Téma
Biologie: Obecná biologie, mikrobiologie, genetika 0 / 35 0 / 45
Biologie: Podle prostředí (ekologický přírodopis) 0 / 31
Biologie: Houby a lišejníky 0 / 17
Biologie: Rostliny 0 / 128 0 / 11
Biologie: Živočichové 2 / 188 0 / 5
Biologie: Člověk 5 / 72 0 / 6
Biologie: Zdraví 0 / 29 0 / 117
Biologie: Ekologie a ochrana životního prostředí 0 / 5
Biologie: Geologie (neživá příroda) 0 / 10
Biologie: Biologická olympiáda 2022/2023 0 / 18
Zeměpis: Zeměpis, pojmy 0 / 9
Zeměpis: Svět 1 / 41 0 / 5
Zeměpis: Evropa 3 / 39
Zeměpis: Afrika 0 / 15
Zeměpis: Asie 1 / 10
Zeměpis: Jižní Amerika 0 / 4
Zeměpis: Severní Amerika 0 / 9
Zeměpis: ČR administrativní dělení 1 / 13
Zeměpis: ČR příroda 2 / 16
Zeměpis: Slovensko 0 / 5
Zeměpis: Německo 0 / 4
Zeměpis: Rakousko 0 / 1
Zeměpis: USA 0 / 6
Zeměpis: Mapy 0 / 3 0 / 66
Zeměpis: Právo a instituce 0 / 3
Chemie: Bezpečnost, laboratorní vybavení 0 / 6
Chemie: Obecná chemie 0 / 14
Chemie: Periodická tabulka prvků 0 / 20
Chemie: Chemické výpočty 0 / 2
Chemie: Anorganická chemie 0 / 30
Chemie: Organická chemie 0 / 1
Chemie: Chemie v běžném životě 0 / 2
Dějepis: Pravěk a starověk 1 / 17 0 / 30
Dějepis: Středověk 3 / 17 0 / 42
Dějepis: Raný novověk 0 / 13 0 / 12
Dějepis: 19. století 0 / 6
Dějepis: 20. století 1 / 25 0 / 69
Dějepis: Umění 0 / 14
Dějepis: Průřez historií 0 / 7
Dějepis: Dějepisné pojmy a jejich význam 0 / 6
Rozvoj osobnosti: Argumentační fauly 0 / 3
Rozvoj osobnosti: Společenské návyky 0 / 1 0 / 4
Fyzika: Jednotky a veličiny 0 / 8
Fyzika: Stavba a vlastnosti látek 0 / 7
Fyzika: Mechanika 0 / 46 0 / 60
Fyzika: Elektřina a magnetismus 0 / 9 0 / 18
Fyzika: Optika 0 / 9
Fyzika: Vesmír 0 / 6

Biologie: Obecná biologie, mikrobiologie, genetika

Úvod do biologie, znaky živých soustav

Úvod do biologie, znaky živých soustav

Rozhodovačka: lehké

Úvod do biologie, znaky živých soustav

Rozhodovačka: střední

Biologie: pojmy

Biologie: pojmy

Poznávačka: střední

Biologie: pojmy

Pexeso: střední

Biologie: pojmy

Otázky: střední

Biologické obory

Biologické obory

Poznávačka: lehké

Biologické obory

Pexeso: lehké

Biologické obory

Otázky: lehké

Biologické obory

Poznávačka: střední

Biologické obory

Pexeso: střední

Biologické obory

Otázky: střední

Buňka obecně

Buňka obecně

Rozhodovačka: lehké

Buňka obecně

Příběhy: střední

Buňka obecně

Rozhodovačka: střední

Buňka obecně

Porozumění: střední
0/8

Buňka: pojmy

Buňka: pojmy

Poznávačka: lehké

Buňka: pojmy

Pexeso: lehké

Buňka: pojmy

Otázky: lehké

Buňka: pojmy

Otázky: střední

Buňka: pojmy

Pexeso: střední

Součásti buňky na schématech

Součásti buňky na schématech

Otázky: střední

Součásti buňky na schématech

Pexeso: střední

Součásti buňky na schématech

Přesouvání: střední

Viry

Viry

Příběhy: střední

Viry

Rozhodovačka: střední

Bakterie

Bakterie

Příběhy: střední

Bakterie

Rozhodovačka: střední

Bakteriální a virová onemocnění

Bakteriální a virová onemocnění

Rozřazovačka: lehké

Bakteriální a virová onemocnění

Otázky: střední

Bakteriální a virová onemocnění

Pexeso: střední

Prvoci, protisté

Prvoci, protisté

Rozhodovačka: střední

Prvoci, protisté

Příběhy: střední

Prvoci, protisté

Porozumění: střední
0/7

Dědičnost a rozmnožování

Dědičnost a rozmnožování

Příběhy: střední

Typy znaků, dědičné choroby

Typy znaků, dědičné choroby

Příběhy: střední

Praktické využití genetiky

Praktické využití genetiky

Příběhy: střední

Genetika: mix

Genetika: mix

Příběhy: střední

Biologie: Rostliny

Rostliny obecně, kořen

Rostliny obecně, kořen

Rozhodovačka: střední

Rostliny obecně, kořen

Rozhodovačka: těžké

Rostliny obecně, kořen

Příběhy: střední

Stonek, list, vegetativní rozmnožování

Stonek, list, vegetativní rozmnožování

Příběhy: střední

Stonek, list, vegetativní rozmnožování

Rozhodovačka: střední

Stonek, list, vegetativní rozmnožování

Rozhodovačka: těžké

Květ a květenství, opylení a oplození

Květ a květenství, opylení a oplození

Příběhy: střední

Květ a květenství, opylení a oplození

Rozhodovačka: střední

Květ a květenství, opylení a oplození

Rozhodovačka: těžké

Plody, semena a jejich šíření

Plody, semena a jejich šíření

Příběhy: střední

Plody, semena a jejich šíření

Rozhodovačka: střední

Plody, semena a jejich šíření

Rozhodovačka: těžké

Stavba a funkce rostlinného těla: mix

Stavba a funkce rostlinného těla: mix

Poznávačka: těžké

Stavba a funkce rostlinného těla: mix

Pexeso: těžké

Stavba a funkce rostlinného těla: mix

Otázky: těžké

Stavba a funkce rostlinného těla: mix

Poznávačka: střední

Stavba a funkce rostlinného těla: mix

Otázky: střední

Stavba a funkce rostlinného těla: mix

Příběhy: střední

Stavba a funkce rostlinného těla: mix

Rozhodovačka: lehké

Stavba a funkce rostlinného těla: mix

Rozhodovačka: střední

Stavba a funkce rostlinného těla: mix

Rozhodovačka: těžké

Řasy

Řasy

Pojmy ve větách: střední

Řasy

Rozhodovačka: střední

Mechorosty

Mechorosty

Přesouvání: střední

Mechorosty

Rozhodovačka: střední

Mechorosty

Poznávačka: těžké

Mechorosty

Pexeso: těžké

Mechorosty

Otázky: těžké

Plavuně, kapradiny a přesličky

Plavuně, kapradiny a přesličky

Přesouvání: střední

Plavuně, kapradiny a přesličky

Rozhodovačka: střední

Nahosemenné rostliny

Nahosemenné rostliny

Poznávačka: těžké

Nahosemenné rostliny

Pexeso: těžké

Nahosemenné rostliny

Přesouvání: střední

Nahosemenné rostliny

Poznávačka: střední

Nahosemenné rostliny

Otázky: střední

Nahosemenné rostliny

Pexeso: střední

Nahosemenné rostliny

Příběhy: střední

Nahosemenné rostliny

Rozhodovačka: lehké

Nahosemenné rostliny

Rozhodovačka: střední

Listnaté stromy a keře

Listnaté stromy a keře

Poznávačka: střední

Listnaté stromy a keře

Otázky: střední

Listnaté stromy a keře

Pexeso: střední

Listnaté stromy a keře

Příběhy: střední

Listnaté stromy a keře

Rozhodovačka: lehké

Listnaté stromy a keře

Rozhodovačka: střední

Listnaté stromy a keře

Roboti: lehké
0

Byliny v lese, keřové patro

Byliny v lese, keřové patro

Poznávačka: střední

Byliny v lese, keřové patro

Pexeso: střední

Byliny v lese, keřové patro

Otázky: střední

Byliny v lese, keřové patro

Poznávačka: lehké

Byliny v lese, keřové patro

Pexeso: lehké

Byliny v lese, keřové patro

Otázky: lehké

Byliny v lese, keřové patro

Příběhy: střední

Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody

Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody

Příběhy: střední

Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody

Poznávačka: střední

Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody

Otázky: střední

Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody

Pexeso: střední

Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště

Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště

Poznávačka: střední

Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště

Pexeso: střední

Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště

Otázky: střední

Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště

Poznávačka: lehké

Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště

Pexeso: lehké

Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště

Otázky: lehké

Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště

Příběhy: střední

Okrasné a pokojové rostliny

Okrasné a pokojové rostliny

Pexeso: střední

Okrasné a pokojové rostliny

Otázky: střední

Okrasné a pokojové rostliny

Příběhy: střední

Ovoce a zelenina, aromatické rostliny

Ovoce a zelenina, aromatické rostliny

Poznávačka: střední

Ovoce a zelenina, aromatické rostliny

Pexeso: střední

Ovoce a zelenina, aromatické rostliny

Otázky: střední

Ovoce a zelenina, aromatické rostliny

Příběhy: střední

Polní plodiny a plevele

Polní plodiny a plevele

Poznávačka: střední

Polní plodiny a plevele

Pexeso: střední

Polní plodiny a plevele

Otázky: střední

Polní plodiny a plevele

Rozhodovačka: lehké

Polní plodiny a plevele

Rozhodovačka: střední

Polní plodiny a plevele

Příběhy: střední

Užitkové rostliny tropů a subtropů

Užitkové rostliny tropů a subtropů

Poznávačka: střední

Užitkové rostliny tropů a subtropů

Pexeso: střední

Užitkové rostliny tropů a subtropů

Otázky: střední

Užitkové rostliny tropů a subtropů

Příběhy: střední

Masožravé rostliny

Masožravé rostliny

Poznávačka: střední

Masožravé rostliny

Pexeso: střední

Masožravé rostliny

Otázky: střední

Masožravé rostliny

Rozhodovačka: střední

Masožravé rostliny

Rozhodovačka: těžké

Sukulenty, paraziti, invazní rostliny

Sukulenty, paraziti, invazní rostliny

Poznávačka: střední

Sukulenty, paraziti, invazní rostliny

Pexeso: střední

Sukulenty, paraziti, invazní rostliny

Otázky: střední

Sukulenty, paraziti, invazní rostliny

Příběhy: střední

Jedovaté a léčivé rostliny

Jedovaté a léčivé rostliny

Otázky: střední

Jedovaté a léčivé rostliny

Pexeso: střední

Jedovaté a léčivé rostliny

Poznávačka: střední

Pryskyřníkovité, brukvovité

Pryskyřníkovité, brukvovité

Poznávačka: střední

Pryskyřníkovité, brukvovité

Pexeso: střední

Pryskyřníkovité, brukvovité

Otázky: střední

Pryskyřníkovité, brukvovité

Rozhodovačka: střední

Pryskyřníkovité, brukvovité

Příběhy: střední

Růžovité, bobovité

Růžovité, bobovité

Poznávačka: střední

Růžovité, bobovité

Rozhodovačka: střední

Růžovité, bobovité

Pexeso: střední

Růžovité, bobovité

Otázky: střední

Růžovité, bobovité

Příběhy: střední

Miříkovité, hluchavkovité

Miříkovité, hluchavkovité

Příběhy: střední

Miříkovité, hluchavkovité

Poznávačka: střední

Miříkovité, hluchavkovité

Pexeso: střední

Miříkovité, hluchavkovité

Otázky: střední

Miříkovité, hluchavkovité

Rozhodovačka: střední

Lilkovité, hvězdnicovité

Lilkovité, hvězdnicovité

Příběhy: střední

Lilkovité, hvězdnicovité

Poznávačka: střední

Lilkovité, hvězdnicovité

Pexeso: střední

Lilkovité, hvězdnicovité

Otázky: střední

Lilkovité, hvězdnicovité

Rozhodovačka: střední

Vyšší dvouděložné: mix

Vyšší dvouděložné: mix

Rozhodovačka: střední

Vyšší dvouděložné: mix

Rozhodovačka: těžké

Čeledi jednoděložných rostlin

Čeledi jednoděložných rostlin

Příběhy: střední

Čeledi jednoděložných rostlin

Rozhodovačka: střední

Čeledi jednoděložných rostlin

Poznávačka: střední

Čeledi jednoděložných rostlin

Pexeso: střední

Čeledi jednoděložných rostlin

Otázky: střední

Krytosemenné rostliny – čeledi: mix

Krytosemenné rostliny – čeledi: mix

Rozhodovačka: střední

Krytosemenné rostliny – čeledi: mix

Poznávačka: střední

Krytosemenné rostliny – čeledi: mix

Otázky: střední

Krytosemenné rostliny – čeledi: mix

Pexeso: střední

Krytosemenné rostliny – čeledi: mix

Poznávačka: lehké

Krytosemenné rostliny – čeledi: mix

Pexeso: lehké

Krytosemenné rostliny – čeledi: mix

Otázky: lehké

Krytosemenné rostliny – čeledi: mix

Příběhy: střední

Krytosemenné rostliny – čeledi: mix

Pojmy ve větách: střední

Krytosemenné rostliny – čeledi: mix

Roboti: střední
0

Biologie: Živočichové

Části těla živočichů

Části těla živočichů

Přesouvání: lehké

Chování živočichů

Chování živočichů

Rozhodovačka: střední

Žahavci

Žahavci

Rozhodovačka: střední

Žahavci

Příběhy: střední

Ploštěnci

Ploštěnci

Rozhodovačka: střední

Hlístice

Hlístice

Rozhodovačka: střední

Měkkýši obecně, plži

Měkkýši obecně, plži

Rozhodovačka: střední

Měkkýši obecně, plži

Poznávačka: střední

Měkkýši obecně, plži

Pexeso: střední

Měkkýši obecně, plži

Otázky: střední

Mlži, hlavonožci

Mlži, hlavonožci

Rozhodovačka: střední

Mlži, hlavonožci

Poznávačka: střední

Mlži, hlavonožci

Pexeso: střední

Mlži, hlavonožci

Otázky: střední

Měkkýši: mix

Měkkýši: mix

Příběhy: střední

Měkkýši: mix

Rozřazovačka: střední

Měkkýši: mix

Rozhodovačka: střední

Měkkýši: mix

Poznávačka: střední

Měkkýši: mix

Pexeso: střední

Měkkýši: mix

Otázky: střední

Měkkýši: mix

Krok po kroku: střední

Kroužkovci

Kroužkovci

Pojmy ve větách: střední

Pavoukovci

Pavoukovci

Rozhodovačka: střední

Pavoukovci

Poznávačka: střední

Pavoukovci

Příběhy: střední

Pavoukovci

Krok po kroku: střední

Pavoukovci

Pexeso: střední

Pavoukovci

Otázky: střední

Stonožkovci

Stonožkovci

Rozhodovačka: střední

Korýši

Korýši

Poznávačka: střední

Korýši

Pojmy ve větách: střední

Korýši

Rozhodovačka: střední

Korýši

Krok po kroku: střední

Korýši

Pexeso: střední

Korýši

Otázky: střední

Hmyz obecně

Hmyz obecně

Pojmy ve větách: střední

Hmyz s proměnou nedokonalou

Hmyz s proměnou nedokonalou

Rozhodovačka: střední

Hmyz s proměnou nedokonalou

Příběhy: střední

Hmyz s proměnou nedokonalou

Poznávačka: střední

Hmyz s proměnou nedokonalou

Otázky: střední

Hmyz s proměnou nedokonalou

Pexeso: střední

Hmyz s proměnou dokonalou

Hmyz s proměnou dokonalou

Příběhy: střední

Hmyz s proměnou dokonalou

Poznávačka: lehké

Hmyz s proměnou dokonalou

Otázky: lehké

Hmyz s proměnou dokonalou

Pexeso: lehké

Hmyz s proměnou dokonalou

Rozhodovačka: střední

Hmyz s proměnou dokonalou

Poznávačka: střední

Hmyz s proměnou dokonalou

Otázky: střední

Hmyz s proměnou dokonalou

Pexeso: střední

Hmyz: mix

Hmyz: mix

Rozhodovačka: střední

Hmyz: mix

Pexeso: lehké

Hmyz: mix

Pexeso: střední

Hmyz: mix

Otázky: lehké

Hmyz: mix

Příběhy: střední

Hmyz: mix

Otázky: střední

Hmyz: mix

Poznávačka: lehké

Hmyz: mix

Poznávačka: střední

Hmyz: mix

Krok po kroku: lehké

Hmyz: mix

Krok po kroku: střední

Čím se živí bezobratlí

Čím se živí bezobratlí

Rozhodovačka: střední

Bezobratlí: mix

Bezobratlí: mix

Rozřazovačka: střední

Bezobratlí: mix

Otázky: střední

Bezobratlí: mix

Poznávačka: střední

Bezobratlí: mix

Pexeso: střední

Paryby

Paryby

Pojmy ve větách: střední

Paryby

Poznávačka: střední

Paryby

Otázky: střední

Paryby

Pexeso: střední

Paprskoploutvé ryby

Paprskoploutvé ryby

Rozhodovačka: střední

Paprskoploutvé ryby

Příběhy: střední

Paprskoploutvé ryby

Otázky: střední

Paprskoploutvé ryby

Pexeso: střední

Exotické ryby

Pexeso: lehké

Exotické ryby

Otázky: lehké

Paprskoploutvé ryby

Poznávačka: střední

Exotické ryby

Poznávačka: lehké

Paprskoploutvé ryby

Roboti: lehké
0

Obojživelníci

Obojživelníci

Rozhodovačka: střední

Obojživelníci

Krok po kroku: střední

Obojživelníci

Pojmy ve větách: střední

Obojživelníci

Poznávačka: střední

Obojživelníci

Otázky: střední

Obojživelníci

Pexeso: střední

Plazi

Plazi

Rozhodovačka: těžké

Plazi

Krok po kroku: střední

Plazi

Rozhodovačka: střední

Plazi

Poznávačka: střední

Plazi

Poznávačka: těžké

Plazi

Otázky: střední

Plazi

Otázky: těžké

Plazi

Pexeso: střední

Plazi

Pexeso: těžké

Plazi

Roboti: lehké
0

Ptáci obecně

Ptáci obecně

Pojmy ve větách: střední

Běžci, hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny

Běžci, hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny

Příběhy: střední

Běžci, hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny

Poznávačka: střední

Běžci, hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny

Otázky: střední

Běžci, hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny

Pexeso: střední

Sovy, dravci, sokoli, šplhavci a další

Sovy, dravci, sokoli, šplhavci a další

Poznávačka: střední

Sovy, dravci, sokoli, šplhavci a další

Příběhy: střední

Sovy, dravci, sokoli, šplhavci a další

Otázky: střední

Sovy, dravci, sokoli, šplhavci a další

Pexeso: střední

Pěvci

Pěvci

Poznávačka: lehké

Pěvci

Otázky: lehké

Pěvci

Pexeso: lehké

Pěvci

Poznávačka: střední

Pěvci

Příběhy: střední

Pěvci

Otázky: střední

Pěvci

Pexeso: střední

Ptáci: mix

Ptáci: mix

Poznávačka: lehké

Ptáci: mix

Poznávačka: střední

Ptáci: mix

Otázky: lehké

Ptáci: mix

Otázky: střední

Ptáci: mix

Otázky: těžké

Ptáci: mix

Pexeso: lehké

Ptáci: mix

Pexeso: střední

Ptáci: mix

Pexeso: těžké

Ptáci: mix

Krok po kroku: střední

Ptáci: mix

Krok po kroku: lehké

Ptáci: mix

Příběhy: střední

Exotičtí ptáci

Exotičtí ptáci

Pexeso: lehké

Exotičtí ptáci

Poznávačka: lehké

Exotičtí ptáci

Otázky: lehké

Čím se živí exotičtí ptáci

Čím se živí exotičtí ptáci

Rozhodovačka: lehké

Čím se živí ptáci Česka

Čím se živí ptáci Česka

Rozhodovačka: lehké

Čím se živí ptáci Česka

Rozhodovačka: střední

Čím se živí ptáci Česka

Rozhodovačka: těžké

Ptačí siluety

Ptačí siluety

Otázky: střední

Ptačí siluety

Pexeso: střední

Hlasy ptáků

Hlasy ptáků

Poznávání zvuků: lehké

Hlasy ptáků

Poznávání zvuků: střední

Savci obecně, vejcorodí, vačnatci

Savci obecně, vejcorodí, vačnatci

Rozhodovačka: lehké

Savci obecně, vejcorodí, vačnatci

Rozhodovačka: střední

Šelmy

Šelmy

Příběhy: střední

Šelmy

Rozhodovačka: lehké

Šelmy

Rozhodovačka: střední

Šelmy

Rozhodovačka: těžké

Šelmy

Pexeso: střední

Šelmy

Pexeso: těžké

Šelmy

Otázky: střední

Šelmy

Otázky: těžké

Šelmy

Poznávačka: střední

Šelmy

Poznávačka: těžké

Hlodavci a zajícovci

Hlodavci a zajícovci

Příběhy: střední

Hlodavci a zajícovci

Rozhodovačka: lehké

Hlodavci a zajícovci

Rozhodovačka: střední

Hlodavci a zajícovci

Pexeso: střední

Hlodavci a zajícovci

Pexeso: těžké

Hlodavci a zajícovci

Otázky: střední

Hlodavci a zajícovci

Otázky: těžké

Hlodavci a zajícovci

Poznávačka: střední

Hlodavci a zajícovci

Poznávačka: těžké

Sudokopytníci, kytovci

Sudokopytníci, kytovci

Příběhy: střední

Sudokopytníci, kytovci

Rozhodovačka: lehké

Sudokopytníci, kytovci

Rozhodovačka: střední

Sudokopytníci, kytovci

Pexeso: střední

Sudokopytníci, kytovci

Otázky: střední

Sudokopytníci, kytovci

Poznávačka: střední

Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti

Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti

Rozhodovačka: střední

Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti

Příběhy: střední

Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti

Pexeso: střední

Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti

Otázky: střední

Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti

Poznávačka: střední

Savci: mix

Savci: mix

Poznávačka: lehké

Savci: mix

Otázky: lehké

Savci: mix

Otázky: střední

Savci: mix

Otázky: těžké

Savci: mix

Pexeso: lehké

Savci: mix

Pexeso: střední

Savci: mix

Pexeso: těžké

Savci: mix

Rozhodovačka: lehké

Savci: mix

Rozhodovačka: střední

Savci: mix

Příběhy: střední

Stopy savců

Stopy savců

Poznávačka: střední

Stopy savců

Otázky: střední

Stopy savců

Pexeso: střední

Exotičtí savci

Exotičtí savci

Poznávačka: lehké

Exotičtí savci

Otázky: lehké

Exotičtí savci

Pexeso: lehké

Exotičtí savci

Poznávačka: střední

Exotičtí savci

Poznávačka: těžké

Exotičtí savci

Pexeso: střední

Exotičtí savci

Pexeso: těžké

Exotičtí savci

Otázky: střední

Exotičtí savci

Otázky: těžké

Čím se živí exotičtí savci

Čím se živí exotičtí savci

Rozhodovačka: lehké

Čím se živí savci Česka

Čím se živí savci Česka

Rozhodovačka: lehké

Čím se živí savci Česka

Rozhodovačka: střední

Kde žijí savci Česka

Kde žijí savci Česka

Rozhodovačka: lehké

Váhy zvířat

Váhy zvířat

Řazení: střední

Biologie: Člověk

Úvod do biologie člověka, tkáně

Úvod do biologie člověka, tkáně

Rozhodovačka: střední

Kostra obecně

Kostra obecně

Rozhodovačka: střední

Kosti v těle

Kosti v těle

Rozhodovačka: lehké

Kosti v těle

Rozhodovačka: střední

Kosti v těle

Slepé mapy: střední

Kosti v těle

Pexeso: střední

Kosti v těle

Slepé mapy: těžké

Kosti v těle

Poznávačka: lehké

Kosti v těle

Pexeso: lehké

Kosti v těle

Slepé mapy: lehké

Kostra a klouby: mix

Kostra a klouby: mix

Rozhodovačka: lehké

Kostra a klouby: mix

Rozhodovačka: střední

Kostra a klouby: mix

Pojmy ve větách: lehké

Kostra a klouby: mix

Příběhy: střední

Svalstvo

Svalstvo

Rozhodovačka: lehké

Svalstvo

Rozhodovačka: střední

Svalstvo

Poznávačka: střední

Svalstvo

Slepé mapy: střední

Svalstvo

Pexeso: střední

Svalstvo

Pojmy ve větách: střední

Krev

Krev

Rozhodovačka: střední

Srdce, cévy, krevní oběh

Srdce, cévy, krevní oběh

Rozhodovačka: střední

Srdce, cévy, krevní oběh

Řazení: střední

Oběhová soustava: mix

Oběhová soustava: mix

Rozhodovačka: střední

Oběhová soustava: mix

Rozhodovačka: lehké

Oběhová soustava: mix

Slepé mapy: střední

Dýchací soustava

Dýchací soustava

Poznávačka: střední

Dýchací soustava

Slepé mapy: střední

Dýchací soustava

Rozhodovačka: lehké

Dýchací soustava

Rozhodovačka: střední

Trávicí soustava

Trávicí soustava

Řazení: lehké

Trávicí soustava

Řazení: střední

Trávicí soustava

Rozhodovačka: lehké

Trávicí soustava

Rozhodovačka: těžké

Trávicí soustava

Rozhodovačka: střední

Trávicí soustava

Slepé mapy: střední

Vylučovací soustava

Vylučovací soustava

Slepé mapy: střední

Kůže

Kůže

Rozhodovačka: lehké

Nervová soustava

Nervová soustava

Slepé mapy: střední

Nervová soustava

Řazení: střední

Nervová soustava obecně

Příběhy: lehké

Nervová soustava

Rozhodovačka: lehké

Zrak

Zrak

Rozhodovačka: lehké

Zrak

Rozhodovačka: střední

Sluch a další smysly

Sluch a další smysly

Rozhodovačka: lehké

Sluch a další smysly

Příběhy: střední

Smysly: mix

Smysly: mix

Slepé mapy: střední

Smysly: mix

Pexeso: střední

Smysly: mix

Rozhodovačka: střední

Smysly: mix

Příběhy: střední

Smysly: mix

Řazení: střední

Smysly: mix

Rozhodovačka: lehké

Pohlavní soustava muže

Pohlavní soustava muže

Rozhodovačka: střední

Pohlavní soustava ženy

Pohlavní soustava ženy

Rozhodovačka: střední

Pohlavní soustava muže a ženy: mix

Pohlavní soustava muže a ženy: mix

Pexeso: střední

Pohlavní soustava muže a ženy: mix

Slepé mapy: střední

Pohlavní soustava muže a ženy: mix

Rozhodovačka: lehké

Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby

Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby

Rozhodovačka: lehké

Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby

Příběhy: střední

Rozmnožování člověka: mix

Rozmnožování člověka: mix

Řazení: střední

Rozmnožování člověka: mix

Rozhodovačka: lehké

Rozmnožování člověka: mix

Rozhodovačka: střední

Rozmnožování člověka: mix

Příběhy: střední

Lidské tělo: mix

Lidské tělo: mix

Příběhy: střední

Lidské tělo: mix

Rozřazovačka: střední

Lidské tělo: mix

Rozhodovačka: lehké

Lidské tělo: mix

Rozhodovačka: střední

Lidské tělo: pojmy

Lidské tělo: pojmy

Poznávačka: lehké

Lidské tělo: pojmy

Otázky: lehké

Lidské tělo: pojmy

Poznávačka: střední

Lidské tělo: pojmy

Otázky: střední

Vývoj lidského jedince

Vývoj lidského jedince

Rozhodovačka: střední

Původ a vývoj člověka

Původ a vývoj člověka

Porozumění: střední
0/2

Biologie: Zdraví

Rozpoznávání emocí

Rozpoznávání emocí

Pojmy ve větách: střední

Rozpoznávání emocí

Pexeso: střední

Rozpoznávání potřeb

Rozpoznávání potřeb

Pojmy ve větách: střední

Rozpoznávání potřeb

Pexeso: střední

První pomoc obecně, stavy ohrožující život

První pomoc obecně, stavy ohrožující život

Rozhodovačka: lehké

První pomoc obecně, stavy ohrožující život

Rozhodovačka: střední

Úrazy, neúrazové stavy, ohrožení zdraví

Úrazy, neúrazové stavy, ohrožení zdraví

Rozhodovačka: lehké

Úrazy, neúrazové stavy, ohrožení zdraví

Rozhodovačka: střední

První pomoc: mix

První pomoc: mix

Rozhodovačka: lehké

První pomoc: mix

Rozhodovačka: střední

Krizové situace, mimořádné události

Krizové situace, mimořádné události

Rozhodovačka: střední

Životní styl

Životní styl

Rozhodovačka: střední

Výživa a metabolizmus

Výživa a metabolizmus

Rozhodovačka: lehké

Závislostní chování

Závislostní chování

Rozhodovačka: střední

Onemocnění, prevence, léčba

Onemocnění, prevence, léčba

Poznávačka: střední

Onemocnění, prevence, léčba

Pexeso: střední

Onemocnění, prevence, léčba

Otázky: střední

Onemocnění, prevence, léčba

Rozhodovačka: lehké

Onemocnění, prevence, léčba

Rozhodovačka: střední

Onemocnění, prevence, léčba

Rozhodovačka: těžké

Dospívání a reprodukční zdraví

Dospívání a reprodukční zdraví

Rozhodovačka: střední

Lékařské obory

Lékařské obory

Poznávačka: lehké

Lékařské obory

Pexeso: lehké

Lékařské obory

Otázky: lehké

Lékařské obory

Poznávačka: střední

Lékařské obory

Pexeso: střední

Lékařské obory

Otázky: střední

Léky a léčiva

Léky a léčiva

Rozhodovačka: střední

Lékárnička

Lékárnička

Rozhodovačka: střední

Vývoj emocí ve skupině

Vývoj emocí ve skupině

Porozumění: střední
0/10

Grafy nálady v čase

Grafy nálady v čase

Porozumění: střední
0/6

Asertivita

Asertivita

Porozumění: střední
0/8

Obrany, kontakt

Obrany, kontakt

Porozumění: střední
0/9

Sebepodpora

Sebepodpora

Porozumění: střední
0/6

Zeměpis: Svět

Státy a kontinenty

Státy a kontinenty

Rozřazovačka: střední

Státy a kontinenty

Otázky: střední

Státy a kontinenty

Otázky: lehké

Státy a kontinenty

Rozřazovačka: lehké

Státy a kontinenty

Tetris: střední
0

Svět města

Svět města

Slepé mapy: lehké

Svět města

Slepé mapy: střední

Svět města

Slepé mapy: těžké

Svět státy (nejvýznamnější)

Nejvyšší hory států světa

Pexeso: lehké

Nejvyšší hory států světa

Pexeso: střední

Nejvyšší hory států světa

Pexeso: těžké

Svět státy (nejvýznamnější)

Slepé mapy: lehké

Svět státy (nejvýznamnější)

Slepé mapy: střední

Svět státy (nejvýznamnější)

Slepé mapy: těžké

Svět státy (nejvýznamnější)

Pexeso: lehké

Svět státy (nejvýznamnější)

Pexeso: střední

Populace států světa

Rozhodovačka: lehké

Populace států světa

Rozhodovačka: střední

Populace států světa

Rozhodovačka: těžké

Zaměstnanost v odvětvích

Rozhodovačka: lehké

Svět státy (nejvýznamnější)

Rozhodovačka: lehké

Svět státy (nejvýznamnější)

Rozhodovačka: střední

Svět státy vlajky

Svět státy vlajky

Rozhodovačka: střední

Svět státy vlajky

Rozhodovačka: těžké

Svět státy vlajky

Poznávačka: lehké

Svět státy vlajky

Poznávačka: střední

Svět státy vlajky

Poznávačka: těžké

Svět státy vlajky

Otázky: lehké

Svět státy vlajky

Otázky: střední

Svět státy vlajky

Otázky: těžké

Svět státy vlajky

Rozhodovačka: lehké

Svět státy vlajky

Pexeso: lehké

Svět státy vlajky

Pexeso: střední

Svět státy vlajky

Pexeso: těžké

Svět řeky

Svět řeky

Slepé mapy: lehké

Svět řeky

Slepé mapy: střední

Svět řeky

Slepé mapy: těžké

Svět pohoří

Svět pohoří

Slepé mapy: střední

Svět: mix

Pamětihodnosti (fotky)

Pexeso: střední

Pamětihodnosti (fotky)

Otázky: střední

Svět: mix

Rozhodovačka: lehké

Svět: mix

Rozhodovačka: střední

Zeměpis: Rakousko

Rakousko spolkové země

Rakousko spolkové země

Slepé mapy: střední

Zeměpis: Právo a instituce

Listina základních práv a svobod

Listina základních práv a svobod

Rozhodovačka: lehké

Instituce EU

Instituce EU

Rozhodovačka: střední

Ústava ČR

Ústava ČR

Rozhodovačka: lehké

Chemie: Chemické výpočty

Látkové množství, molární hmotnost

Látkové množství, molární hmotnost

Rozhodovačka: střední

Hmotnostní zlomek

Hmotnostní zlomek

Rozhodovačka: střední

Chemie: Organická chemie

Pohonné hmoty

Pohonné hmoty

Rozhodovačka: střední

Dějepis: 20. století

První světová válka

První světová válka

Příběhy: lehké

První světová válka

Rozhodovačka: lehké

První světová válka

Pojmy ve větách: střední

První světová válka

Rozhodovačka: střední

První světová válka

Porozumění: střední
0/7

První světová válka: testy

Porozumění: střední
0/9

Svět po první světové válce

Svět po první světové válce

Rozhodovačka: lehké

Svět po první světové válce

Porozumění: střední
0/4

Druhá světová válka

Druhá světová válka

Příběhy: lehké

Druhá světová válka

Rozhodovačka: lehké

Druhá světová válka: osobnosti

Příběhy: střední

Druhá světová válka

Rozhodovačka: střední

Druhá světová válka

Pojmy ve větách: střední

Svět po druhé světové válce

Svět po druhé světové válce

Příběhy: střední

Příběh československých legionářů

Příběh československých legionářů

Porozumění: střední
0/3

Vznik Československa

Vznik Československa

Příběhy: lehké

Vznik Československa

Rozhodovačka: střední

Protektorát

Protektorát

Rozhodovačka: střední

Československo po druhé světové válce

Československo po druhé světové válce

Příběhy: střední

Osobnosti první republiky (kultura)

Osobnosti první republiky (kultura)

Otázky: střední

Osobnosti první republiky (kultura)

Pexeso: střední

Osobnosti politiky

Osobnosti politiky

Otázky: střední

Osobnosti politiky

Pexeso: střední

Osobnosti kultury

Osobnosti kultury

Otázky: střední

Osobnosti kultury

Pexeso: střední

Prezidenti ČSR

Prezidenti ČSR

Příběhy: střední

Soudobé dějiny

Soudobé dějiny

Rozhodovačka: lehké

Dekolonizace

Dekolonizace

Rozhodovačka: střední

Izrael a Palestina

Izrael a Palestina

Rozhodovačka: střední

Rozvoj osobnosti: Argumentační fauly

Odvolávání se na autority

Odvolávání se na autority

Rozřazovačka: střední

Odvádění pozornosti

Odvádění pozornosti

Rozřazovačka: střední

Popletená logika (a statistika)

Popletená logika (a statistika)

Rozřazovačka: střední

Rozvoj osobnosti: Společenské návyky

Třídění odpadů

Třídění odpadů

Rozřazovačka: střední

Třídění odpadů

Tetris: střední
0

Fyzika: Mechanika

Kinematika (popis pohybu)

Kinematika (popis pohybu)

Vpisování: lehké

Kinematika (popis pohybu)

Vpisování: střední

Kinematika (popis pohybu)

Porozumění: střední
0/12

Rychlost, dráha, čas

Rychlost, dráha, čas

Rozhodovačka: lehké

Rychlost, dráha, čas

Rozhodovačka: střední

Rychlost, dráha, čas

Rozhodovačka: těžké

Rychlost, dráha, čas

Vpisování: lehké

Rychlost, dráha, čas

Vpisování: střední

Rychlost, dráha, čas

Vpisování: těžké

Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb

Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb

Rozhodovačka: lehké

Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb

Rozhodovačka: střední

Vrhy a pády

Poznávání vrhů

Rozhodovačka: lehké

Poznávání vrhů

Rozhodovačka: střední

Vlastnosti vrhů

Rozhodovačka: lehké

Vlastnosti vrhů

Rozhodovačka: střední

Vlastnosti vrhů

Rozhodovačka: těžké

Typy sil

Typy sil

Rozhodovačka: střední

Skládání sil

Skládání sil

Rozhodovačka: střední

Skládání sil

Rozhodovačka: těžké

Zákon setrvačnosti

Zákon setrvačnosti

Rozhodovačka: střední

Zákon síly

Zákon síly

Rozhodovačka: střední

Zákon síly

Vpisování: střední

Zákon síly

Vpisování: těžké

Zákon akce a reakce

Zákon akce a reakce

Rozhodovačka: střední

Zákon akce a reakce

Rozhodovačka: lehké

Smykové tření

Smykové tření

Rozhodovačka: lehké

Smykové tření

Rozhodovačka: střední

Otáčivé účinky síly

Otáčivé účinky síly

Rozhodovačka: střední

Mechanická energie a zákon zachování mechanické energie

Mechanická energie a zákon zachování mechanické energie

Rozhodovačka: lehké

Mechanická energie a zákon zachování mechanické energie

Rozhodovačka: střední

Mechanická energie a zákon zachování mechanické energie

Rozhodovačka: těžké

Práce

Práce

Rozhodovačka: lehké

Práce

Rozhodovačka: střední

Páky

Páky

Rozhodovačka: lehké

Páky

Rozhodovačka: střední

Páky

Rozhodovačka: těžké

Kladky

Kladky

Rozhodovačka: lehké

Kladky

Rozhodovačka: střední

Kladky

Rozhodovačka: těžké

Kladky

Vpisování: střední

Tlak a tlaková síla

Tlak a tlaková síla

Rozhodovačka: lehké

Tlak a tlaková síla

Rozhodovačka: střední

Tlak a tlaková síla

Vpisování: střední

Kmitání, vlnění, oscilace

Kmitání, vlnění, oscilace

Rozhodovačka: lehké

Kmitání, vlnění, oscilace

Rozhodovačka: střední

Kmitání, vlnění, oscilace

Rozhodovačka: těžké

Kmitání, vlnění, oscilace

Pexeso: lehké

Kmitání pro ZŠ

Porozumění: střední
0/8
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence