Úvodní tabulka byla přepracována a nabízí přehled získaných štítů, krystalů a pohárů.

Biologie: Neživá příroda

Stavba Země

Rozhodovačka

střední

Horniny a minerály

Rozřazovačka

střední

Rozhodovačka

střední

Minerály a jejich vlastnosti

Slova ve větách

střední

Systém a zástupci minerálů

Příběhy

střední

Horniny

Rozřazovačka

střední

Usazené horniny

Příběhy

střední

Vyvřelé horniny

Slova ve větách

střední

Přeměněné horniny

Rozhodovačka

střední

Vnější geologické děje

Příběhy

střední

Vnitřní geologické děje

Příběhy

střední

Půdy

Slova ve větách

střední

Vznik a vývoj života na Zemi

Příběhy

střední

Biologie: Člověk

Kostra

Příběhy

střední

Příběhy

lehké

Dýchací soustava

Rozhodovačka

střední

Pexeso

střední

Příběhy

střední

Krev

Rozhodovačka

střední

Srdce a cévy

Příběhy

střední

Souvislosti

střední

Lymfatická soustava a imunita

Příběhy

střední

Trávicí soustava

Příběhy

střední

Rozhodovačka

střední

Výživa a metabolismus

Rozhodovačka

střední

Vylučovací soustava

Příběhy

střední

Kůže

Příběhy

střední

Žlázy s vnitřním vyměšováním

Příběhy

střední

Nervová soustava

Příběhy

lehké

Příběhy

střední

Rozhodovačka

střední

Zrak

Příběhy

střední

Sluch a další smysly

Příběhy

střední

Pohlavní soustava muže a ženy

Příběhy

střední

Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby

Příběhy

střední

První pomoc

Rozhodovačka

střední

Biologie: Genetika

Dědičnost a rozmnožování, nukleové kyseliny, základy proteosyntézy

Příběhy

střední

Typy znaků, dědičné choroby

Příběhy

střední

Praktické využití genetiky

Příběhy

střední

Zeměpis: Jižní Amerika

Jižní Amerika státy

Slepé mapy

lehké

Slepé mapy

střední

Jižní Amerika města

Slepé mapy

střední

Zeměpis: Severní Amerika

Severní Amerika státy

Poznávačka

střední

Slepé mapy

střední

Severní Amerika města

Slepé mapy

střední

Slepé mapy

těžké

Severní Amerika řeky

Slepé mapy

těžké

Zeměpis: ČR administrativní dělení

ČR města

Slepé mapy

střední

Slepé mapy

těžké

Pexeso

těžké

Zeměpis: Slovensko

Slovensko města

Slepé mapy

lehké

Slepé mapy

střední

Zeměpis: Německo

Německo spolkové země

Slepé mapy

střední

Německo města

Slepé mapy

střední

Slepé mapy

těžké

Zeměpis: Rakousko

Rakousko spolkové země

Slepé mapy

střední

Chemie: Chemické reakce

Vyčíslování rovnic

Vpisování

lehké

Určování oxidovaných a redukovaných prvků

Vpisování

lehké

Chemie: Anorganická chemie

Kationty

Rozhodovačka

lehké

Rozhodovačka

střední

Anionty

Rozhodovačka

lehké

Chemie: Kyseliny a soli

Názvosloví kyselin

Kyseliny ve 3D

lehké

Rozhodovačka

lehké

Názvosloví solí

Rozhodovačka

lehké

Dějepis: Středověk (český)

Raný středověk

Rozhodovačka

střední

Rozhodovačka

lehké

Dějepis: 19. století (obecné dějiny)

Průmyslová revoluce

Rozhodovačka

lehké

Dějepis: Umění

Gotika

Pexeso

střední

Výchova k občanství: Právo a instituce

Instituce EU

Rozhodovačka

těžké

Výchova k občanství: Argumentační fauly

Odvolávání se na autority

Rozřazovačka

střední

Výchova k občanství: Společenské návyky

Třídění odpadů

Rozřazovačka

střední

Tetris

střední
0
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat

Vzhledem k uzavření škol mají systémy Umíme zvýšený provoz a množství dotazů. Prosím zasílejte pouze nezbytné dotazy a připomínky. Před zasláním dotazu si prosím prohlédněte časté dotazy. Děkujeme za pochopení.
Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.