Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Fyzika
Jednotky a veličiny
Zápis čísel
Síly
Typy sil
Skládání sil
Newtonův gravitační zákon
Tíha a tíhová síla
Newtonovy pohybové zákony
Zákon setrvačnosti
Zákon síly
Zákon akce a reakce
Keplerovy zákony
1. Keplerův zákon
2. Keplerův zákon
3. Keplerův zákon
Hybnost
Mechanika
Kinematika (popis pohybu)
Pohyb po kružnici
Dynamika (příčiny pohybu)
Moment síly
Mechanické kmitání a vlnění
Kmitání, vlnění, oscilace
Práce, výkon, energie
Mechanická energie a zákon zachování mechanické energie
Práce
Účinnost a příkon
Elektřina
Vodiče a izolanty
Ohmův zákon pro část obvodu
Elektrostatika
Optika
Světlo základy
Lom světla a čočky
Odraz světla a zrcadla
Snellův zákon
Tělesa a látky
Skupenství
Vesmír
Sluneční soustava
Vesmír obecně
Vesmír: mix


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Fyzika
Jednotky a veličiny
Převody jednotek
Řecká abeceda
Mechanika
Mechanické kmitání a vlnění
Kmitání, vlnění, oscilace
Elektřina
Elektrické obvody


Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Fyzika
Elektřina
Elektrické obvody


Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy zahrnují např. poznávání organizmů se zaměřením na jejich znaky nebo řešení příkladů.


Fyzika
Jednotky a veličiny
Vyjadřování veličin   
Mechanika
Kinematika (popis pohybu)
Vrhy a pády


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Fyzika
Newtonovy pohybové zákony
Zákon síly
Mechanika
Kinematika (popis pohybu)
Jednoduché stroje
Kladky


Porozumění

Cvičení na procvičení práce s informacemi (mapy, diagramy, nákresy, videa). Prohlédněte si zadání a doprovodný text a zodpovězte několik otázek, které prověří, zda všemu správně rozumíte.


Kmitání pro SŠ

Prvky elektrických obvodů

Zapojení elektrických obvodů I

Zapojení elektrických obvodů IIPříběhy

Krátké texty, do kterých doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Fyzika
Mechanika
Kinematika (popis pohybu)


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence