Rozhodovačka

Základní a rychlé cvičení na procvičení znalostí. Ke každé otázce vyberte ze dvou možností tu správnou odpověď.

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Biologie

Neživá příroda
Stavba Země  Nový obsah
Horniny a minerály  Nový obsah
Živočichové
Systém živočichů
Plazi  Nový obsah
O živočiších
Kde žijí naši savci
Člověk
Cévní soustava
Krev  Nový obsah

Zeměpis

Svět
Svět státy (nejvýznamnější)
Náboženství ve světě

Chemie

Prvky
Značky chemických prvků
Vlastnosti prvků 1. skupiny
Vlastnosti prvků 2. skupiny
Anorganická chemie
Ionty
Kationty
Anionty
Binární sloučeniny
Oxidy
Sulfidy
Halogenidy
Kyseliny a soli
Názvosloví kyselin
Kyseliny ve 3D
Názvosloví solí

Dějepis

Středověk (český)
Raný středověk
19. století (obecné dějiny)
Průmyslová revoluce

Výchova k občanství

Právo a instituce
Instituce EU
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat