Téma
Biologie: Obecná biologie a mikrobiologie 0 / 11
Biologie: Podle prostředí (ekologický přírodopis) 0 / 3
Biologie: Houby a lišejníky 0 / 1
Biologie: Rostliny 0 / 13
Biologie: Živočichové 0 / 42 0 / 15
Biologie: Člověk 4 / 45
Biologie: Zdraví 0 / 5
Biologie: Ekologie 0 / 2
Biologie: Ochrana životního prostředí 0 / 4
Biologie: Geologie 0 / 27
Zeměpis: Zeměpis, pojmy 0 / 8
Zeměpis: Svět 0 / 23
Zeměpis: Evropa 0 / 17
Zeměpis: Afrika 0 / 14
Zeměpis: Asie 0 / 18
Zeměpis: Jižní Amerika 0 / 5
Zeměpis: Severní Amerika 0 / 10
Zeměpis: ČR administrativní dělení 0 / 9
Zeměpis: ČR příroda 0 / 21
Zeměpis: Slovensko 0 / 12
Zeměpis: Německo 0 / 9
Zeměpis: Rakousko 0 / 3
Zeměpis: USA 0 / 13
Zeměpis: Mapy 0 / 15
Chemie: Úvod do chemie, bezpečnost 0 / 3
Chemie: Obecná chemie 0 / 27
Chemie: Základní chemické výpočty 0 / 3
Chemie: Periodická soustava prvků 0 / 16
Chemie: Anorganická chemie 0 / 24
Chemie: Organická chemie 0 / 24
Chemie: Biochemie 0 / 9
Chemie: Chemie v běžném životě 0 / 1
Chemie: Názvosloví 0 / 1
Dějepis: Středověk (český) 0 / 1
Dějepis: Raný novověk (český) 0 / 1
Dějepis: Raný novověk (obecné dějiny) 0 / 1
Dějepis: 19. století (obecné dějiny) 0 / 3
Dějepis: 20. století 0 / 21 0 / 21
Dějepis: Umění 0 / 12
Dějepis: Průřez historií 0 / 5
Rozvoj osobnosti: Rozvoj chování (osobnostní a sociální rozvoj) 0 / 4
Rozvoj osobnosti: Právo a instituce 0 / 5
Rozvoj osobnosti: Argumentační fauly 0 / 3
Fyzika: Skládání sil 0 / 1
Fyzika: Typy sil 0 / 1
Fyzika: Newtonovy pohybové zákony 0 / 4
Fyzika: Práce, výkon, energie 0 / 3
Fyzika: Mechanika 0 / 6
Fyzika: Děje v ideálních plynech 0 / 3
Fyzika: Elektřina 0 / 5 0 / 54

Biologie: Podle prostředí (ekologický přírodopis)

Lidská obydlí

Lidská obydlí

Pexeso: střední

Lidská obydlí

Otázky: střední

Lidská obydlí

Poznávačka: střední

Biologie: Houby a lišejníky

Obecně o houbách

Obecně o houbách

Rozhodovačka: těžké

Biologie: Živočichové

Žahavci

Žahavci

Rozhodovačka: těžké

Měkkýši

Měkkýši

Rozhodovačka: těžké

Pavoukovci

Pavoukovci

Rozhodovačka: těžké

Korýši

Korýši

Rozhodovačka: těžké

Hmyz s proměnou dokonalou

Hmyz s proměnou dokonalou

Rozhodovačka: střední

Hmyz s proměnou dokonalou

Pexeso: těžké

Hmyz s proměnou dokonalou

Otázky: těžké

Hmyz s proměnou dokonalou

Poznávačka: těžké

Ryby

Ryby

Poznávačka: střední

Ryby

Otázky: střední

Ryby

Pexeso: střední

Ryby

Roboti: lehké
0

Obojživelníci

Obojživelníci

Rozhodovačka: těžké

Plazi

Plazi

Pexeso: těžké

Plazi

Rozhodovačka: těžké

Ptáci

Ptáci

Roboti: lehké
0

Ptáci: mix

Ptáci: mix

Poznávačka: těžké

Ptáci: mix

Otázky: těžké

Ptáci: mix

Pexeso: těžké

Ptáci: mix

Příběhy: střední

Ptačí siluety

Ptačí siluety

Otázky: střední

Ptačí siluety

Pexeso: střední

Savci

Savci

Roboti: lehké
0

Šelmy

Šelmy

Rozhodovačka: těžké

Šelmy

Pexeso: těžké

Šelmy

Otázky: těžké

Šelmy

Poznávačka: těžké

Hlodavci a zajícovci

Hlodavci a zajícovci

Pexeso: těžké

Hlodavci a zajícovci

Otázky: těžké

Hlodavci a zajícovci

Poznávačka: těžké

Sudokopytníci, kytovci

Sudokopytníci, kytovci

Rozhodovačka: těžké

Sudokopytníci, kytovci

Pexeso: střední

Sudokopytníci, kytovci

Otázky: střední

Sudokopytníci, kytovci

Poznávačka: střední

Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti

Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti

Rozhodovačka: střední

Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti

Pexeso: střední

Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti

Otázky: střední

Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti

Poznávačka: střední

Savci: mix

Savci: mix

Poznávačka: střední

Savci: mix

Poznávačka: těžké

Savci: mix

Pexeso: těžké

Savci: mix

Příběhy: střední

Stopy savců

Stopy savců

Pexeso: střední

Exotičtí savci

Exotičtí savci

Poznávačka: těžké

Exotičtí savci

Pexeso: těžké

Biologie: Člověk

Kostra

Kostra

Poznávačka: střední

Kostra

Rozhodovačka: těžké

Kostra

Pexeso: střední

Kostra

Poznávačka: těžké

Kostra

Slepé mapy: těžké

Kostra

Pexeso: těžké

Svalstvo

Svalstvo

Poznávačka: těžké

Svalstvo

Slepé mapy: těžké

Svalstvo

Pexeso: těžké

Svalstvo

Rozhodovačka: těžké

Svalstvo

Poznávačka: střední

Svalstvo

Slepé mapy: střední

Cévní soustava

Cévní soustava

Slepé mapy: střední

Cévní soustava

Pexeso: střední

Krev

Krev

Rozhodovačka: střední

Srdce, cévy, krevní oběh

Srdce, cévy, krevní oběh

Rozhodovačka: těžké

Lymfatická soustava a imunita

Lymfatická soustava a imunita

Rozhodovačka: těžké

Dýchací soustava

Dýchací soustava

Poznávačka: střední

Dýchací soustava

Slepé mapy: střední

Dýchací soustava

Rozhodovačka: těžké

Dýchací soustava

Pexeso: střední

Trávicí soustava

Trávicí soustava

Řazení: těžké

Trávicí soustava

Rozhodovačka: těžké

Trávicí soustava

Rozhodovačka: střední

Trávicí soustava

Slepé mapy: střední

Trávicí soustava

Pexeso: střední

Vylučovací soustava

Vylučovací soustava

Slepé mapy: střední

Vylučovací soustava

Pexeso: střední

Kůže

Kůže

Rozhodovačka: střední

Nervová soustava

Nervová soustava

Pexeso: střední

Nervová soustava

Slepé mapy: střední

Nervová soustava

Rozhodovačka: těžké

Nervová soustava

Příběhy: střední

Smysly

Smysly

Slepé mapy: střední

Smysly

Pexeso: střední

Pohlavní soustava muže a ženy

Pohlavní soustava muže a ženy

Rozhodovačka: střední

Pohlavní soustava muže a ženy

Poznávačka: střední

Pohlavní soustava muže a ženy

Pexeso: střední

Pohlavní soustava muže a ženy

Slepé mapy: střední

Pohlavní soustava muže a ženy

Rozhodovačka: těžké

Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby

Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby

Rozhodovačka: střední

Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby

Rozhodovačka: těžké

Lidské tělo: mix

Lidské tělo: mix

Rozřazovačka: střední

Lidské tělo: mix

Otázky: těžké

Lidské tělo: mix

Rozhodovačka: těžké

Biologie: Ekologie

Úvod do ekologie, potravní řetězce

Úvod do ekologie, potravní řetězce

Přesouvání: střední

Ekologie: mix

Ekologie: mix

Příběhy: střední

Biologie: Ochrana životního prostředí

Ovzduší a klima

Ovzduší a klima

Rozhodovačka: střední

Voda, krajina, produkce potravin

Voda, krajina, produkce potravin

Rozhodovačka: střední

Odpady, životní prostředí a zdraví člověka

Odpady, životní prostředí a zdraví člověka

Rozhodovačka: střední

Ochrana životního prostředí: mix

Ochrana životního prostředí: mix

Rozhodovačka: střední

Biologie: Geologie

Stavba Země

Stavba Země

Rozhodovačka: střední

Horniny a minerály

Horniny a minerály

Rozřazovačka: střední

Horniny a minerály

Rozhodovačka: střední

Minerály a jejich vlastnosti

Minerály a jejich vlastnosti

Rozhodovačka: střední

Minerály a jejich vlastnosti

Pojmy ve větách: střední

Systém a příklady minerálů

Systém a příklady minerálů

Rozhodovačka: střední

Systém a příklady minerálů

Příběhy: střední

Usazené horniny

Usazené horniny

Příběhy: střední

Vyvřelé horniny

Vyvřelé horniny

Pojmy ve větách: střední

Přeměněné horniny

Přeměněné horniny

Rozhodovačka: střední

Horniny: mix

Horniny: mix

Rozřazovačka: střední

Vnější geologické děje

Vnější geologické děje

Rozhodovačka: střední

Vnější geologické děje

Příběhy: střední

Vnější geologické děje

Poznávačka: střední

Vnější geologické děje

Pexeso: střední

Vnější geologické děje

Slepé mapy: střední

Vnější geologické děje: příklady

Vnější geologické děje: příklady

Poznávačka: střední

Vnější geologické děje: příklady

Pexeso: střední

Vnější geologické děje: příklady

Otázky: střední

Vnitřní geologické děje

Vnitřní geologické děje

Příběhy: střední

Vnitřní geologické děje

Poznávačka: střední

Vnitřní geologické děje

Slepé mapy: střední

Vnitřní geologické děje

Pexeso: střední

Půdy

Půdy

Pojmy ve větách: střední

Půdy

Rozhodovačka: střední

Vznik a vývoj života na Zemi

Vznik a vývoj života na Zemi

Rozhodovačka: střední

Vznik a vývoj života na Zemi

Příběhy: střední

Zeměpis: Mapy

Vrstevnice

Vrstevnice

Porozumění: lehké
0/5

Chemie: Obecná chemie

Atom, prvky, periodická soustava prvků

Atom, prvky, periodická soustava prvků

Rozhodovačka: střední

Elektronová konfigurace

Elektronová konfigurace

Otázky: lehké

Elektronová konfigurace

Otázky: střední

Elektronová konfigurace

Otázky: těžké

Elektronová konfigurace

Pexeso: lehké

Elektronová konfigurace

Pexeso: střední

Elektronová konfigurace

Pexeso: těžké

Elektronová konfigurace

Poznávačka: lehké

Elektronová konfigurace

Poznávačka: střední

Elektronová konfigurace

Poznávačka: těžké

Chemická vazba, molekuly, ionty

Chemická vazba, molekuly, ionty

Rozhodovačka: střední

Prvky, molekuly a počet částic

Prvky, molekuly a počet částic

Rozřazovačka: střední

Prvky, molekuly a počet částic

Otázky: střední

Prvky, molekuly a počet částic

Rozhodovačka: střední

Příklady iontů

Příklady iontů

Otázky: střední

Příklady iontů

Otázky: těžké

Příklady iontů

Poznávačka: střední

Příklady iontů

Poznávačka: těžké

Příklady iontů

Pexeso: střední

Příklady iontů

Pexeso: těžké

Úvod do chemických reakcí

Úvod do chemických reakcí

Rozhodovačka: střední

Vyčíslování rovnic

Vyčíslování rovnic

Vpisování: lehké

Vyčíslování rovnic

Vpisování: střední

Vyčíslování rovnic

Vpisování: těžké

Vyčíslování rovnic

Rozhodovačka: střední

Určování oxidovaných a redukovaných prvků

Určování oxidovaných a redukovaných prvků

Vpisování: střední

Určování oxidovaných a redukovaných prvků

Vpisování: těžké

Chemie: Základní chemické výpočty

Látkové množství, molární hmotnost

Látkové množství, molární hmotnost

Rozhodovačka: střední

Látková koncentrace

Látková koncentrace

Rozhodovačka: střední

Hmotnostní zlomek

Hmotnostní zlomek

Rozhodovačka: střední

Chemie: Chemie v běžném životě

Kuchyně, potravinářství

Kuchyně, potravinářství

Rozhodovačka: střední

Chemie: Názvosloví

Triviální názvy

Triviální názvy

Pexeso: střední

Dějepis: Středověk (český)

Přemyslovská knížata

Přemyslovská knížata

Rozhodovačka: lehké

Dějepis: Raný novověk (český)

Vláda Marie Terezie a Josefa II

Vláda Marie Terezie a Josefa II

Rozhodovačka: střední

Dějepis: Raný novověk (obecné dějiny)

Vznik USA

Vznik USA

Rozhodovačka: lehké

Dějepis: 19. století (obecné dějiny)

19. století (obecné dějiny)

Asie

Rozhodovačka: těžké

Evropa po roce 1848

Rozhodovačka: střední

Občanská válka v USA

Občanská válka v USA

Rozhodovačka: lehké

Rozvoj osobnosti: Argumentační fauly

Odvolávání se na autority

Odvolávání se na autority

Rozřazovačka: střední

Odvádění pozornosti

Odvádění pozornosti

Rozřazovačka: střední

Popletená logika (a statistika)

Popletená logika (a statistika)

Rozřazovačka: střední

Fyzika: Skládání sil

Skládání sil

Skládání sil

Rozhodovačka: těžké

Fyzika: Typy sil

Typy sil

Typy sil

Rozhodovačka: střední
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence