Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Fyzika
Jednotky a veličiny
Převody jednotek
Zápis čísel
Stavba a vlastnosti látek
Tělesa a látky
Hustota
Skupenství
Přeměny skupenství
Termika, termodynamika, molekulová fyzika
Děje v ideálních plynech   
Mechanika
Kinematika (popis pohybu)
Rychlost, dráha, čas   
Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb
Zrychlení   
Vrhy a pády
Poznávání vrhů
Vlastnosti vrhů
Pohyb po kružnici
Dynamika (příčiny pohybu)
Typy sil
Skládání sil   
Newtonovy pohybové zákony
Zákon setrvačnosti   
Zákon síly   
Zákon akce a reakce   
Newtonův gravitační zákon
Tíha a tíhová síla
Tření
Smykové tření
Smykové tření a třecí síla
Hybnost
Moment síly   
Otáčivé účinky síly
Práce, výkon, energie
Mechanická energie a zákon zachování mechanické energie
Práce
Účinnost a příkon
Jednoduché stroje
Páky
Kladky
Mechanika kapalin a plynů
Tlak a tlaková síla   
Mechanické kmitání a vlnění
Vlnění: pojmy
Kmitání, vlnění, oscilace
Elektřina a magnetismus
Elektrický proud v látkách
Odpor vodiče
Vodiče a izolanty
Ohmův zákon pro část obvodu
Ohmův zákon pro celý obvod a zkrat
Elektrické obvody
Rezistory
Kondenzátory
Elektrostatika
Optika
Vlnové vlastnosti světla
Světlo: základy
Odraz a lom světla
Lom světla a čočky
Odraz světla a zrcadla
Index lomu
Snellův zákon
Vesmír
Sluneční soustava
Keplerovy zákony
1. Keplerův zákon
2. Keplerův zákon
3. Keplerův zákon
Vesmír obecně
Vesmír: mix


Otázky

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Fyzika
Vesmír
Vesmír: mix


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Fyzika
Jednotky a veličiny
Převody jednotek
Řecká abeceda
Mechanika
Mechanické kmitání a vlnění
Kmitání, vlnění, oscilace
Elektřina a magnetismus
Elektrické obvody
Elektrické obvody: značení
Vesmír
Vesmír: mix


Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Fyzika
Elektřina a magnetismus
Elektrické obvody
Elektrické obvody: mix


Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy zahrnují např. poznávání organizmů se zaměřením na jejich znaky nebo řešení příkladů.


Fyzika
Jednotky a veličiny
Vyjadřování veličin   
Mechanika
Kinematika (popis pohybu)
Vrhy a pády


Poznávačka

Procvičování pojmů nebo názvů. Obsahuje dynamickou nápovědu.


Fyzika
Vesmír
Vesmír: mix


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Fyzika
Mechanika
Kinematika (popis pohybu)   
Rychlost, dráha, čas   
Zrychlení   
Dynamika (příčiny pohybu)
Newtonovy pohybové zákony
Zákon síly   
Tření
Smykové tření a třecí síla
Jednoduché stroje
Kladky
Mechanika kapalin a plynů
Tlak a tlaková síla   
Elektřina a magnetismus
Elektrický proud v látkách
Ohmův zákon pro část obvodu


Porozumění

Cvičení na procvičení práce s informacemi (mapy, diagramy, nákresy, videa). Prohlédněte si zadání a doprovodný text a zodpovězte několik otázek, které prověří, zda všemu správně rozumíte.


Kinematika (popis pohybu)

Kmitání pro ZŠ

Kmitání pro SŠ

Prvky elektrických obvodů

Zapojení elektrických obvodů I

Zapojení elektrických obvodů IIPříběhy

Krátké texty, do kterých doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Fyzika
Mechanika
Kinematika (popis pohybu)   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence