Téma
Biologie: Obecná biologie a mikrobiologie 0 / 10
Biologie: Podle prostředí (ekologický přírodopis) 0 / 3
Biologie: Houby a lišejníky 0 / 1
Biologie: Rostliny 0 / 9
Biologie: Živočichové 0 / 38 0 / 5
Biologie: Člověk 0 / 20
Biologie: Zdraví 0 / 2
Biologie: Ekologie 0 / 2
Biologie: Ochrana životního prostředí 0 / 1
Biologie: Geologie 0 / 1
Zeměpis: Zeměpis, pojmy 0 / 6
Zeměpis: Svět 0 / 13
Zeměpis: Evropa 0 / 7
Zeměpis: Afrika 0 / 9
Zeměpis: Asie 0 / 11
Zeměpis: Jižní Amerika 0 / 2
Zeměpis: Severní Amerika 0 / 6
Zeměpis: ČR administrativní dělení 0 / 6
Zeměpis: ČR příroda 0 / 8
Zeměpis: Slovensko 0 / 7
Zeměpis: Německo 0 / 8
Zeměpis: Rakousko 0 / 3
Zeměpis: USA 0 / 11
Chemie: Úvod do chemie, bezpečnost 0 / 3
Chemie: Obecná chemie 0 / 18
Chemie: Základní chemické výpočty 0 / 3
Chemie: Periodická soustava prvků 0 / 3
Chemie: Anorganická chemie 0 / 19
Chemie: Organická chemie 0 / 23
Chemie: Biochemie 0 / 1
Chemie: Chemie v běžném životě 0 / 1
Chemie: Názvosloví 0 / 1
Dějepis: Středověk (český) 0 / 1
Dějepis: Raný novověk (obecné dějiny) 0 / 1
Dějepis: 19. století (obecné dějiny) 0 / 2
Dějepis: 20. století 0 / 14
Dějepis: Umění 0 / 4
Dějepis: Průřez historií 0 / 4
Rozvoj osobnosti: Rozvoj chování (osobnostní a sociální rozvoj) 0 / 4
Rozvoj osobnosti: Právo a instituce 0 / 5
Rozvoj osobnosti: Argumentační fauly 0 / 3
Fyzika: Práce, výkon, energie 0 / 3
Fyzika: Mechanika 0 / 3
Fyzika: Děje v ideálních plynech 0 / 3
Fyzika: Elektřina 0 / 3 0 / 54

Biologie: Podle prostředí (ekologický přírodopis)

Lidská obydlí

Lidská obydlí

Pexeso: střední

Lidská obydlí

Otázky: střední

Lidská obydlí

Poznávačka: střední

Biologie: Houby a lišejníky

Obecně o houbách

Obecně o houbách

Rozhodovačka: těžké

Biologie: Živočichové

Žahavci

Žahavci

Rozhodovačka: těžké

Měkkýši

Měkkýši

Rozhodovačka: těžké

Pavoukovci

Pavoukovci

Rozhodovačka: těžké

Korýši

Korýši

Rozhodovačka: těžké

Hmyz s proměnou dokonalou

Hmyz s proměnou dokonalou

Rozhodovačka: střední

Hmyz s proměnou dokonalou

Pexeso: těžké

Hmyz s proměnou dokonalou

Otázky: těžké

Hmyz s proměnou dokonalou

Poznávačka: těžké

Ryby

Ryby

Poznávačka: střední

Ryby

Otázky: střední

Ryby

Pexeso: střední

Obojživelníci

Obojživelníci

Rozhodovačka: těžké

Plazi

Plazi

Rozhodovačka: těžké

Ptáci

Ptáci

Roboti: lehké
0

Ptáci: mix

Ptáci: mix

Poznávačka: těžké

Ptáci: mix

Otázky: těžké

Ptáci: mix

Pexeso: těžké

Ptáci: mix

Příběhy: střední

Ptačí siluety

Ptačí siluety

Otázky: střední

Ptačí siluety

Pexeso: střední

Šelmy

Šelmy

Rozhodovačka: těžké

Šelmy

Pexeso: těžké

Šelmy

Otázky: těžké

Šelmy

Poznávačka: těžké

Hlodavci a zajícovci

Hlodavci a zajícovci

Pexeso: těžké

Hlodavci a zajícovci

Otázky: těžké

Hlodavci a zajícovci

Poznávačka: těžké

Sudokopytníci, kytovci

Sudokopytníci, kytovci

Rozhodovačka: těžké

Sudokopytníci, kytovci

Pexeso: střední

Sudokopytníci, kytovci

Otázky: střední

Sudokopytníci, kytovci

Poznávačka: střední

Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti

Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti

Rozhodovačka: střední

Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti

Pexeso: střední

Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti

Otázky: střední

Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti

Poznávačka: střední

Savci: mix

Savci: mix

Pexeso: těžké

Savci: mix

Příběhy: střední

Stopy savců

Stopy savců

Pexeso: střední

Exotičtí savci

Exotičtí savci

Pexeso: těžké

Biologie: Zdraví

Onemocnění, prevence, léčba

Onemocnění, prevence, léčba

Rozhodovačka: těžké

Dospívání a reprodukční zdraví

Dospívání a reprodukční zdraví

Rozhodovačka: střední

Biologie: Ekologie

Úvod do ekologie, potravní řetězce

Úvod do ekologie, potravní řetězce

Přesouvání: střední

Ekologie: mix

Ekologie: mix

Příběhy: střední

Biologie: Ochrana životního prostředí

Ochrana životního prostředí: mix

Ochrana životního prostředí: mix

Rozhodovačka: střední

Biologie: Geologie

Vznik a vývoj života na Zemi

Vznik a vývoj života na Zemi

Rozhodovačka: střední

Chemie: Základní chemické výpočty

Látkové množství, molární hmotnost

Látkové množství, molární hmotnost

Rozhodovačka: střední

Látková koncentrace

Látková koncentrace

Rozhodovačka: střední

Hmotnostní zlomek

Hmotnostní zlomek

Rozhodovačka: střední

Chemie: Biochemie

Proteiny a enzymy

Proteiny a enzymy

Pojmy ve větách: střední

Chemie: Chemie v běžném životě

Kuchyně, potravinářství

Kuchyně, potravinářství

Rozhodovačka: střední

Chemie: Názvosloví

Triviální názvy

Triviální názvy

Pexeso: střední

Dějepis: Středověk (český)

Přemyslovská knížata

Přemyslovská knížata

Rozhodovačka: lehké

Dějepis: Raný novověk (obecné dějiny)

Vznik USA

Vznik USA

Rozhodovačka: lehké

Dějepis: 19. století (obecné dějiny)

19. století (obecné dějiny)

Asie

Rozhodovačka: těžké

Občanská válka v USA

Občanská válka v USA

Rozhodovačka: lehké

Rozvoj osobnosti: Argumentační fauly

Odvolávání se na autority

Odvolávání se na autority

Rozřazovačka: střední

Odvádění pozornosti

Odvádění pozornosti

Rozřazovačka: střední

Popletená logika (a statistika)

Popletená logika (a statistika)

Rozřazovačka: střední
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence