Téma
Biologie: Obecná biologie a mikrobiologie 0 / 16
Biologie: Podle prostředí (ekologický přírodopis) 0 / 3
Biologie: Houby a lišejníky 0 / 16
Biologie: Rostliny 0 / 91 0 / 11
Biologie: Živočichové 1 / 178 0 / 5
Biologie: Člověk 3 / 49 0 / 6
Biologie: Zdraví 0 / 12
Biologie: Genetika 0 / 4
Biologie: Ekologie 0 / 1
Biologie: Ochrana životního prostředí 0 / 2
Biologie: Geologie 0 / 11
Biologie: Biologická olympiáda 2021/2022 0 / 6
Zeměpis: Zeměpis, pojmy 0 / 9
Zeměpis: Svět 1 / 34 0 / 5
Zeměpis: Evropa 3 / 39
Zeměpis: Afrika 0 / 15
Zeměpis: Asie 1 / 10
Zeměpis: Jižní Amerika 0 / 4
Zeměpis: Severní Amerika 0 / 9
Zeměpis: ČR administrativní dělení 1 / 13
Zeměpis: ČR příroda 1 / 16
Zeměpis: Slovensko 0 / 5
Zeměpis: Německo 0 / 4
Zeměpis: Rakousko 0 / 1
Zeměpis: USA 0 / 6
Zeměpis: Mapy 0 / 3 0 / 66
Chemie: Úvod do chemie, bezpečnost 0 / 6
Chemie: Obecná chemie 0 / 12
Chemie: Základní chemické výpočty 0 / 2
Chemie: Periodická soustava prvků 0 / 15
Chemie: Anorganická chemie 0 / 26
Chemie: Organická chemie 0 / 1
Chemie: Chemie v běžném životě 0 / 2
Dějepis: Pravěk 1 / 1
Dějepis: Starověk 0 / 11 0 / 30
Dějepis: Středověk (český) 0 / 7 0 / 24
Dějepis: Středověk (obecné dějiny) 1 / 3
Dějepis: Raný novověk (český) 0 / 4
Dějepis: Raný novověk (obecné dějiny) 0 / 4
Dějepis: 19. století (obecné dějiny) 0 / 3
Dějepis: 20. století 1 / 22 0 / 42
Dějepis: Umění 0 / 14
Dějepis: Průřez historií 0 / 6
Rozvoj osobnosti: Rozvoj chování (osobnostní a sociální rozvoj) 0 / 4
Rozvoj osobnosti: Právo a instituce 0 / 3
Rozvoj osobnosti: Argumentační fauly 0 / 3
Rozvoj osobnosti: Společenské návyky 0 / 1 0 / 4
Fyzika: Skládání sil 0 / 2
Fyzika: Typy sil 0 / 1
Fyzika: Newtonovy pohybové zákony 0 / 4
Fyzika: Práce, výkon, energie 0 / 3
Fyzika: Mechanika 0 / 3 0 / 36
Fyzika: Elektřina 0 / 2 0 / 18

Biologie: Podle prostředí (ekologický přírodopis)

Lidská obydlí

Lidská obydlí

Pexeso: střední

Lidská obydlí

Otázky: střední

Lidská obydlí

Poznávačka: střední

Biologie: Rostliny

Stavba a funkce těla rostlin, kořen

Stavba a funkce těla rostlin, kořen

Rozhodovačka: střední

Stavba a funkce těla rostlin, kořen

Rozhodovačka: těžké

Stavba a funkce těla rostlin, kořen

Příběhy: střední

Stonek, list, vegetativní rozmnožování

Stonek, list, vegetativní rozmnožování

Rozhodovačka: lehké

Stonek, list, vegetativní rozmnožování

Příběhy: střední

Stonek, list, vegetativní rozmnožování

Rozhodovačka: střední

Květ a květenství, opylení a oplození

Květ a květenství, opylení a oplození

Rozhodovačka: lehké

Květ a květenství, opylení a oplození

Rozhodovačka: těžké

Květ a květenství, opylení a oplození

Příběhy: střední

Květ a květenství, opylení a oplození

Rozhodovačka: střední

Plody, semena a jejich šíření

Plody, semena a jejich šíření

Rozhodovačka: lehké

Plody, semena a jejich šíření

Příběhy: střední

Plody, semena a jejich šíření

Rozhodovačka: střední

Stavba a funkce rostlinného těla: mix

Stavba a funkce rostlinného těla: mix

Příběhy: střední

Stavba a funkce rostlinného těla: mix

Rozhodovačka: lehké

Stavba a funkce rostlinného těla: mix

Rozhodovačka: střední

Stavba a funkce rostlinného těla: mix

Rozhodovačka: těžké

Řasy

Řasy

Pojmy ve větách: střední

Mechorosty

Mechorosty

Přesouvání: střední

Mechorosty

Rozhodovačka: střední

Plavuně, kapradiny a přesličky

Plavuně, kapradiny a přesličky

Přesouvání: střední

Plavuně, kapradiny a přesličky

Rozhodovačka: střední

Nahosemenné rostliny

Nahosemenné rostliny

Poznávačka: těžké

Nahosemenné rostliny

Pexeso: těžké

Nahosemenné rostliny

Přesouvání: střední

Nahosemenné rostliny

Poznávačka: střední

Nahosemenné rostliny

Otázky: střední

Nahosemenné rostliny

Pexeso: střední

Nahosemenné rostliny

Příběhy: střední

Nahosemenné rostliny

Rozhodovačka: lehké

Nahosemenné rostliny

Rozhodovačka: střední

Pryskyřníkovité, brukvovité

Pryskyřníkovité, brukvovité

Poznávačka: střední

Pryskyřníkovité, brukvovité

Pexeso: střední

Pryskyřníkovité, brukvovité

Otázky: střední

Pryskyřníkovité, brukvovité

Příběhy: střední

Růžovité, bobovité

Růžovité, bobovité

Poznávačka: střední

Růžovité, bobovité

Pexeso: střední

Růžovité, bobovité

Otázky: střední

Růžovité, bobovité

Příběhy: střední

Miříkovité, hluchavkovité

Miříkovité, hluchavkovité

Příběhy: střední

Miříkovité, hluchavkovité

Poznávačka: střední

Miříkovité, hluchavkovité

Pexeso: střední

Miříkovité, hluchavkovité

Otázky: střední

Lilkovité, hvězdnicovité

Lilkovité, hvězdnicovité

Příběhy: střední

Lilkovité, hvězdnicovité

Poznávačka: střední

Lilkovité, hvězdnicovité

Pexeso: střední

Lilkovité, hvězdnicovité

Otázky: střední

Čeledi jednoděložných rostlin

Čeledi jednoděložných rostlin

Příběhy: střední

Čeledi jednoděložných rostlin

Poznávačka: střední

Čeledi jednoděložných rostlin

Pexeso: střední

Čeledi jednoděložných rostlin

Otázky: střední

Krytosemenné rostliny – čeledi: mix

Krytosemenné rostliny – čeledi: mix

Poznávačka: střední

Krytosemenné rostliny – čeledi: mix

Otázky: střední

Krytosemenné rostliny – čeledi: mix

Roboti: střední
0

Listnaté stromy a keře

Listnaté stromy a keře

Poznávačka: střední

Listnaté stromy a keře

Otázky: střední

Listnaté stromy a keře

Pexeso: střední

Listnaté stromy a keře

Příběhy: střední

Listnaté stromy a keře

Roboti: lehké
0

Byliny v lese, keřové patro

Byliny v lese, keřové patro

Poznávačka: střední

Byliny v lese, keřové patro

Pexeso: střední

Byliny v lese, keřové patro

Otázky: střední

Byliny v lese, keřové patro

Příběhy: střední

Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody

Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody

Příběhy: střední

Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody

Poznávačka: střední

Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody

Otázky: střední

Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody

Pexeso: střední

Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště

Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště

Poznávačka: střední

Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště

Pexeso: střední

Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště

Otázky: střední

Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště

Příběhy: střední

Okrasné a pokojové rostliny

Okrasné a pokojové rostliny

Pexeso: střední

Okrasné a pokojové rostliny

Otázky: střední

Okrasné a pokojové rostliny

Příběhy: střední

Ovoce a zelenina, aromatické rostliny

Ovoce a zelenina, aromatické rostliny

Poznávačka: střední

Ovoce a zelenina, aromatické rostliny

Pexeso: střední

Ovoce a zelenina, aromatické rostliny

Otázky: střední

Ovoce a zelenina, aromatické rostliny

Příběhy: střední

Polní plodiny

Polní plodiny

Poznávačka: střední

Polní plodiny

Pexeso: střední

Polní plodiny

Otázky: střední

Polní plodiny

Příběhy: střední

Užitkové rostliny tropů a subtropů

Užitkové rostliny tropů a subtropů

Poznávačka: střední

Užitkové rostliny tropů a subtropů

Pexeso: střední

Užitkové rostliny tropů a subtropů

Otázky: střední

Užitkové rostliny tropů a subtropů

Příběhy: střední

Sukulenty, masožravé rostliny, paraziti, invazní rostliny

Sukulenty, masožravé rostliny, paraziti, invazní rostliny

Poznávačka: střední

Sukulenty, masožravé rostliny, paraziti, invazní rostliny

Pexeso: střední

Sukulenty, masožravé rostliny, paraziti, invazní rostliny

Otázky: střední

Sukulenty, masožravé rostliny, paraziti, invazní rostliny

Příběhy: střední

Jedovaté a léčivé rostliny

Jedovaté a léčivé rostliny

Otázky: střední

Jedovaté a léčivé rostliny

Pexeso: střední

Jedovaté a léčivé rostliny

Poznávačka: střední

Biologie: Živočichové

Žahavci

Žahavci

Rozhodovačka: střední

Žahavci

Příběhy: střední

Ploštěnci

Ploštěnci

Rozhodovačka: střední

Hlístice

Hlístice

Rozhodovačka: střední

Měkkýši

Měkkýši

Příběhy: střední

Měkkýši

Rozřazovačka: střední

Měkkýši

Krok po kroku: střední

Měkkýši

Rozhodovačka: lehké

Měkkýši

Rozhodovačka: střední

Měkkýši

Poznávačka: střední

Měkkýši

Otázky: střední

Měkkýši

Pexeso: střední

Kroužkovci

Kroužkovci

Pojmy ve větách: střední

Pavoukovci

Pavoukovci

Rozhodovačka: střední

Pavoukovci

Poznávačka: střední

Pavoukovci

Příběhy: střední

Pavoukovci

Krok po kroku: střední

Pavoukovci

Pexeso: střední

Pavoukovci

Otázky: střední

Korýši

Korýši

Poznávačka: střední

Korýši

Pojmy ve větách: střední

Korýši

Rozhodovačka: střední

Korýši

Krok po kroku: střední

Korýši

Pexeso: střední

Korýši

Otázky: střední

Hmyz

Hmyz

Pojmy ve větách: střední

Hmyz s proměnou nedokonalou

Hmyz s proměnou nedokonalou

Rozhodovačka: střední

Hmyz s proměnou nedokonalou

Příběhy: střední

Hmyz s proměnou nedokonalou

Poznávačka: střední

Hmyz s proměnou nedokonalou

Otázky: střední

Hmyz s proměnou nedokonalou

Pexeso: střední

Hmyz s proměnou dokonalou

Hmyz s proměnou dokonalou

Příběhy: střední

Hmyz s proměnou dokonalou

Poznávačka: lehké

Hmyz s proměnou dokonalou

Otázky: lehké

Hmyz s proměnou dokonalou

Pexeso: lehké

Hmyz s proměnou dokonalou

Rozhodovačka: střední

Hmyz s proměnou dokonalou

Poznávačka: střední

Hmyz s proměnou dokonalou

Otázky: střední

Hmyz s proměnou dokonalou

Pexeso: střední

Hmyz: mix

Hmyz: mix

Rozhodovačka: střední

Hmyz: mix

Pexeso: lehké

Hmyz: mix

Pexeso: střední

Hmyz: mix

Otázky: lehké

Hmyz: mix

Otázky: střední

Hmyz: mix

Poznávačka: lehké

Hmyz: mix

Poznávačka: střední

Hmyz: mix

Krok po kroku: střední

Bezobratlí: mix

Bezobratlí: mix

Rozřazovačka: střední

Bezobratlí: mix

Otázky: střední

Bezobratlí: mix

Poznávačka: střední

Bezobratlí: mix

Pexeso: střední

Paryby

Paryby

Pojmy ve větách: střední

Paryby

Poznávačka: střední

Paryby

Otázky: střední

Paryby

Pexeso: střední

Ryby

Ryby

Poznávačka: střední

Ryby

Otázky: střední

Ryby

Pexeso: střední

Ryby

Příběhy: střední

Ryby

Roboti: lehké
0

Exotické ryby

Exotické ryby

Pexeso: lehké

Exotické ryby

Poznávačka: lehké

Exotické ryby

Otázky: lehké

Obojživelníci

Obojživelníci

Rozhodovačka: střední

Obojživelníci

Krok po kroku: střední

Obojživelníci

Pojmy ve větách: střední

Obojživelníci

Poznávačka: střední

Obojživelníci

Otázky: střední

Obojživelníci

Pexeso: střední

Plazi

Plazi

Pexeso: těžké

Plazi

Rozhodovačka: těžké

Plazi

Krok po kroku: střední

Plazi

Rozhodovačka: střední

Plazi

Poznávačka: střední

Plazi

Poznávačka: těžké

Plazi

Otázky: střední

Plazi

Otázky: těžké

Plazi

Pexeso: střední

Plazi

Roboti: lehké
0

Ptáci

Ptáci

Pojmy ve větách: střední

Běžci, hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny

Běžci, hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny

Příběhy: střední

Běžci, hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny

Poznávačka: střední

Běžci, hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny

Otázky: střední

Běžci, hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny

Pexeso: střední

Sovy, dravci, sokoli, šplhavci a další

Sovy, dravci, sokoli, šplhavci a další

Poznávačka: střední

Sovy, dravci, sokoli, šplhavci a další

Příběhy: střední

Sovy, dravci, sokoli, šplhavci a další

Otázky: střední

Sovy, dravci, sokoli, šplhavci a další

Pexeso: střední

Pěvci

Pěvci

Poznávačka: lehké

Pěvci

Otázky: lehké

Pěvci

Pexeso: lehké

Pěvci

Poznávačka: střední

Pěvci

Příběhy: střední

Pěvci

Otázky: střední

Pěvci

Pexeso: střední

Ptáci: mix

Ptáci: mix

Poznávačka: lehké

Ptáci: mix

Poznávačka: střední

Ptáci: mix

Otázky: lehké

Ptáci: mix

Otázky: střední

Ptáci: mix

Otázky: těžké

Ptáci: mix

Pexeso: lehké

Ptáci: mix

Pexeso: střední

Ptáci: mix

Pexeso: těžké

Ptáci: mix

Krok po kroku: střední

Ptáci: mix

Krok po kroku: lehké

Ptáci: mix

Příběhy: střední

Exotičtí ptáci

Exotičtí ptáci

Pexeso: lehké

Exotičtí ptáci

Poznávačka: lehké

Exotičtí ptáci

Otázky: lehké

Ptačí siluety

Ptačí siluety

Otázky: střední

Ptačí siluety

Pexeso: střední

Hlasy ptáků

Hlasy ptáků

Poznávání zvuků: lehké

Hlasy ptáků

Poznávání zvuků: střední

Savci obecně, vejcorodí, vačnatci

Savci obecně, vejcorodí, vačnatci

Rozhodovačka: lehké

Savci obecně, vejcorodí, vačnatci

Rozhodovačka: střední

Šelmy

Šelmy

Příběhy: střední

Šelmy

Rozhodovačka: střední

Šelmy

Rozhodovačka: těžké

Šelmy

Pexeso: střední

Šelmy

Pexeso: těžké

Šelmy

Otázky: střední

Šelmy

Otázky: těžké

Šelmy

Poznávačka: střední

Šelmy

Poznávačka: těžké

Hlodavci a zajícovci

Hlodavci a zajícovci

Příběhy: střední

Hlodavci a zajícovci

Rozhodovačka: lehké

Hlodavci a zajícovci

Rozhodovačka: střední

Hlodavci a zajícovci

Pexeso: střední

Hlodavci a zajícovci

Pexeso: těžké

Hlodavci a zajícovci

Otázky: střední

Hlodavci a zajícovci

Otázky: těžké

Hlodavci a zajícovci

Poznávačka: střední

Hlodavci a zajícovci

Poznávačka: těžké

Sudokopytníci, kytovci

Sudokopytníci, kytovci

Příběhy: střední

Sudokopytníci, kytovci

Rozhodovačka: lehké

Sudokopytníci, kytovci

Rozhodovačka: střední

Sudokopytníci, kytovci

Pexeso: střední

Sudokopytníci, kytovci

Otázky: střední

Sudokopytníci, kytovci

Poznávačka: střední

Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti

Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti

Rozhodovačka: střední

Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti

Příběhy: střední

Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti

Pexeso: střední

Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti

Otázky: střední

Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti

Poznávačka: střední

Savci: mix

Savci: mix

Poznávačka: lehké

Savci: mix

Otázky: lehké

Savci: mix

Otázky: střední

Savci: mix

Otázky: těžké

Savci: mix

Pexeso: lehké

Savci: mix

Pexeso: střední

Savci: mix

Pexeso: těžké

Savci: mix

Rozhodovačka: lehké

Savci: mix

Rozhodovačka: střední

Savci: mix

Příběhy: střední

Stopy savců

Stopy savců

Poznávačka: střední

Stopy savců

Otázky: střední

Stopy savců

Pexeso: střední

Exotičtí savci

Exotičtí savci

Poznávačka: lehké

Exotičtí savci

Otázky: lehké

Exotičtí savci

Pexeso: lehké

Exotičtí savci

Poznávačka: střední

Exotičtí savci

Poznávačka: těžké

Exotičtí savci

Pexeso: střední

Exotičtí savci

Pexeso: těžké

Exotičtí savci

Otázky: střední

Exotičtí savci

Otázky: těžké

Části těla živočichů

Části těla živočichů

Přesouvání: lehké

Čím se živí bezobratlí

Čím se živí bezobratlí

Rozhodovačka: střední

Čím se živí exotičtí plazi

Čím se živí exotičtí plazi

Rozhodovačka: lehké

Čím se živí exotičtí ptáci

Čím se živí exotičtí ptáci

Rozhodovačka: lehké

Čím se živí exotické ryby a paryby

Čím se živí exotické ryby a paryby

Rozhodovačka: lehké

Čím se živí exotičtí savci

Čím se živí exotičtí savci

Rozhodovačka: lehké

Čím se živí naše ryby

Čím se živí naše ryby

Rozhodovačka: těžké

Čím se živí naši ptáci

Čím se živí naši ptáci

Rozhodovačka: lehké

Čím se živí naši ptáci

Rozhodovačka: střední

Čím se živí naši ptáci

Rozhodovačka: těžké

Čím se živí naši savci

Čím se živí naši savci

Rozhodovačka: lehké

Čím se živí naši savci

Rozhodovačka: střední

Kde žijí naši savci

Kde žijí naši savci

Rozhodovačka: lehké

Váhy zvířat

Váhy zvířat

Řazení: střední

Biologie: Člověk

Kostra

Kostra

Slepé mapy: střední

Kostra

Rozhodovačka: lehké

Kostra

Rozhodovačka: střední

Kostra

Příběhy: střední

Kostra

Pexeso: střední

Kostra

Slepé mapy: těžké

Kostra

Poznávačka: lehké

Kostra

Pexeso: lehké

Kostra

Slepé mapy: lehké

Svalstvo

Svalstvo

Rozhodovačka: lehké

Svalstvo

Rozhodovačka: střední

Svalstvo

Poznávačka: střední

Svalstvo

Slepé mapy: střední

Svalstvo

Pexeso: střední

Svalstvo

Pojmy ve větách: střední

Cévní soustava

Cévní soustava

Slepé mapy: střední

Krev

Krev

Rozhodovačka: střední

Srdce, cévy, krevní oběh

Srdce, cévy, krevní oběh

Rozhodovačka: střední

Srdce, cévy, krevní oběh

Řazení: střední

Dýchací soustava

Dýchací soustava

Poznávačka: střední

Dýchací soustava

Slepé mapy: střední

Dýchací soustava

Rozhodovačka: lehké

Dýchací soustava

Rozhodovačka: střední

Trávicí soustava

Trávicí soustava

Řazení: střední

Trávicí soustava

Rozhodovačka: lehké

Trávicí soustava

Rozhodovačka: těžké

Trávicí soustava

Rozhodovačka: střední

Trávicí soustava

Slepé mapy: střední

Vylučovací soustava

Vylučovací soustava

Slepé mapy: střední

Kůže

Kůže

Rozhodovačka: lehké

Nervová soustava

Nervová soustava

Slepé mapy: střední

Nervová soustava

Řazení: střední

Nervová soustava

Příběhy: lehké

Smysly

Smysly

Slepé mapy: střední

Smysly

Pexeso: střední

Smysly

Řazení: střední

Zrak

Zrak

Rozhodovačka: těžké

Zrak

Rozhodovačka: střední

Sluch a další smysly

Sluch a další smysly

Příběhy: střední

Pohlavní soustava muže a ženy

Pohlavní soustava muže a ženy

Pexeso: střední

Pohlavní soustava muže a ženy

Slepé mapy: střední

Pohlavní soustava muže a ženy

Řazení: střední

Pohlavní soustava muže a ženy

Rozhodovačka: lehké

Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby

Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby

Rozhodovačka: lehké

Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby

Příběhy: střední

Lidské tělo: mix

Lidské tělo: mix

Rozřazovačka: lehké

Lidské tělo: mix

Rozhodovačka: lehké

Lidské tělo: mix

Rozhodovačka: střední

Vývoj lidského jedince

Vývoj lidského jedince

Rozhodovačka: střední

Původ a vývoj člověka

Původ a vývoj člověka

Porozumění: střední
0/2

Biologie: Genetika

Dědičnost a rozmnožování, nukleové kyseliny, základy proteosyntézy

Dědičnost a rozmnožování, nukleové kyseliny, základy proteosyntézy

Příběhy: střední

Typy znaků, dědičné choroby

Typy znaků, dědičné choroby

Příběhy: střední

Praktické využití genetiky

Praktické využití genetiky

Příběhy: střední

Genetika: mix

Genetika: mix

Příběhy: střední

Biologie: Ekologie

Úvod do ekologie, potravní řetězce

Úvod do ekologie, potravní řetězce

Přesouvání: střední

Biologie: Ochrana životního prostředí

Ovzduší a klima

Ovzduší a klima

Rozhodovačka: střední

Odpady, životní prostředí a zdraví člověka

Odpady, životní prostředí a zdraví člověka

Rozhodovačka: střední

Zeměpis: Svět

Státy a kontinenty

Státy a kontinenty

Rozřazovačka: střední

Státy a kontinenty

Otázky: střední

Státy a kontinenty

Otázky: lehké

Státy a kontinenty

Rozřazovačka: lehké

Státy a kontinenty

Tetris: střední
0

Svět města

Svět města

Slepé mapy: lehké

Svět města

Slepé mapy: střední

Svět města

Slepé mapy: těžké

Svět státy (nejvýznamnější)

Nejvyšší hory států světa

Pexeso: lehké

Nejvyšší hory států světa

Pexeso: střední

Nejvyšší hory států světa

Pexeso: těžké

Svět státy (nejvýznamnější)

Slepé mapy: lehké

Svět státy (nejvýznamnější)

Slepé mapy: střední

Svět státy (nejvýznamnější)

Slepé mapy: těžké

Svět státy (nejvýznamnější)

Pexeso: lehké

Svět státy (nejvýznamnější)

Pexeso: střední

Populace států světa

Rozhodovačka: lehké

Populace států světa

Rozhodovačka: střední

Populace států světa

Rozhodovačka: těžké

Zaměstnanost v odvětvích

Rozhodovačka: lehké

Svět státy vlajky

Svět státy vlajky

Poznávačka: lehké

Svět státy vlajky

Poznávačka: střední

Svět státy vlajky

Poznávačka: těžké

Svět státy vlajky

Otázky: lehké

Svět státy vlajky

Otázky: střední

Svět státy vlajky

Otázky: těžké

Svět státy vlajky

Pexeso: lehké

Svět státy vlajky

Pexeso: střední

Svět státy vlajky

Pexeso: těžké

Svět řeky

Svět řeky

Slepé mapy: lehké

Svět řeky

Slepé mapy: střední

Svět řeky

Slepé mapy: těžké

Svět pohoří

Svět pohoří

Slepé mapy: střední

Svět: mix

Pamětihodnosti (fotky)

Pexeso: střední

Pamětihodnosti (fotky)

Otázky: střední

Zeměpis: Rakousko

Rakousko spolkové země

Rakousko spolkové země

Slepé mapy: střední

Chemie: Základní chemické výpočty

Látkové množství, molární hmotnost

Látkové množství, molární hmotnost

Rozhodovačka: střední

Hmotnostní zlomek

Hmotnostní zlomek

Rozhodovačka: střední

Chemie: Organická chemie

Pohonné hmoty, doprava a životní prostředí

Pohonné hmoty, doprava a životní prostředí

Rozhodovačka: střední

Dějepis: Pravěk

Pravěk

Pravěk

Příběhy: střední

Dějepis: Raný novověk (český)

Tereziánské a josefínské reformy

Tereziánské a josefínské reformy

Příběhy: střední

České stavovské povstání

České stavovské povstání

Rozhodovačka: střední

Vláda Marie Terezie a Josefa II

Vláda Marie Terezie a Josefa II

Rozhodovačka: střední

Doba předbělohorská

Doba předbělohorská

Rozhodovačka: střední

Dějepis: Raný novověk (obecné dějiny)

Anglická revoluce

Anglická revoluce

Příběhy: střední

Zámořské objevy

Zámořské objevy

Rozhodovačka: lehké

Vznik USA

Vznik USA

Rozhodovačka: lehké

Velká francouzská revoluce a Napoleonské války

Velká francouzská revoluce a Napoleonské války

Rozhodovačka: střední

Dějepis: 19. století (obecné dějiny)

19. století (obecné dějiny)

Asie

Rozhodovačka: těžké

Průmyslová revoluce

Průmyslová revoluce

Rozhodovačka: lehké

Občanská válka v USA

Občanská válka v USA

Rozhodovačka: lehké

Rozvoj osobnosti: Právo a instituce

Listina základních práv a svobod

Listina základních práv a svobod

Rozhodovačka: lehké

Instituce EU

Instituce EU

Rozhodovačka: střední

Ústava ČR

Ústava ČR

Rozhodovačka: lehké

Rozvoj osobnosti: Argumentační fauly

Odvolávání se na autority

Odvolávání se na autority

Rozřazovačka: střední

Odvádění pozornosti

Odvádění pozornosti

Rozřazovačka: střední

Popletená logika (a statistika)

Popletená logika (a statistika)

Rozřazovačka: střední

Rozvoj osobnosti: Společenské návyky

Třídění odpadů

Třídění odpadů

Rozřazovačka: střední

Třídění odpadů

Tetris: střední
0

Fyzika: Typy sil

Typy sil

Typy sil

Rozhodovačka: střední
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence