Téma
Biologie: Obecná biologie, mikrobiologie, genetika 0 / 31 0 / 45
Biologie: Podle prostředí (ekologický přírodopis) 0 / 44
Biologie: Houby a lišejníky 0 / 17
Biologie: Rostliny 0 / 100 0 / 11
Biologie: Živočichové 2 / 163
Biologie: Člověk 3 / 26
Biologie: Zdraví 0 / 25 0 / 114
Biologie: Ekologie a ochrana životního prostředí 0 / 3
Biologie: Geologie (neživá příroda) 0 / 3
Biologie: Biologická olympiáda 2022/2023 0 / 18
Zeměpis: Zeměpis, pojmy 0 / 4
Zeměpis: Svět 1 / 34 0 / 5
Zeměpis: Evropa 3 / 27
Zeměpis: Afrika 0 / 4
Zeměpis: Asie 0 / 3
Zeměpis: Severní Amerika 0 / 1
Zeměpis: ČR administrativní dělení 1 / 11
Zeměpis: ČR příroda 2 / 13
Zeměpis: Slovensko 0 / 4
Zeměpis: Německo 0 / 1
Zeměpis: USA 0 / 3
Zeměpis: Mapy 0 / 3 0 / 66
Zeměpis: Právo a instituce 0 / 1
Chemie: Obecná chemie 0 / 1
Chemie: Periodická tabulka prvků 0 / 7
Chemie: Chemie v praxi 0 / 5
Dějepis: Pravěk a starověk 1 / 16 0 / 33
Dějepis: Středověk 2 / 15 0 / 42
Dějepis: Raný novověk 0 / 3 0 / 12
Dějepis: 19. století 0 / 2
Dějepis: 20. století 1 / 12 0 / 57
Dějepis: Umění 0 / 3
Dějepis: Průřez historií 0 / 4
Dějepis: Dějepisné pojmy a jejich význam 0 / 6
Rozvoj osobnosti: Argumentační fauly 0 / 2
Rozvoj osobnosti: Společenské návyky 0 / 1 0 / 4
Fyzika: Jednotky a veličiny 0 / 44
Fyzika: Stavba a vlastnosti látek 0 / 10
Fyzika: Mechanika 0 / 37 0 / 57
Fyzika: Elektřina a magnetismus 0 / 6
Fyzika: Optika 0 / 9
Fyzika: Vesmír 0 / 9

Obecná biologie, mikrobiologie, genetika

Úvod do biologie, znaky živých soustav

Biologie: pojmy

Biologické obory

Buňka obecně

Buňka: pojmy

Součásti buňky na schématech

Viry

Bakterie

Bakteriální a virová onemocnění

Prvoci, protisté

Mikrobiologie: mix

Genetika: mix

Podle prostředí (ekologický přírodopis)

Les obecně

Houby a rostliny v lese

Živočichové v lese

Les: mix

Louka, pastvina

Pole

Město, parky a městská zeleň

Hospodářská zvířata

Lidská obydlí: další živočichové

Lidská obydlí a okolí: rostliny

Rybník, řeka, potok

Moře a oceány

Podnebné pásy a biomy

Rostliny

Rostliny obecně, kořen

Stonek, list, vegetativní rozmnožování

Květ a květenství, opylení a oplození

Plody, semena a jejich šíření

Stavba a funkce rostlinného těla: mix

Řasy

Mechorosty

Plavuně, kapradiny a přesličky

Nahosemenné rostliny

Listnaté stromy a keře

Byliny v lese, keřové patro

Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody

Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště

Okrasné a pokojové rostliny

Ovoce a zelenina, aromatické rostliny

Polní plodiny a plevele

Užitkové rostliny tropů a subtropů

Masožravé rostliny

Sukulenty, paraziti, invazní rostliny

Jedovaté a léčivé rostliny

Pryskyřníkovité, brukvovité

Růžovité, bobovité

Miříkovité, hluchavkovité

Lilkovité, hvězdnicovité

Vyšší dvouděložné: mix

Čeledi jednoděložných rostlin

Krytosemenné rostliny – čeledi: mix

Živočichové

Části těla živočichů

Chování živočichů

Žahavci

Ploštěnci

Hlístice

Měkkýši obecně, plži

Mlži, hlavonožci

Měkkýši: mix

Kroužkovci

Pavoukovci

Stonožkovci

Korýši

Hmyz obecně

Hmyz s proměnou nedokonalou

Hmyz s proměnou dokonalou

Hmyz: mix

Čím se živí bezobratlí

Bezobratlí: mix

Paryby

Paprskoploutvé ryby

Obojživelníci

Plazi

Běžci, hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny

Sovy, dravci, sokoli, šplhavci a další

Pěvci

Ptáci: mix

Exotičtí ptáci

Čím se živí exotičtí ptáci

Čím se živí ptáci Česka

Ptačí siluety

Hlasy ptáků

Savci obecně, vejcorodí, vačnatci

Šelmy

Hlodavci a zajícovci

Sudokopytníci, kytovci

Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti

Savci: mix

Stopy savců

Exotičtí savci

Čím se živí exotičtí savci

Čím se živí savci Česka

Kde žijí savci Česka

Čím se živí exotičtí plazi

Čím se živí exotické ryby a paryby

Čím se živí ryby Česka

Váhy zvířat

Zdraví

První pomoc obecně, stavy ohrožující život

Úrazy, neúrazové stavy, ohrožení zdraví

První pomoc: mix

Krizové situace, mimořádné události

Životní styl

Výživa a metabolizmus

Závislostní chování

Onemocnění obecně, prevence

Lékárnička

Infekční onemocnění

Civilizační a genetické choroby

Onemocnění, prevence, léčba: mix

Dospívání a reprodukční zdraví

Rozpoznávání emocí

Rozpoznávání potřeb

Grafy nálady v čase

Asertivita

Obrany, kontakt

Sebepodpora

Vývoj emocí ve skupině

Svět

Státy a kontinenty

Svět města

Svět státy (nejvýznamnější)

Svět státy vlajky

Svět řeky

Svět pohoří

Svět: mix

Severní Amerika

Severní Amerika státy

Právo a instituce

Listina základních práv a svobod

Obecná chemie

Vlastnosti látek, skupenství

Argumentační fauly

Odvádění pozornosti

Popletená logika (a statistika)

Jednotky a veličiny

Převody jednotek

Jednotky s předponami

Jednotky délky: základní

Jednotky hmotnosti: základní

Jednotky času: základní

Jednotky plochy: základní

Jednotky objemu: základní

Jednotky rychlosti

Jednotky hustoty

Jednotky teploty: základní

Jednotky úhlové: základní

Jednotky v mechanice

Jednotky v elektromagnetismu: základní

Opakování všech jednotek

Jednotky lineární: délky, času, hmotnosti...

Jednotky mocninné a kombinované: plocha, objem, hustota...

Jednotky základní

Zápis čísel

Řecká abeceda

Mechanika

Kinematika (popis pohybu)

Rychlost, dráha, čas

Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb

Grafy pohybu

Poznávání vrhů

Vlastnosti vrhů

Typy sil

Skládání sil

Zákon síly

Tlak a tlaková síla

Smykové tření

Otáčivé účinky síly

Páky

Kladky

Hydrostatický tlak: základy

Archimédův zákon

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence