Téma
Biologie: Neživá příroda 0 / 34
Biologie: Obecná biologie a mikrobiologie 0 / 18
Biologie: Houby a lišejníky 0 / 3
Biologie: Rostliny 0 / 66 0 / 11
Biologie: Živočichové 1 / 95 0 / 15
Biologie: Člověk 5 / 87 0 / 6
Biologie: Zdraví 0 / 8
Biologie: Genetika 0 / 5
Biologie: Ekologie 0 / 3
Biologie: Ochrana životního prostředí 0 / 4
Zeměpis: Zeměpis, pojmy 0 / 14
Zeměpis: Svět 1 / 38
Zeměpis: Evropa 2 / 39
Zeměpis: Afrika 0 / 16
Zeměpis: Asie 1 / 19
Zeměpis: Jižní Amerika 0 / 6
Zeměpis: Severní Amerika 0 / 12
Zeměpis: ČR administrativní dělení 1 / 18
Zeměpis: ČR příroda 0 / 27
Zeměpis: Slovensko 0 / 13
Zeměpis: Německo 0 / 9
Zeměpis: Rakousko 0 / 3
Zeměpis: USA 0 / 15
Zeměpis: Mapy 0 / 3 0 / 141
Chemie: Úvod do chemie, bezpečnost 0 / 6
Chemie: Obecná chemie 0 / 18
Chemie: Periodická soustava prvků 0 / 22
Chemie: Anorganická chemie 0 / 44
Chemie: Organická chemie 0 / 20
Chemie: Biochemie 0 / 9
Chemie: Názvosloví 0 / 1
Dějepis: Starověk 0 / 10
Dějepis: Středověk (český) 0 / 7
Dějepis: Středověk (obecné dějiny) 1 / 3
Dějepis: Raný novověk (český) 0 / 4
Dějepis: Raný novověk (obecné dějiny) 0 / 3
Dějepis: 19. století (obecné dějiny) 0 / 4
Dějepis: 20. století 1 / 28
Dějepis: Umění 0 / 14
Dějepis: Průřez historií 0 / 7
Rozvoj osobnosti: Rozvoj chování (osobnostní a sociální rozvoj) 0 / 4 0 / 120
Rozvoj osobnosti: Právo a instituce 0 / 5
Rozvoj osobnosti: Argumentační fauly 0 / 3
Rozvoj osobnosti: Společenské návyky 0 / 1
Fyzika: Skládání sil 0 / 2
Fyzika: Typy sil 0 / 1
Fyzika: Newtonovy pohybové zákony 0 / 6
Fyzika: Práce, výkon, energie 0 / 3
Fyzika: Mechanika 0 / 7 0 / 36
Fyzika: Elektřina 0 / 5 0 / 54

Biologie: Neživá příroda

Stavba Země

Stavba Země

Rozhodovačka: střední

Horniny a minerály

Horniny a minerály

Rozřazovačka: střední

Horniny a minerály

Rozhodovačka: střední

Minerály a jejich vlastnosti

Minerály a jejich vlastnosti

Rozhodovačka: střední

Minerály a jejich vlastnosti

Pojmy ve větách: střední

Systém a zástupci minerálů

Systém a zástupci minerálů

Rozhodovačka: střední

Systém a zástupci minerálů

Příběhy: střední

Horniny

Horniny

Rozřazovačka: střední

Usazené horniny

Usazené horniny

Příběhy: střední

Usazené horniny

Rozhodovačka: střední

Vyvřelé horniny

Vyvřelé horniny

Pojmy ve větách: střední

Vyvřelé horniny

Rozhodovačka: střední

Přeměněné horniny

Přeměněné horniny

Rozhodovačka: střední

Vnější geologické děje

Vnější geologické děje

Rozhodovačka: střední

Vnější geologické děje

Příběhy: střední

Vnější geologické děje

Poznávačka: střední

Vnější geologické děje

Pexeso: střední

Vnější geologické děje

Slepé mapy: střední

Vnější geologické děje: původci

Vnější geologické děje: původci

Otázky: lehké

Vnější geologické děje: příklady

Vnější geologické děje: příklady

Poznávačka: střední

Vnější geologické děje: příklady

Pexeso: střední

Vnější geologické děje: příklady

Otázky: střední

Vnitřní geologické děje

Vnitřní geologické děje

Rozhodovačka: střední

Vnitřní geologické děje

Příběhy: střední

Vnitřní geologické děje

Poznávačka: střední

Vnitřní geologické děje

Slepé mapy: střední

Vnitřní geologické děje

Pexeso: střední

Půdy

Půdy

Pojmy ve větách: střední

Půdy

Rozhodovačka: lehké

Půdy

Rozhodovačka: střední

Vznik a vývoj života na Zemi

Vznik a vývoj života na Zemi

Rozhodovačka: střední

Vznik a vývoj života na Zemi

Rozhodovačka: lehké

Vznik a vývoj života na Zemi

Příběhy: střední

Geologická stavba Česka

Geologická stavba Česka

Rozhodovačka: střední

Biologie: Rostliny

Stavba a funkce těla rostlin, kořen

Stavba a funkce těla rostlin, kořen

Rozhodovačka: střední

Stavba a funkce těla rostlin, kořen

Rozhodovačka: těžké

Stavba a funkce těla rostlin, kořen

Příběhy: střední

Stonek, list, vegetativní rozmnožování

Stonek, list, vegetativní rozmnožování

Příběhy: střední

Stonek, list, vegetativní rozmnožování

Rozhodovačka: střední

Květ a květenství, opylení a oplození

Květ a květenství, opylení a oplození

Rozhodovačka: lehké

Květ a květenství, opylení a oplození

Rozhodovačka: těžké

Květ a květenství, opylení a oplození

Příběhy: střední

Květ a květenství, opylení a oplození

Rozhodovačka: střední

Plody, semena a jejich šíření

Plody, semena a jejich šíření

Příběhy: střední

Plody, semena a jejich šíření

Rozhodovačka: střední

Řasy

Řasy

Pojmy ve větách: střední

Plavuně, kapradiny a přesličky

Plavuně, kapradiny a přesličky

Přesouvání: střední

Nahosemenné rostliny

Nahosemenné rostliny

Poznávačka: těžké

Nahosemenné rostliny

Pexeso: těžké

Nahosemenné rostliny

Otázky: těžké

Nahosemenné rostliny

Přesouvání: střední

Nahosemenné rostliny

Poznávačka: střední

Nahosemenné rostliny

Příběhy: střední

Nahosemenné rostliny

Rozhodovačka: střední

Nahosemenné rostliny

Rozhodovačka: těžké

Pryskyřníkovité, brukvovité

Pryskyřníkovité, brukvovité

Poznávačka: střední

Pryskyřníkovité, brukvovité

Pexeso: střední

Pryskyřníkovité, brukvovité

Otázky: střední

Pryskyřníkovité, brukvovité

Příběhy: střední

Růžovité, bobovité

Růžovité, bobovité

Poznávačka: střední

Růžovité, bobovité

Pexeso: střední

Růžovité, bobovité

Otázky: střední

Růžovité, bobovité

Příběhy: střední

Miříkovité, hluchavkovité

Miříkovité, hluchavkovité

Příběhy: střední

Miříkovité, hluchavkovité

Poznávačka: střední

Miříkovité, hluchavkovité

Pexeso: střední

Miříkovité, hluchavkovité

Otázky: střední

Lilkovité, hvězdnicovité

Lilkovité, hvězdnicovité

Příběhy: střední

Lilkovité, hvězdnicovité

Poznávačka: střední

Lilkovité, hvězdnicovité

Pexeso: střední

Lilkovité, hvězdnicovité

Otázky: střední

Čeledi jednoděložných rostlin

Čeledi jednoděložných rostlin

Příběhy: střední

Čeledi jednoděložných rostlin

Poznávačka: střední

Čeledi jednoděložných rostlin

Pexeso: střední

Čeledi jednoděložných rostlin

Otázky: střední

Krytosemenné rostliny – čeledi: mix

Krytosemenné rostliny – čeledi: mix

Roboti: střední
0

Listnaté stromy a keře

Listnaté stromy a keře

Poznávačka: střední

Listnaté stromy a keře

Pexeso: střední

Listnaté stromy a keře

Příběhy: střední

Listnaté stromy a keře

Roboti: lehké
0

Byliny v lese, keřové patro

Byliny v lese, keřové patro

Poznávačka: střední

Byliny v lese, keřové patro

Pexeso: střední

Byliny v lese, keřové patro

Příběhy: střední

Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody

Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody

Příběhy: střední

Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody

Poznávačka: střední

Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody

Pexeso: střední

Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště

Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště

Pexeso: střední

Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště

Příběhy: střední

Okrasné a pokojové rostliny

Okrasné a pokojové rostliny

Pexeso: střední

Okrasné a pokojové rostliny

Příběhy: střední

Okrasné a pokojové rostliny

Poznávačka: střední

Ovoce a zelenina, aromatické rostliny

Ovoce a zelenina, aromatické rostliny

Poznávačka: střední

Ovoce a zelenina, aromatické rostliny

Pexeso: střední

Ovoce a zelenina, aromatické rostliny

Příběhy: střední

Polní plodiny

Polní plodiny

Poznávačka: střední

Polní plodiny

Pexeso: střední

Užitkové rostliny tropů a subtropů

Užitkové rostliny tropů a subtropů

Poznávačka: střední

Užitkové rostliny tropů a subtropů

Pexeso: střední

Užitkové rostliny tropů a subtropů

Otázky: střední

Sukulenty, masožravé rostliny, paraziti, invazní rostliny

Sukulenty, masožravé rostliny, paraziti, invazní rostliny

Poznávačka: střední

Sukulenty, masožravé rostliny, paraziti, invazní rostliny

Pexeso: střední

Sukulenty, masožravé rostliny, paraziti, invazní rostliny

Otázky: střední

Biologie: Živočichové

Žahavci

Žahavci

Rozhodovačka: těžké

Měkkýši

Měkkýši

Rozhodovačka: těžké

Měkkýši

Poznávačka: střední

Měkkýši

Pexeso: střední

Pavoukovci

Pavoukovci

Rozhodovačka: těžké

Pavoukovci

Poznávačka: střední

Pavoukovci

Pexeso: střední

Korýši

Korýši

Poznávačka: střední

Korýši

Pexeso: střední

Hmyz

Hmyz

Pojmy ve větách: střední

Hmyz s proměnou nedokonalou

Hmyz s proměnou nedokonalou

Příběhy: střední

Hmyz s proměnou nedokonalou

Poznávačka: střední

Hmyz s proměnou nedokonalou

Pexeso: střední

Hmyz s proměnou dokonalou

Hmyz s proměnou dokonalou

Příběhy: střední

Hmyz s proměnou dokonalou

Poznávačka: lehké

Hmyz s proměnou dokonalou

Pexeso: lehké

Hmyz s proměnou dokonalou

Poznávačka: střední

Hmyz s proměnou dokonalou

Pexeso: střední

Bezobratlí: mix

Bezobratlí: mix

Rozřazovačka: střední

Bezobratlí: mix

Poznávačka: střední

Bezobratlí: mix

Pexeso: střední

Paryby

Paryby

Pojmy ve větách: střední

Paryby

Poznávačka: střední

Paryby

Otázky: střední

Paryby

Pexeso: střední

Ryby

Ryby

Poznávačka: střední

Ryby

Otázky: střední

Ryby

Pexeso: střední

Ryby

Příběhy: střední

Ryby

Roboti: lehké
0

Exotické ryby

Exotické ryby

Pexeso: lehké

Obojživelníci

Obojživelníci

Pojmy ve větách: střední

Obojživelníci

Poznávačka: střední

Obojživelníci

Otázky: střední

Plazi

Plazi

Pexeso: těžké

Plazi

Rozhodovačka: těžké

Plazi

Rozhodovačka: střední

Plazi

Poznávačka: střední

Plazi

Poznávačka: těžké

Plazi

Otázky: střední

Plazi

Otázky: těžké

Plazi

Pexeso: střední

Plazi

Roboti: lehké
0

Ptáci

Ptáci

Poznávačka: těžké

Ptáci

Otázky: střední

Ptáci

Otázky: těžké

Ptáci

Pojmy ve větách: střední

Ptáci

Pexeso: lehké

Ptáci

Pexeso: střední

Ptáci

Pexeso: těžké

Ptáci

Roboti: lehké
0

Běžci, hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny

Běžci, hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny

Příběhy: střední

Běžci, hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny

Poznávačka: střední

Běžci, hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny

Otázky: střední

Sovy, dravci, sokoli, šplhavci a další

Sovy, dravci, sokoli, šplhavci a další

Poznávačka: střední

Sovy, dravci, sokoli, šplhavci a další

Příběhy: střední

Sovy, dravci, sokoli, šplhavci a další

Otázky: střední

Pěvci

Pěvci

Poznávačka: střední

Pěvci

Příběhy: střední

Pěvci

Otázky: střední

Pěvci

Pexeso: střední

Exotičtí ptáci

Exotičtí ptáci

Pexeso: lehké

Exotičtí ptáci

Poznávačka: lehké

Savci

Savci

Poznávačka: lehké

Savci

Poznávačka: střední

Savci

Poznávačka: těžké

Savci

Otázky: těžké

Savci

Pexeso: lehké

Savci

Pexeso: střední

Savci

Pexeso: těžké

Savci

Roboti: lehké
0

Savci obecně, vejcorodí, vačnatci

Savci obecně, vejcorodí, vačnatci

Rozhodovačka: střední

Šelmy

Šelmy

Příběhy: střední

Šelmy

Rozhodovačka: střední

Šelmy

Rozhodovačka: těžké

Hlodavci a zajícovci

Hlodavci a zajícovci

Příběhy: střední

Hlodavci a zajícovci

Rozhodovačka: lehké

Hlodavci a zajícovci

Rozhodovačka: střední

Sudokopytníci, kytovci

Sudokopytníci, kytovci

Příběhy: střední

Sudokopytníci, kytovci

Rozhodovačka: střední

Sudokopytníci, kytovci

Rozhodovačka: těžké

Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti

Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti

Příběhy: střední

Stopy savců

Stopy savců

Poznávačka: střední

Stopy savců

Otázky: střední

Stopy savců

Pexeso: střední

Exotičtí savci

Exotičtí savci

Poznávačka: střední

Exotičtí savci

Poznávačka: těžké

Exotičtí savci

Pexeso: střední

Exotičtí savci

Pexeso: těžké

Exotičtí savci

Otázky: střední

Exotičtí savci

Otázky: těžké

Čím se živí exotičtí plazi

Čím se živí exotičtí plazi

Rozhodovačka: lehké

Čím se živí exotičtí ptáci

Čím se živí exotičtí ptáci

Rozhodovačka: lehké

Čím se živí exotické ryby a paryby

Čím se živí exotické ryby a paryby

Rozhodovačka: lehké

Čím se živí exotičtí savci

Čím se živí exotičtí savci

Rozhodovačka: lehké

Čím se živí naše ryby

Čím se živí naše ryby

Rozhodovačka: těžké

Čím se živí naši ptáci

Čím se živí naši ptáci

Rozhodovačka: střední

Čím se živí naši ptáci

Rozhodovačka: těžké

Čím se živí naši savci

Čím se živí naši savci

Rozhodovačka: střední

Biologie: Člověk

Kostra

Kostra

Poznávačka: střední

Kostra

Slepé mapy: střední

Kostra

Rozhodovačka: střední

Kostra

Rozhodovačka: těžké

Kostra

Příběhy: střední

Kostra

Pexeso: střední

Kostra

Poznávačka: těžké

Kostra

Slepé mapy: těžké

Kostra

Pexeso: těžké

Kostra

Poznávačka: lehké

Kostra

Pexeso: lehké

Svalstvo

Svalstvo

Poznávačka: těžké

Svalstvo

Slepé mapy: těžké

Svalstvo

Pexeso: těžké

Svalstvo

Rozhodovačka: střední

Svalstvo

Rozhodovačka: těžké

Svalstvo

Poznávačka: střední

Svalstvo

Slepé mapy: střední

Svalstvo

Pexeso: střední

Svalstvo

Pojmy ve větách: střední

Cévní soustava

Cévní soustava

Poznávačka: střední

Cévní soustava

Slepé mapy: střední

Cévní soustava

Pexeso: střední

Krev

Krev

Rozhodovačka: střední

Srdce, cévy, krevní oběh

Srdce, cévy, krevní oběh

Rozhodovačka: střední

Srdce, cévy, krevní oběh

Příběhy: střední

Srdce, cévy, krevní oběh

Řazení: střední

Lymfatická soustava a imunita

Lymfatická soustava a imunita

Rozhodovačka: střední

Lymfatická soustava a imunita

Rozhodovačka: těžké

Lymfatická soustava a imunita

Příběhy: střední

Dýchací soustava

Dýchací soustava

Poznávačka: střední

Dýchací soustava

Slepé mapy: střední

Dýchací soustava

Rozhodovačka: lehké

Dýchací soustava

Rozhodovačka: těžké

Dýchací soustava

Rozhodovačka: střední

Dýchací soustava

Pexeso: střední

Dýchací soustava

Příběhy: střední

Trávicí soustava

Trávicí soustava

Příběhy: střední

Trávicí soustava

Řazení: střední

Trávicí soustava

Řazení: těžké

Trávicí soustava

Rozhodovačka: lehké

Trávicí soustava

Rozhodovačka: těžké

Trávicí soustava

Rozhodovačka: střední

Trávicí soustava

Poznávačka: střední

Trávicí soustava

Slepé mapy: střední

Trávicí soustava

Pexeso: střední

Výživa a metabolismus

Výživa a metabolismus

Rozhodovačka: střední

Vylučovací soustava

Vylučovací soustava

Příběhy: střední

Vylučovací soustava

Poznávačka: střední

Vylučovací soustava

Slepé mapy: střední

Vylučovací soustava

Pexeso: střední

Vylučovací soustava

Rozhodovačka: střední

Kůže

Kůže

Příběhy: střední

Kůže

Rozhodovačka: lehké

Kůže

Rozhodovačka: střední

Žlázy s vnitřním vyměšováním

Žlázy s vnitřním vyměšováním

Rozhodovačka: střední

Žlázy s vnitřním vyměšováním

Příběhy: střední

Nervová soustava

Nervová soustava

Poznávačka: střední

Nervová soustava

Pexeso: střední

Nervová soustava

Slepé mapy: střední

Nervová soustava

Rozhodovačka: těžké

Nervová soustava

Řazení: střední

Nervová soustava

Příběhy: lehké

Nervová soustava

Příběhy: střední

Nervová soustava

Rozhodovačka: střední

Smysly

Smysly

Slepé mapy: střední

Smysly

Pexeso: střední

Smysly

Poznávačka: střední

Smysly

Řazení: střední

Zrak

Zrak

Rozhodovačka: těžké

Zrak

Příběhy: střední

Zrak

Rozhodovačka: střední

Sluch a další smysly

Sluch a další smysly

Příběhy: střední

Sluch a další smysly

Rozhodovačka: střední

Pohlavní soustava muže a ženy

Pohlavní soustava muže a ženy

Rozhodovačka: střední

Pohlavní soustava muže a ženy

Poznávačka: střední

Pohlavní soustava muže a ženy

Pexeso: střední

Pohlavní soustava muže a ženy

Slepé mapy: střední

Pohlavní soustava muže a ženy

Řazení: střední

Pohlavní soustava muže a ženy

Rozhodovačka: lehké

Pohlavní soustava muže a ženy

Rozhodovačka: těžké

Pohlavní soustava muže a ženy

Příběhy: střední

Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby

Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby

Rozhodovačka: střední

Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby

Rozhodovačka: lehké

Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby

Rozhodovačka: těžké

Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby

Příběhy: střední

Vývoj lidského jedince

Vývoj lidského jedince

Rozhodovačka: střední

Původ a vývoj člověka

Původ a vývoj člověka

Porozumění: střední
0/2

Biologie: Ochrana životního prostředí

Ochrana území a druhů

Ochrana území a druhů

Rozhodovačka: střední

Ovzduší a klima

Ovzduší a klima

Rozhodovačka: střední

Voda, krajina, produkce potravin

Voda, krajina, produkce potravin

Rozhodovačka: střední

Odpady, životní prostředí a zdraví člověka

Odpady, životní prostředí a zdraví člověka

Rozhodovačka: střední

Zeměpis: Svět

Státy a kontinenty

Státy a kontinenty

Rozřazovačka: střední

Státy a kontinenty

Otázky: střední

Svět města

Svět města

Slepé mapy: lehké

Svět města

Slepé mapy: střední

Svět města

Slepé mapy: těžké

Svět státy (nejvýznamnější)

Náboženství ve světě

Rozřazovačka: střední

Náboženství ve světě

Rozřazovačka: těžké

Věkové pyramidy

Pexeso: těžké

Nejvyšší hory států světa

Pexeso: lehké

Nejvyšší hory států světa

Pexeso: střední

Nejvyšší hory států světa

Pexeso: těžké

Svět státy (nejvýznamnější)

Slepé mapy: lehké

Svět státy (nejvýznamnější)

Slepé mapy: střední

Svět státy (nejvýznamnější)

Slepé mapy: těžké

Svět státy (nejvýznamnější)

Pexeso: lehké

Svět státy (nejvýznamnější)

Pexeso: střední

Populace států světa

Rozhodovačka: lehké

Populace států světa

Rozhodovačka: střední

Populace států světa

Rozhodovačka: těžké

Náboženství ve světě

Rozhodovačka: střední

Náboženství ve světě

Rozhodovačka: těžké

Zaměstnanost v odvětvích

Rozhodovačka: lehké

Zaměstnanost v odvětvích

Rozhodovačka: střední

Svět státy vlajky

Svět státy vlajky

Poznávačka: lehké

Svět státy vlajky

Poznávačka: střední

Svět státy vlajky

Poznávačka: těžké

Svět státy vlajky

Otázky: lehké

Svět státy vlajky

Otázky: střední

Svět státy vlajky

Otázky: těžké

Svět státy vlajky

Pexeso: lehké

Svět státy vlajky

Pexeso: střední

Svět státy vlajky

Pexeso: těžké

Svět řeky

Svět řeky

Slepé mapy: lehké

Svět řeky

Slepé mapy: střední

Svět řeky

Slepé mapy: těžké

Svět pohoří

Svět pohoří

Slepé mapy: střední

Svět: mix

Pamětihodnosti (fotky)

Pexeso: střední

Pamětihodnosti (fotky)

Otázky: střední

Chemie: Anorganická chemie

Voda, vzduch, kyslík, vodík

Voda, vzduch, kyslík, vodík

Příběhy: střední

Voda, vzduch, kyslík, vodík

Otázky: střední

Voda, vzduch, kyslík, vodík

Pexeso: střední

Dusík, síra, fosfor, uhlík

Dusík, síra, fosfor, uhlík

Rozhodovačka: střední

Alkalické kovy

Alkalické kovy

Rozhodovačka: těžké

Alkalické kovy

Příběhy: střední

Alkalické kovy

Rozhodovačka: střední

Kovy alkalických zemin

Kovy alkalických zemin

Rozhodovačka: střední

Kovy alkalických zemin

Rozhodovačka: těžké

Kovy alkalických zemin

Příběhy: střední

Další kovy

Další kovy

Příběhy: střední

Halogenidy

Halogenidy

Pexeso: těžké

Halogenidy

Otázky: střední

Halogenidy

Otázky: těžké

Halogenidy

Rozhodovačka: střední

Halogenidy

Poznávačka: střední

Halogenidy

Poznávačka: těžké

Halogenidy

Pexeso: střední

Oxidy

Oxidy

Rozhodovačka: střední

Oxidy

Krok po kroku: lehké

Oxidy

Krok po kroku: střední

Oxidy

Poznávačka: střední

Oxidy

Otázky: lehké

Oxidy

Otázky: střední

Oxidy

Pexeso: lehké

Oxidy

Pexeso: střední

Oxidy

Pojmy ve větách: střední

Sulfidy

Sulfidy

Rozhodovačka: lehké

Sulfidy

Rozhodovačka: střední

Sulfidy

Rozhodovačka: těžké

Kyseliny a hydroxidy

Kyseliny a hydroxidy

Poznávačka: střední

Kyseliny a hydroxidy

Poznávačka: těžké

Kyseliny a hydroxidy

Pexeso: střední

Kyseliny a hydroxidy

Pexeso: těžké

Kyseliny a hydroxidy

Otázky: střední

Kyseliny a hydroxidy

Otázky: těžké

Kyseliny a hydroxidy

Rozhodovačka: střední

Kyselost a zásaditost roztoků, pH

Kyselost a zásaditost roztoků, pH

Rozhodovačka: střední

Soli

Soli

Poznávačka: střední

Soli

Poznávačka: těžké

Soli

Pexeso: střední

Soli

Pexeso: těžké

Soli

Otázky: střední

Soli

Otázky: těžké

Chemie: Názvosloví

Triviální názvy

Triviální názvy

Pexeso: střední

Dějepis: Raný novověk (český)

Tereziánské a josefínské reformy

Tereziánské a josefínské reformy

Příběhy: střední

České stavovské povstání

České stavovské povstání

Rozhodovačka: střední

Vláda Marie Terezie a Josefa II

Vláda Marie Terezie a Josefa II

Rozhodovačka: střední

Doba předbělohorská

Doba předbělohorská

Rozhodovačka: střední

Dějepis: Raný novověk (obecné dějiny)

Zámořské objevy

Zámořské objevy

Rozhodovačka: lehké

Vznik USA

Vznik USA

Rozhodovačka: lehké

Velká francouzská revoluce a Napoleonské války

Velká francouzská revoluce a Napoleonské války

Rozhodovačka: střední

Dějepis: 19. století (obecné dějiny)

19. století (obecné dějiny)

Asie

Rozhodovačka: těžké

Evropa po roce 1848

Rozhodovačka: střední

Průmyslová revoluce

Průmyslová revoluce

Rozhodovačka: lehké

Občanská válka v USA

Občanská válka v USA

Rozhodovačka: lehké

Dějepis: 20. století

První světová válka

První světová válka

Příběhy: lehké

První světová válka

Rozhodovačka: lehké

První světová válka

Pojmy ve větách: střední

První světová válka

Rozhodovačka: střední

Vznik Československa

Vznik Československa

Příběhy: lehké

Vznik Československa

Rozhodovačka: střední

Poválečný vývoj ve světě

Poválečný vývoj ve světě

Rozhodovačka: lehké

Druhá světová válka

Druhá světová válka

Příběhy: lehké

Druhá světová válka

Rozhodovačka: lehké

Druhá světová válka: osobnosti

Příběhy: střední

Druhá světová válka

Rozhodovačka: střední

Druhá světová válka

Pojmy ve větách: střední

Československo po druhé světové válce

Československo po druhé světové válce

Příběhy: střední

Dekolonizace

Dekolonizace

Rozhodovačka: střední

Druhá polovina 20. století

Druhá polovina 20. století

Rozhodovačka: lehké

Izrael a Palestina

Izrael a Palestina

Rozhodovačka: střední

Padesátá a šedesátá léta

Padesátá a šedesátá léta

Příběhy: střední

Období normalizace

Období normalizace

Příběhy: střední

Osobnosti politiky

Osobnosti politiky

Poznávačka: střední

Osobnosti politiky

Otázky: střední

Osobnosti politiky

Pexeso: střední

Osobnosti kultury

Osobnosti kultury

Poznávačka: střední

Osobnosti kultury

Otázky: střední

Osobnosti kultury

Pexeso: střední

Prezidenti ČSR

Prezidenti ČSR

Příběhy: střední

Osobnosti první republiky (kultura)

Osobnosti první republiky (kultura)

Poznávačka: střední

Osobnosti první republiky (kultura)

Otázky: střední

Osobnosti první republiky (kultura)

Pexeso: střední

Rozvoj osobnosti: Argumentační fauly

Odvolávání se na autority

Odvolávání se na autority

Rozřazovačka: střední

Odvádění pozornosti

Odvádění pozornosti

Rozřazovačka: střední

Popletená logika (a statistika)

Popletená logika (a statistika)

Rozřazovačka: střední

Rozvoj osobnosti: Společenské návyky

Třídění odpadů

Třídění odpadů

Rozřazovačka: střední

Fyzika: Typy sil

Typy sil

Typy sil

Rozhodovačka: střední
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence