Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Fyzika
Jednotky a veličiny
Převody jednotek
Zápis čísel
Síly
Typy sil
Skládání sil
Newtonovy pohybové zákony
Zákon setrvačnosti
Zákon síly
Zákon akce a reakce
Mechanika
Kinematika (popis pohybu)
Vrhy a pády
Poznávání vrhů
Vlastnosti vrhů
Dynamika (příčiny pohybu)
Otáčivé účinky síly
Jednoduché stroje
Páky
Kladky
Mechanika kapalin a plynů
Tlak a tlaková síla
Mechanické kmitání a vlnění
Kmitání, vlnění, oscilace
Práce, výkon, energie
Mechanická energie a zákon zachování mechanické energie
Práce
Účinnost a příkon
Elektřina
Vodiče a izolanty
Ohmův zákon pro část obvodu
Elektrostatika
Optika
Světlo základy
Lom světla a čočky
Odraz světla a zrcadla
Tělesa a látky
Skupenství
Přeměny skupenství
Vesmír
Sluneční soustava
Vesmír obecně
Vesmír: mix


Otázky

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Fyzika
Vesmír
Vesmír: mix


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Fyzika
Jednotky a veličiny
Převody jednotek
Řecká abeceda
Mechanika
Mechanické kmitání a vlnění
Kmitání, vlnění, oscilace
Elektřina
Elektrické obvody
Vesmír
Vesmír: mix


Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Fyzika
Elektřina
Elektrické obvody


Poznávačka

Procvičování pojmů nebo názvů. Obsahuje dynamickou nápovědu.


Fyzika
Vesmír
Vesmír: mix


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Fyzika
Newtonovy pohybové zákony
Zákon síly
Mechanika
Kinematika (popis pohybu)
Jednoduché stroje
Kladky
Mechanika kapalin a plynů
Tlak a tlaková síla


Porozumění

Cvičení na procvičení práce s informacemi (mapy, diagramy, nákresy, videa). Prohlédněte si zadání a doprovodný text a zodpovězte několik otázek, které prověří, zda všemu správně rozumíte.


Kinematika (popis pohybu)

Kmitání pro ZŠ

Prvky elektrických obvodů

Zapojení elektrických obvodů INAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence