Biologie (přírodopis, přírodověda) – 4. střední škola

UHM
Zkopírovat krátkou adresu (umime.to/UHM)
Ukázat QR kód

umime.to/UHM


Stáhnout QR kód
Ukázat/skrýt shrnutí
Souhrn je skryt.

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Biologie
Obecná biologie, mikrobiologie, genetika
Obecná biologie
Úvod do biologie, znaky živých soustav  
Zobrazit souhrn tématu
Astrobiologie
Buňka
Buňka obecně  
Zobrazit souhrn tématu
Buněčný cyklus, dělení buněk  
Zobrazit souhrn tématu
Mikrobiologie
Viry  
Zobrazit souhrn tématu
Bakterie  
Zobrazit souhrn tématu
Bakterie a viry: mix  
Zobrazit souhrn tématu
Prvoci, protisté  
Zobrazit souhrn tématu
Mikrobiologie: mix
Genetika
Dědičnost a rozmnožování  
Zobrazit souhrn tématu
Nukleové kyseliny, proteosyntéza  
Zobrazit souhrn tématu
Projevy a dědičnost znaků, křížení  
Zobrazit souhrn tématu
Typy znaků, dědičné choroby  
Zobrazit souhrn tématu
Houby a lišejníky
Houby obecně  
Zobrazit souhrn tématu
Rostliny
Stavba a funkce rostlinného těla
Rostliny obecně, kořen  
Zobrazit souhrn tématu
Stonek, list, vegetativní rozmnožování  
Zobrazit souhrn tématu
Květ a květenství, opylení a oplození  
Zobrazit souhrn tématu
Plody, semena a jejich šíření  
Zobrazit souhrn tématu
Vodní režim rostlin
Stavba a funkce rostlinného těla: mix
Řasy, mechorosty, plavuně, kapradiny a přesličky
Řasy  
Zobrazit souhrn tématu
Mechorosty  
Zobrazit souhrn tématu
Plavuně, kapradiny a přesličky  
Zobrazit souhrn tématu
Nahosemenné rostliny  
Zobrazit souhrn tématu
Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
Listnaté stromy a keře  
Zobrazit souhrn tématu
Masožravé rostliny  
Zobrazit souhrn tématu
Krytosemenné rostliny – čeledi
Pryskyřníkovité, brukvovité  
Zobrazit souhrn tématu
Růžovité, bobovité  
Zobrazit souhrn tématu
Miříkovité, hluchavkovité  
Zobrazit souhrn tématu
Lilkovité, hvězdnicovité  
Zobrazit souhrn tématu
Vyšší dvouděložné: mix
Čeledi jednoděložných rostlin  
Zobrazit souhrn tématu
Krytosemenné rostliny – čeledi: mix
Živočichové
Bezobratlí živočichové
Žahavci  
Zobrazit souhrn tématu
Měkkýši
Měkkýši obecně, plži  
Zobrazit souhrn tématu
Měkkýši: mix
Pavoukovci  
Zobrazit souhrn tématu
Stonožkovci
Korýši  
Zobrazit souhrn tématu
Hmyz
Hmyz s proměnou dokonalou  
Zobrazit souhrn tématu
Obratlovci
Paprskoploutvé ryby  
Zobrazit souhrn tématu
Obojživelníci  
Zobrazit souhrn tématu
Plazi  
Zobrazit souhrn tématu
Savci
Savci obecně, vejcorodí, vačnatci  
Zobrazit souhrn tématu
Šelmy  
Zobrazit souhrn tématu
Sudokopytníci, kytovci  
Zobrazit souhrn tématu
Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti  
Zobrazit souhrn tématu
Člověk
Úvod do biologie člověka, tkáně  
Zobrazit souhrn tématu
Opěrná a pohybová soustava
Kostra a klouby
Kostra obecně  
Zobrazit souhrn tématu
Kosti v těle  
Zobrazit souhrn tématu
Kostra a klouby: mix
Svaly  
Zobrazit souhrn tématu
Soustavy zajišťující přesun a zpracování látek
Oběhová soustava
Krev  
Zobrazit souhrn tématu
Srdce, cévy, krevní oběh  
Zobrazit souhrn tématu
Oběhová soustava: mix
Dýchací soustava  
Zobrazit souhrn tématu
Trávicí soustava  
Zobrazit souhrn tématu
Vylučovací soustava  
Zobrazit souhrn tématu
Kůže  
Zobrazit souhrn tématu
Soustavy řídící tělo, smysly
Lymfatická soustava a imunita  
Zobrazit souhrn tématu
Nervová soustava
Nervová soustava obecně  
Zobrazit souhrn tématu
Součásti nervové soustavy  
Zobrazit souhrn tématu
Nervová soustava: mix
Smysly
Zrak  
Zobrazit souhrn tématu
Smysly: mix
Pohlavní soustava
Pohlavní soustava muže  
Zobrazit souhrn tématu
Pohlavní soustava ženy  
Zobrazit souhrn tématu
Pohlavní soustava muže a ženy: mix
Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby  
Zobrazit souhrn tématu
Rozmnožování člověka: mix
Lidské tělo: mix
Zdraví
První pomoc
První pomoc obecně, stavy ohrožující život  
Zobrazit souhrn tématu
Úrazy, neúrazové stavy, ohrožení zdraví  
Zobrazit souhrn tématu
První pomoc: mix
Výživa a metabolizmus
Výživa a metabolizmus obecně  
Zobrazit souhrn tématu
Látky jako součást výživy  
Zobrazit souhrn tématu
Způsoby stravování, výživové doplňky
Výběr a úprava potravin, stravování
Údaje na obalech potravin
Onemocnění spojená s výživou  
Zobrazit souhrn tématu
Onemocnění, prevence, léčba
Onemocnění obecně, prevence
Lékárnička
Infekční onemocnění
Civilizační a genetické choroby
Onemocnění, prevence, léčba: mix
Dospívání a reprodukční zdraví
Duševní zdraví a rozvoj osobnosti
Komunikační dovednosti
Odmítnout žádost
Regulace emocí
Porozumění emocím
Jak fungují emoce  
Zobrazit souhrn tématu
Jak fungují potřeby  
Zobrazit souhrn tématu
Rozpoznávání emocí
Rozpoznávání potřeb
Řízení jednotlivých emocí
Regulace strachu  
Zobrazit souhrn tématu
Regulace vzteku  
Zobrazit souhrn tématu
Regulace smutku  
Zobrazit souhrn tématu
Emoční reakce a obrany
Obrany proti emocím
Kognitivní omyly
Ekologie a ochrana životního prostředí
Ekologie (vztahy v přírodě)
Úvod do ekologie
Ekologie jako věda, ekosystémy: pokročilejší souvislosti  
Zobrazit souhrn tématu
Potravní řetězce a vztahy  
Zobrazit souhrn tématu
Koloběhy látek v přírodě  
Zobrazit souhrn tématu
Úvod do ekologie: mix
Vztahy s neživou přírodou
Abiotické faktory  
Zobrazit souhrn tématu
Biotické faktory  
Zobrazit souhrn tématu
Ekologie: mix
Ochrana životního prostředí
Klimatická změna
Klimatický systém a jeho vývoj  
Zobrazit souhrn tématu
Skleníkové plyny  
Zobrazit souhrn tématu
Důsledky změn klimatu, adaptace  
Zobrazit souhrn tématu
Jednání o změnách klimatu, výzkum  
Zobrazit souhrn tématu
Klimatická změna: mix
Ochrana životního prostředí: mix
Geologie (neživá příroda)
Geologická období  
Zobrazit souhrn tématu


Otázky

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Biologie
Obecná biologie, mikrobiologie, genetika
Obecná biologie
Biologie: pojmy
Biologické obory
Buňka
Buňka: pojmy
Součásti buňky na schématech
Genetika
Genetika: mix
Podle prostředí (ekologický přírodopis)
Lidská obydlí a jejich okolí
Lidská obydlí: další živočichové
Moře a oceány
Houby a lišejníky
Houby obecně  
Zobrazit souhrn tématu
Houby: pojmy
Rostliny
Stavba a funkce rostlinného těla
Stavba a funkce rostlinného těla: mix
Řasy, mechorosty, plavuně, kapradiny a přesličky
Mechorosty  
Zobrazit souhrn tématu
Nahosemenné rostliny  
Zobrazit souhrn tématu
Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
Masožravé rostliny  
Zobrazit souhrn tématu
Jedovaté a léčivé rostliny
Živočichové
Živočichové obecně
Živočichové: pojmy
Bezobratlí živočichové
Hmyz
Hmyz s proměnou dokonalou  
Zobrazit souhrn tématu
Obratlovci
Paprskoploutvé ryby  
Zobrazit souhrn tématu
Ptáci
Ptáci: mix
Ptačí siluety
Savci
Šelmy  
Zobrazit souhrn tématu
Hlodavci a zajícovci  
Zobrazit souhrn tématu
Sudokopytníci, kytovci  
Zobrazit souhrn tématu
Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti  
Zobrazit souhrn tématu
Savci: mix
Člověk
Opěrná a pohybová soustava
Kostra a klouby
Kosti latinsky  
Zobrazit souhrn tématu
Lidské tělo: mix
Lidské tělo: pojmy
Zdraví
Výživa a metabolizmus
Výživa a metabolizmus obecně  
Zobrazit souhrn tématu
Látky jako součást výživy  
Zobrazit souhrn tématu
Onemocnění, prevence, léčba
Lékařské obory
Onemocnění, prevence, léčba: mix
Ekologie a ochrana životního prostředí
Ekologie (vztahy v přírodě)
Ekologie: mix
Ochrana životního prostředí
Klimatická změna
Klimatická změna: mix
Geologie (neživá příroda)
Geologie: mix


Slepé mapy

K zadanému pojmu vybíráte místo na mapě (a naopak).


Biologie
Člověk
Opěrná a pohybová soustava
Kostra a klouby
Kosti v těle  
Zobrazit souhrn tématu
Svaly  
Zobrazit souhrn tématu


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Biologie
Obecná biologie, mikrobiologie, genetika
Obecná biologie
Biologie: pojmy
Biologické obory
Buňka
Buňka: pojmy
Součásti buňky na schématech
Podle prostředí (ekologický přírodopis)
Lidská obydlí a jejich okolí
Lidská obydlí: další živočichové
Moře a oceány
Houby a lišejníky
Houby obecně  
Zobrazit souhrn tématu
Houby: pojmy
Rostliny
Stavba a funkce rostlinného těla
Stavba a funkce rostlinného těla: mix
Řasy, mechorosty, plavuně, kapradiny a přesličky
Mechorosty  
Zobrazit souhrn tématu
Nahosemenné rostliny  
Zobrazit souhrn tématu
Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
Masožravé rostliny  
Zobrazit souhrn tématu
Jedovaté a léčivé rostliny
Živočichové
Živočichové obecně
Živočichové: pojmy
Bezobratlí živočichové
Hmyz
Hmyz s proměnou dokonalou  
Zobrazit souhrn tématu
Obratlovci
Paprskoploutvé ryby  
Zobrazit souhrn tématu
Ptáci
Ptáci: mix
Ptačí siluety
Savci
Šelmy  
Zobrazit souhrn tématu
Hlodavci a zajícovci  
Zobrazit souhrn tématu
Sudokopytníci, kytovci  
Zobrazit souhrn tématu
Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti  
Zobrazit souhrn tématu
Savci: mix
Stopy savců
Exotičtí savci
Člověk
Opěrná a pohybová soustava
Kostra a klouby
Kosti v těle  
Zobrazit souhrn tématu
Kosti latinsky  
Zobrazit souhrn tématu
Svaly  
Zobrazit souhrn tématu
Zdraví
Výživa a metabolizmus
Výživa a metabolizmus obecně  
Zobrazit souhrn tématu
Látky jako součást výživy  
Zobrazit souhrn tématu
Onemocnění, prevence, léčba
Lékařské obory
Onemocnění, prevence, léčba: mix
Duševní zdraví a rozvoj osobnosti
Regulace emocí
Porozumění emocím
Rozpoznávání emocí
Rozpoznávání potřeb
Ekologie a ochrana životního prostředí
Ochrana životního prostředí
Klimatická změna
Klimatická změna: mix


Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Biologie
Obecná biologie, mikrobiologie, genetika
Genetika
Projevy a dědičnost znaků, křížení  
Zobrazit souhrn tématu
Ekologie a ochrana životního prostředí
Ekologie (vztahy v přírodě)
Úvod do ekologie
Potravní řetězce a vztahy  
Zobrazit souhrn tématu


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.


Biologie
Člověk
Lidské tělo: mix


Řazení

Jak spolu věci souvisí? Kdo je větší, těžší, starší? Seřaďte pojmy, jak správně patří za sebe!


Biologie
Člověk
Opěrná a pohybová soustava
Kostra a klouby
Kosti v těle  
Zobrazit souhrn tématu
Soustavy zajišťující přesun a zpracování látek
Trávicí soustava  
Zobrazit souhrn tématu

Krok po kroku

Doplňování jednotlivých kroků v rozsáhlejším postupu.


Biologie
Zdraví
Duševní zdraví a rozvoj osobnosti
Komunikační dovednosti
Dát kompliment
Rozpoznat manipulaci
Formulovat žádost
Odmítnout žádost
Regulace emocí
Řízení jednotlivých emocí
Regulace strachu  
Zobrazit souhrn tématu
Regulace vzteku  
Zobrazit souhrn tématu
Zvládání životních nároků
Organizace a sebekontrola
Prioritizace úkolů
Stanovování cílů
Řízení času


Poznávačka

Procvičování pojmů nebo názvů. Obsahuje dynamickou nápovědu.


Biologie
Obecná biologie, mikrobiologie, genetika
Obecná biologie
Biologie: pojmy
Biologické obory
Buňka
Buňka: pojmy
Součásti buňky na schématech
Genetika
Genetika: mix
Podle prostředí (ekologický přírodopis)
Lidská obydlí a jejich okolí
Lidská obydlí: další živočichové
Moře a oceány
Houby a lišejníky
Houby obecně  
Zobrazit souhrn tématu
Houby: pojmy
Rostliny
Stavba a funkce rostlinného těla
Stavba a funkce rostlinného těla: mix
Řasy, mechorosty, plavuně, kapradiny a přesličky
Mechorosty  
Zobrazit souhrn tématu
Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
Masožravé rostliny  
Zobrazit souhrn tématu
Jedovaté a léčivé rostliny
Živočichové
Živočichové obecně
Živočichové: pojmy
Bezobratlí živočichové
Hmyz
Hmyz s proměnou dokonalou  
Zobrazit souhrn tématu
Obratlovci
Paprskoploutvé ryby  
Zobrazit souhrn tématu
Ptáci
Ptáci: mix
Savci
Šelmy  
Zobrazit souhrn tématu
Hlodavci a zajícovci  
Zobrazit souhrn tématu
Sudokopytníci, kytovci  
Zobrazit souhrn tématu
Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti  
Zobrazit souhrn tématu
Člověk
Opěrná a pohybová soustava
Kostra a klouby
Kosti v těle  
Zobrazit souhrn tématu
Kosti latinsky  
Zobrazit souhrn tématu
Svaly  
Zobrazit souhrn tématu
Lidské tělo: pojmy
Zdraví
Výživa a metabolizmus
Výživa a metabolizmus obecně  
Zobrazit souhrn tématu
Látky jako součást výživy  
Zobrazit souhrn tématu
Onemocnění, prevence, léčba
Lékařské obory
Onemocnění, prevence, léčba: mix
Ekologie a ochrana životního prostředí
Ekologie (vztahy v přírodě)
Ekologie: mix
Geologie (neživá příroda)
Geologie: mix


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Biologie
Obecná biologie, mikrobiologie, genetika
Genetika
Nukleové kyseliny, proteosyntéza  
Zobrazit souhrn tématu


Porozumění

Čtení textů, odpovídání na otázky testující porozumění textu.


Prvoci, protisté

Kostra obecně

Svaly

Grafy nálady v čase

Vývoj emocí ve skupině

Zpracování viny

Zpracování studu

Zpracování zranění

Obrany proti emocím

Asertivita

Vnitřní monolog

Vztahy s rodiči

Vztahy s vrstevníky

Vztahy s prarodičiPříběhy

Krátké texty, do kterých doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Biologie
Obecná biologie, mikrobiologie, genetika
Buňka
Buňka obecně  
Zobrazit souhrn tématu
Genetika
Nukleové kyseliny, proteosyntéza  
Zobrazit souhrn tématu
Typy znaků, dědičné choroby  
Zobrazit souhrn tématu
Praktické využití genetiky  
Zobrazit souhrn tématu
Rostliny
Krytosemenné rostliny – čeledi
Miříkovité, hluchavkovité  
Zobrazit souhrn tématu
Vyšší dvouděložné: mix
Čeledi jednoděložných rostlin  
Zobrazit souhrn tématu
Krytosemenné rostliny – čeledi: mix
Živočichové
Bezobratlí živočichové
Hmyz
Hmyz: mix
Obratlovci
Ptáci
Ptáci: mix
Savci
Savci: mix
Člověk
Soustavy zajišťující přesun a zpracování látek
Oběhová soustava
Oběhová soustava: mix
Soustavy řídící tělo, smysly
Smysly
Smysly: mix
Pohlavní soustava
Rozmnožování člověka: mix
Lidské tělo: mix
Ekologie a ochrana životního prostředí
Ekologie (vztahy v přírodě)
Ekologie: mix


Pojmy ve větách

Doplňování slovíček do vět.


Biologie
Rostliny
Krytosemenné rostliny – čeledi
Krytosemenné rostliny – čeledi: mix
Zdraví
Duševní zdraví a rozvoj osobnosti
Regulace emocí
Porozumění emocím
Rozpoznávání emocí
Rozpoznávání potřeb
Geologie (neživá příroda)
Minerály a horniny
Vyvřelé horniny  
Zobrazit souhrn tématu


Roboti

Závody na rychlost proti robotům. Jednoduché ovládání výběrem ze dvou možností.


Biologie
      Živočichové
           Obratlovci
                Ptáci
                     Ptáci: mix Spustit
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence