Téma
Biologie: Neživá příroda 0 / 26
Biologie: Houby a lišejníky 0 / 1
Biologie: Rostliny 0 / 19
Biologie: Živočichové 0 / 31 0 / 15
Biologie: Člověk 5 / 74
Biologie: Zdraví 0 / 2
Biologie: Ekologie 0 / 3
Biologie: Ochrana životního prostředí 0 / 2
Biologie: Obecná biologie 0 / 10
Biologie: Genetika 0 / 4
Biologie: Mikrobiologie 0 / 7
Zeměpis: Zeměpis, pojmy 0 / 14
Zeměpis: Svět 0 / 28
Zeměpis: Evropa 0 / 26
Zeměpis: Afrika 0 / 16
Zeměpis: Asie 1 / 21
Zeměpis: Jižní Amerika 0 / 6
Zeměpis: Severní Amerika 0 / 11
Zeměpis: ČR administrativní dělení 0 / 12
Zeměpis: ČR příroda 0 / 25
Zeměpis: Slovensko 0 / 13
Zeměpis: Německo 0 / 9
Zeměpis: Rakousko 0 / 3
Zeměpis: USA 0 / 15
Zeměpis: Mapy 0 / 3 0 / 15
Chemie: Laboratorní vybavení 0 / 5
Chemie: Prvky 3 / 23
Chemie: Chemické reakce 0 / 6
Chemie: Názvosloví 0 / 23
Chemie: Anorganická chemie 0 / 23
Chemie: Binární sloučeniny 0 / 3
Chemie: Kyseliny a soli 0 / 14
Chemie: Biochemie 0 / 9
Dějepis: Starověk 0 / 3
Dějepis: Středověk (český) 0 / 1
Dějepis: Raný novověk (český) 0 / 1
Dějepis: Raný novověk (obecné dějiny) 0 / 1
Dějepis: 19. století (obecné dějiny) 0 / 3
Dějepis: 20. století 1 / 21
Dějepis: Umění 0 / 14
Dějepis: Průřez historií 0 / 6
Výchova k občanství: Právo a instituce 0 / 5
Výchova k občanství: Argumentační fauly 0 / 3
Fyzika: Elektřina 0 / 5 0 / 54
Fyzika: Mechanika 0 / 4
Fyzika: Newtonovy pohybové zákony 0 / 1
Fyzika: Skládání sil 0 / 1

Biologie: Houby a lišejníky

Obecně o houbách

Obecně o houbách

Rozhodovačka: těžké

Biologie: Člověk

Kostra

Kostra

Poznávačka: střední

Kostra

Slepé mapy: střední

Kostra

Rozhodovačka: střední

Kostra

Rozhodovačka: těžké

Kostra

Příběhy: střední

Kostra

Pexeso: střední

Kostra

Poznávačka: těžké

Kostra

Slepé mapy: těžké

Kostra

Pexeso: těžké

Kostra

Poznávačka: lehké

Kostra

Pexeso: lehké

Svalstvo

Svalstvo

Poznávačka: těžké

Svalstvo

Slepé mapy: těžké

Svalstvo

Pexeso: těžké

Svalstvo

Rozhodovačka: střední

Svalstvo

Rozhodovačka: těžké

Svalstvo

Poznávačka: střední

Svalstvo

Slepé mapy: střední

Svalstvo

Pexeso: střední

Dýchací soustava

Dýchací soustava

Poznávačka: střední

Dýchací soustava

Slepé mapy: střední

Dýchací soustava

Rozhodovačka: lehké

Dýchací soustava

Rozhodovačka: těžké

Dýchací soustava

Pexeso: střední

Dýchací soustava

Příběhy: střední

Cévní soustava

Cévní soustava

Poznávačka: střední

Cévní soustava

Slepé mapy: střední

Cévní soustava

Pexeso: střední

Krev

Krev

Rozhodovačka: střední

Srdce a cévy

Srdce a cévy

Příběhy: střední

Lymfatická soustava a imunita

Lymfatická soustava a imunita

Rozhodovačka: střední

Lymfatická soustava a imunita

Rozhodovačka: těžké

Lymfatická soustava a imunita

Příběhy: střední

Trávicí soustava

Trávicí soustava

Příběhy: střední

Trávicí soustava

Souvislosti: těžké

Trávicí soustava

Rozhodovačka: těžké

Trávicí soustava

Rozhodovačka: střední

Trávicí soustava

Poznávačka: střední

Trávicí soustava

Slepé mapy: střední

Trávicí soustava

Pexeso: střední

Výživa a metabolismus

Výživa a metabolismus

Rozhodovačka: střední

Vylučovací soustava

Vylučovací soustava

Příběhy: střední

Vylučovací soustava

Poznávačka: střední

Vylučovací soustava

Slepé mapy: střední

Vylučovací soustava

Pexeso: střední

Vylučovací soustava

Rozhodovačka: střední

Kůže

Kůže

Příběhy: střední

Kůže

Rozhodovačka: střední

Žlázy s vnitřním vyměšováním

Žlázy s vnitřním vyměšováním

Rozhodovačka: střední

Žlázy s vnitřním vyměšováním

Příběhy: střední

Nervová soustava

Nervová soustava

Poznávačka: střední

Nervová soustava

Pexeso: střední

Nervová soustava

Slepé mapy: střední

Nervová soustava

Rozhodovačka: těžké

Nervová soustava

Příběhy: lehké

Nervová soustava

Příběhy: střední

Nervová soustava

Rozhodovačka: střední

Smysly

Smysly

Slepé mapy: střední

Smysly

Pexeso: střední

Smysly

Poznávačka: střední

Zrak

Zrak

Rozhodovačka: těžké

Zrak

Příběhy: střední

Sluch a další smysly

Sluch a další smysly

Příběhy: střední

Sluch a další smysly

Rozhodovačka: střední

Pohlavní soustava muže a ženy

Pohlavní soustava muže a ženy

Rozhodovačka: střední

Pohlavní soustava muže a ženy

Poznávačka: střední

Pohlavní soustava muže a ženy

Pexeso: střední

Pohlavní soustava muže a ženy

Slepé mapy: střední

Pohlavní soustava muže a ženy

Rozhodovačka: lehké

Pohlavní soustava muže a ženy

Rozhodovačka: těžké

Pohlavní soustava muže a ženy

Příběhy: střední

Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby

Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby

Rozhodovačka: střední

Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby

Rozhodovačka: těžké

Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby

Příběhy: střední

Biologie: Zdraví

Onemocnění, prevence, léčba

Onemocnění, prevence, léčba

Rozhodovačka: těžké

První pomoc

První pomoc

Rozhodovačka: střední

Biologie: Ochrana životního prostředí

Ochrana území a druhů

Ochrana území a druhů

Rozhodovačka: střední

Ovzduší a klima

Ovzduší a klima

Rozhodovačka: střední

Biologie: Genetika

Dědičnost a rozmnožování, nukleové kyseliny, základy proteosyntézy

Dědičnost a rozmnožování, nukleové kyseliny, základy proteosyntézy

Příběhy: střední

Typy znaků, dědičné choroby

Typy znaků, dědičné choroby

Příběhy: střední

Praktické využití genetiky

Praktické využití genetiky

Příběhy: střední

Genetika – shrnutí

Genetika – shrnutí

Příběhy: střední

Dějepis: Středověk (český)

Raný středověk

Raný středověk

Rozhodovačka: střední

Dějepis: Raný novověk (český)

Tereziánské a josefínské reformy

Tereziánské a josefínské reformy

Příběhy: střední

Dějepis: Raný novověk (obecné dějiny)

Velká francouzská revoluce a Napoleonské války

Velká francouzská revoluce a Napoleonské války

Rozhodovačka: střední

Dějepis: 19. století (obecné dějiny)

19. století (obecné dějiny)

Asie

Rozhodovačka: těžké

Evropa po roce 1848

Rozhodovačka: střední

Průmyslová revoluce

Průmyslová revoluce

Rozhodovačka: lehké

Výchova k občanství: Argumentační fauly

Odvolávání se na autority

Odvolávání se na autority

Rozřazovačka: střední

Odvádění pozornosti

Odvádění pozornosti

Rozřazovačka: střední

Popletená logika (a statistika)

Popletená logika (a statistika)

Rozřazovačka: střední

Fyzika: Newtonovy pohybové zákony

Zákon setrvačnosti

Zákon setrvačnosti

Rozhodovačka: střední

Fyzika: Skládání sil

Skládání sil

Skládání sil

Rozhodovačka: střední
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence