Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Biologie
Obecná biologie, mikrobiologie, genetika
Obecná biologie
Úvod do biologie, znaky živých soustav   
Mikrobiologie
Viry   
Podle prostředí (ekologický přírodopis)
Les
Les obecně   
Houby a rostliny v lese   
Živočichové v lese   
Les: mix
Louka, pastvina
Pole
Lidská obydlí a jejich okolí
Hospodářská zvířata   
Podnebné pásy a biomy   
Houby a lišejníky
Houby: mix
Rostliny
Stavba a funkce rostlinného těla
Stavba a funkce rostlinného těla: mix
Nahosemenné rostliny   
Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
Listnaté stromy a keře   
Živočichové
Živočichové obecně
Části těla živočichů
Bezobratlí živočichové
Měkkýši
Měkkýši obecně, plži   
Mlži, hlavonožci   
Měkkýši: mix
Pavoukovci   
Hmyz
Hmyz s proměnou nedokonalou   
Hmyz s proměnou dokonalou   
Hmyz: mix
Čím se živí bezobratlí
Obratlovci
Ptáci
Čím se živí ptáci Česka
Savci
Šelmy   
Savci: mix
Čím se živí exotičtí savci
Čím se živí savci Česka
Člověk
Opěrná a pohybová soustava
Kostra a klouby
Kosti v těle   
Kostra a klouby: mix
Svalstvo   
Soustavy zajišťující přesun a zpracování látek
Oběhová soustava
Oběhová soustava: mix
Dýchací soustava   
Trávicí soustava   
Soustavy řídící tělo, smysly
Nervová soustava   
Smysly
Zrak   
Sluch a další smysly   
Smysly: mix
Rozmnožování člověka
Pohlavní soustava muže a ženy: mix   
Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby   
Rozmnožování člověka: mix
Lidské tělo: mix
Zdraví
První pomoc
První pomoc obecně, stavy ohrožující život   
Úrazy, neúrazové stavy, ohrožení zdraví   
První pomoc: mix
Krizové situace, mimořádné události
Životní styl
Výživa a metabolizmus   
Onemocnění, prevence, léčba
Lékárnička
Duševní zdraví a rozvoj osobnosti
Regulace emocí
Rozpoznávání emocí
Rozpoznávání potřeb
Ekologie a ochrana životního prostředí
Ekologie (vztahy v přírodě)
Úvod do ekologie
Živá a neživá příroda, ekosystémy   
Potravní řetězce a vztahy   
Úvod do ekologie: mix
Vztahy s neživou přírodou
Podmínky života: neživá příroda
Ekologie: mix
Geologie (neživá příroda)
Minerály a horniny
Minerály a horniny: mix


Otázky

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Biologie
Podle prostředí (ekologický přírodopis)
Les
Houby a rostliny v lese   
Živočichové v lese   
Les: mix
Louka, pastvina
Pole
Město, parky a městská zeleň
Lidská obydlí a jejich okolí
Hospodářská zvířata   
Lidská obydlí: další živočichové
Lidská obydlí a okolí: rostliny
Lidská obydlí a okolí: mix
Rybník, řeka, potok
Moře a oceány
Houby a lišejníky
Skupiny a zástupci hub   
Rostliny
Nahosemenné rostliny   
Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
Listnaté stromy a keře   
Byliny v lese, keřové patro   
Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody   
Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště   
Okrasné a pokojové rostliny   
Ovoce a zelenina, aromatické rostliny   
Polní plodiny a plevele   
Užitkové rostliny tropů a subtropů   
Jedovaté a léčivé rostliny
Krytosemenné rostliny – čeledi
Krytosemenné rostliny – čeledi: mix
Živočichové
Bezobratlí živočichové
Hmyz
Hmyz: mix
Obratlovci
Ptáci
Ptáci: mix
Exotičtí ptáci
Ptačí siluety
Savci
Savci: mix
Stopy savců
Exotičtí savci


Slepé mapy

K zadanému pojmu vybíráte místo na mapě (a naopak).


Biologie
Člověk
Opěrná a pohybová soustava
Kostra a klouby
Kosti v těle   


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Biologie
Podle prostředí (ekologický přírodopis)
Les
Houby a rostliny v lese   
Živočichové v lese   
Les: mix
Louka, pastvina
Pole
Město, parky a městská zeleň
Lidská obydlí a jejich okolí
Hospodářská zvířata   
Lidská obydlí: další živočichové
Lidská obydlí a okolí: rostliny
Lidská obydlí a okolí: mix
Rybník, řeka, potok
Moře a oceány
Houby a lišejníky
Skupiny a zástupci hub   
Rostliny
Nahosemenné rostliny   
Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
Listnaté stromy a keře   
Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště   
Ovoce a zelenina, aromatické rostliny   
Polní plodiny a plevele   
Sukulenty, paraziti, invazní rostliny   
Jedovaté a léčivé rostliny
Krytosemenné rostliny – čeledi
Lilkovité, hvězdnicovité   
Krytosemenné rostliny – čeledi: mix
Živočichové
Bezobratlí živočichové
Pavoukovci   
Hmyz
Hmyz s proměnou dokonalou   
Hmyz: mix
Obratlovci
Paprskoploutvé ryby   
Exotické ryby
Obojživelníci   
Plazi   
Ptáci
Ptáci: mix
Exotičtí ptáci
Ptačí siluety
Savci
Savci: mix
Stopy savců
Exotičtí savci
Člověk
Opěrná a pohybová soustava
Kostra a klouby
Kosti v těle   
Zdraví
Duševní zdraví a rozvoj osobnosti
Regulace emocí
Rozpoznávání emocí


Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Biologie
Obecná biologie, mikrobiologie, genetika
Buňka
Součásti buňky na schématech
Rostliny
Řasy, mechorosty, plavuně, kapradiny a přesličky
Mechorosty   
Živočichové
Živočichové obecně
Části těla živočichů
Zdraví
Duševní zdraví a rozvoj osobnosti
Regulace emocí
Rozpoznávání emocí
Ekologie a ochrana životního prostředí
Ekologie (vztahy v přírodě)
Úvod do ekologie
Potravní řetězce a vztahy   


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.


Biologie
Obecná biologie, mikrobiologie, genetika
Mikrobiologie
Bakteriální a virová onemocnění   
Živočichové
Bezobratlí živočichové
Bezobratlí: mix
Člověk
Lidské tělo: mix


Řazení

Jak spolu věci souvisí? Kdo je větší, těžší, starší? Seřaďte pojmy, jak správně patří za sebe!


Biologie
Člověk
Soustavy zajišťující přesun a zpracování látek
Trávicí soustava   

Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy zahrnují např. poznávání organizmů se zaměřením na jejich znaky nebo řešení příkladů.


Biologie
Živočichové
Bezobratlí živočichové
Pavoukovci   
Korýši   
Hmyz
Hmyz: mix
Obratlovci
Plazi   
Ptáci
Ptáci: mix


Poznávačka

Procvičování pojmů nebo názvů. Obsahuje dynamickou nápovědu.


Biologie
Podle prostředí (ekologický přírodopis)
Les
Houby a rostliny v lese   
Živočichové v lese   
Les: mix
Louka, pastvina
Pole
Město, parky a městská zeleň
Lidská obydlí a jejich okolí
Hospodářská zvířata   
Lidská obydlí: další živočichové
Lidská obydlí a okolí: rostliny
Lidská obydlí a okolí: mix
Rybník, řeka, potok
Moře a oceány
Houby a lišejníky
Skupiny a zástupci hub   
Rostliny
Nahosemenné rostliny   
Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště   
Polní plodiny a plevele   
Krytosemenné rostliny – čeledi
Krytosemenné rostliny – čeledi: mix
Živočichové
Bezobratlí živočichové
Korýši   
Hmyz
Hmyz s proměnou nedokonalou   
Hmyz s proměnou dokonalou   
Hmyz: mix
Bezobratlí: mix
Obratlovci
Ptáci
Běžci, hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny   
Ptáci: mix
Exotičtí ptáci
Savci
Stopy savců
Exotičtí savci


Porozumění

Cvičení na procvičení práce s informacemi (mapy, diagramy, nákresy, videa). Prohlédněte si zadání a doprovodný text a zodpovězte několik otázek, které prověří, zda všemu správně rozumíte.


Grafy nálady v čase

Vývoj emocí ve skupiněPoznávání zvuků

Zazní zvuk a vaším úkolem je vybrat slovo z nabídky. Pro toto cvičení je nutné mít zapnutý zvuk.


Biologie
Podle prostředí (ekologický přírodopis)
Lidská obydlí a jejich okolí
Hospodářská zvířata   
Živočichové
Obratlovci
Ptáci
Hlasy ptáků


Pojmy ve větách

Doplňování slovíček do vět.


Biologie
Člověk
Opěrná a pohybová soustava
Kostra a klouby
Kostra a klouby: mix
Zdraví
Duševní zdraví a rozvoj osobnosti
Regulace emocí
Rozpoznávání emocí
Rozpoznávání potřeb


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence