Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Biologie
Obecná biologie, mikrobiologie, genetika
Genetika
Nukleové kyseliny, proteosyntéza   
Rostliny
Stavba a funkce rostlinného těla
Stavba a funkce rostlinného těla: mix
Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
Masožravé rostliny   
Člověk
Rozmnožování člověka
Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby   
Lidské tělo: mix
Zdraví
Duševní zdraví a rozvoj osobnosti
Sebepodpora
Obrany, kontakt
Kognitivní omyly
Ekologie a ochrana životního prostředí
Ekologie (vztahy v přírodě)
Úvod do ekologie
Ekologie jako věda, ekosystémy: pokročilejší souvislosti   
Potravní řetězce a vztahy   
Úvod do ekologie: mix
Vztahy s neživou přírodou
Abiotické faktory   
Biotické faktory   
Ekologie: mix
Ochrana životního prostředí
Ochrana území a druhů
Ovzduší a klima
Voda, krajina, produkce potravin
Odpady, životní prostředí a zdraví člověka
Ochrana životního prostředí: mix
Geologie (neživá příroda)
Stavba Země   
Minerály a horniny
Minerály a jejich vlastnosti   
Systém a příklady minerálů   
Usazené horniny   
Vyvřelé horniny   
Přeměněné horniny   
Horniny: mix
Minerály a horniny: mix
Geologické děje
Vnější geologické děje   
Vnitřní geologické děje   
Půdy   
Geologická období   
Geologická stavba Česka   
Geologie: mix


Otázky

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Biologie
Obecná biologie, mikrobiologie, genetika
Obecná biologie
Biologické obory
Buňka
Buňka: pojmy   
Součásti buňky na schématech
Podle prostředí (ekologický přírodopis)
Lidská obydlí a jejich okolí
Lidská obydlí: další živočichové
Živočichové
Obratlovci
Ptáci
Ptáci: mix
Člověk
Opěrná a pohybová soustava
Kostra a klouby
Latinské názvy kostí
Ekologie a ochrana životního prostředí
Ekologie (vztahy v přírodě)
Ekologie: mix
Geologie (neživá příroda)
Minerály a horniny
Minerály a horniny: mix
Geologické děje
Vnější geologické děje   
Vnější geologické děje: původci
Vnější geologické děje: příklady
Geologie: mix


Slepé mapy

K zadanému pojmu vybíráte místo na mapě (a naopak).


Biologie
Člověk
Opěrná a pohybová soustava
Kostra a klouby
Kosti v těle   
Soustavy zajišťující přesun a zpracování látek
Dýchací soustava   
Geologie (neživá příroda)
Geologické děje
Vnější geologické děje   
Vnitřní geologické děje   


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Biologie
Obecná biologie, mikrobiologie, genetika
Obecná biologie
Biologické obory
Podle prostředí (ekologický přírodopis)
Lidská obydlí a jejich okolí
Lidská obydlí: další živočichové
Člověk
Opěrná a pohybová soustava
Kostra a klouby
Latinské názvy kostí
Geologie (neživá příroda)
Geologické děje
Vnější geologické děje   
Vnější geologické děje: příklady
Vnitřní geologické děje   


Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Biologie
Ekologie a ochrana životního prostředí
Ekologie (vztahy v přírodě)
Úvod do ekologie
Potravní řetězce a vztahy   


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.


Biologie
Geologie (neživá příroda)
Minerály a horniny
Horniny: mix
Minerály a horniny: mix


Poznávačka

Procvičování pojmů nebo názvů. Obsahuje dynamickou nápovědu.


Biologie
Obecná biologie, mikrobiologie, genetika
Obecná biologie
Biologické obory
Podle prostředí (ekologický přírodopis)
Lidská obydlí a jejich okolí
Lidská obydlí: další živočichové
Rostliny
Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
Okrasné a pokojové rostliny   
Sukulenty, paraziti, invazní rostliny   
Živočichové
Obratlovci
Savci
Savci: mix
Člověk
Opěrná a pohybová soustava
Kostra a klouby
Latinské názvy kostí
Soustavy zajišťující přesun a zpracování látek
Dýchací soustava   
Ekologie a ochrana životního prostředí
Ekologie (vztahy v přírodě)
Ekologie: mix
Geologie (neživá příroda)
Geologické děje
Vnější geologické děje   
Vnější geologické děje: příklady
Geologie: mix


Porozumění

Cvičení na procvičení práce s informacemi (mapy, diagramy, nákresy, videa). Prohlédněte si zadání a doprovodný text a zodpovězte několik otázek, které prověří, zda všemu správně rozumíte.


Asertivita

Obrany, kontaktPříběhy

Krátké texty, do kterých doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Biologie
Obecná biologie, mikrobiologie, genetika
Genetika
Typy znaků, dědičné choroby   
Ekologie a ochrana životního prostředí
Ekologie (vztahy v přírodě)
Úvod do ekologie
Úvod do ekologie: mix
Vztahy s neživou přírodou
Abiotické faktory   
Biotické faktory   
Ekologie: mix
Geologie (neživá příroda)
Minerály a horniny
Systém a příklady minerálů   
Usazené horniny   
Geologické děje
Vnější geologické děje   
Vnitřní geologické děje   
Geologická období   


Pojmy ve větách

Doplňování slovíček do vět.


Biologie
Geologie (neživá příroda)
Minerály a horniny
Minerály a jejich vlastnosti   
Vyvřelé horniny   
Půdy   


Roboti

Závody na rychlost proti robotům. Jednoduché ovládání výběrem ze dvou možností.


Biologie
      Živočichové
           Obratlovci
                Savci
                     Savci: mix
1
2
3
4
5
Spustit
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence