Téma
Biologie: Obecná biologie, mikrobiologie, genetika 0 / 36 0 / 45
Biologie: Podle prostředí (ekologický přírodopis) 0 / 13
Biologie: Houby a lišejníky 0 / 4
Biologie: Rostliny 0 / 94 0 / 11
Biologie: Živočichové 1 / 131 0 / 15
Biologie: Člověk 5 / 108 0 / 33
Biologie: Zdraví 0 / 24 0 / 117
Biologie: Ekologie a ochrana životního prostředí 0 / 22
Biologie: Geologie (neživá příroda) 0 / 38
Biologie: Biologická olympiáda 2022/2023 0 / 18
Zeměpis: Zeměpis, pojmy 0 / 18
Zeměpis: Svět 1 / 46
Zeměpis: Evropa 2 / 39
Zeměpis: Afrika 0 / 16
Zeměpis: Asie 1 / 19
Zeměpis: Jižní Amerika 0 / 6
Zeměpis: Severní Amerika 0 / 12
Zeměpis: ČR administrativní dělení 1 / 18
Zeměpis: ČR příroda 1 / 27
Zeměpis: Slovensko 0 / 13
Zeměpis: Německo 0 / 9
Zeměpis: Rakousko 0 / 3
Zeměpis: USA 0 / 15
Zeměpis: Mapy 0 / 3 0 / 66
Zeměpis: Právo a instituce 0 / 5
Chemie: Bezpečnost, laboratorní vybavení 0 / 6
Chemie: Obecná chemie 0 / 36
Chemie: Periodická tabulka prvků 2 / 24
Chemie: Chemické výpočty 0 / 11
Chemie: Anorganická chemie 0 / 53
Chemie: Organická chemie 0 / 30
Chemie: Biochemie 0 / 12
Chemie: Chemie v běžném životě 0 / 2
Chemie: Názvosloví 0 / 1
Dějepis: Pravěk a starověk 0 / 15 0 / 30
Dějepis: Středověk 3 / 17 0 / 42
Dějepis: Raný novověk 0 / 13 0 / 12
Dějepis: 19. století 0 / 7
Dějepis: 20. století 1 / 32 0 / 69
Dějepis: Umění 0 / 14
Dějepis: Průřez historií 0 / 8
Dějepis: Dějepisné pojmy a jejich význam 0 / 6
Rozvoj osobnosti: Argumentační fauly 0 / 3
Rozvoj osobnosti: Společenské návyky 0 / 1
Fyzika: Jednotky a veličiny 0 / 9
Fyzika: Stavba a vlastnosti látek 0 / 4
Fyzika: Mechanika 0 / 55 0 / 60
Fyzika: Elektřina a magnetismus 0 / 12 0 / 54
Fyzika: Optika 0 / 9
Fyzika: Vesmír 0 / 6

Biologie: Obecná biologie, mikrobiologie, genetika

Úvod do biologie, znaky živých soustav

Úvod do biologie, znaky živých soustav

Rozhodovačka: střední

Biologie: pojmy

Biologie: pojmy

Poznávačka: střední

Biologie: pojmy

Poznávačka: těžké

Biologie: pojmy

Pexeso: střední

Biologie: pojmy

Pexeso: těžké

Biologie: pojmy

Otázky: střední

Biologie: pojmy

Otázky: těžké

Biologické obory

Biologické obory

Poznávačka: střední

Biologické obory

Pexeso: střední

Biologické obory

Otázky: střední

Astrobiologie

Astrobiologie

Rozhodovačka: střední

Buňka obecně

Buňka obecně

Příběhy: střední

Buňka obecně

Rozhodovačka: střední

Buňka obecně

Porozumění: střední
0/8

Buňka: pojmy

Buňka: pojmy

Poznávačka: střední

Buňka: pojmy

Otázky: střední

Buňka: pojmy

Pexeso: střední

Součásti buňky na schématech

Součásti buňky na schématech

Poznávačka: střední

Součásti buňky na schématech

Otázky: střední

Součásti buňky na schématech

Pexeso: střední

Součásti buňky na schématech

Přesouvání: střední

Viry

Viry

Příběhy: střední

Viry

Rozhodovačka: těžké

Bakterie

Bakterie

Příběhy: střední

Bakterie

Rozhodovačka: těžké

Bakteriální a virová onemocnění

Bakteriální a virová onemocnění

Poznávačka: střední

Bakteriální a virová onemocnění

Otázky: střední

Bakteriální a virová onemocnění

Pexeso: střední

Prvoci, protisté

Prvoci, protisté

Příběhy: střední

Prvoci, protisté

Porozumění: střední
0/7

Dědičnost a rozmnožování

Dědičnost a rozmnožování

Příběhy: střední

Dědičnost a rozmnožování

Rozhodovačka: střední

Nukleové kyseliny, proteosyntéza

Nukleové kyseliny, proteosyntéza

Rozhodovačka: lehké

Nukleové kyseliny, proteosyntéza

Příběhy: střední

Typy znaků, dědičné choroby

Typy znaků, dědičné choroby

Rozhodovačka: střední

Typy znaků, dědičné choroby

Příběhy: střední

Praktické využití genetiky

Praktické využití genetiky

Příběhy: střední

Genetika: mix

Genetika: mix

Příběhy: střední

Biologie: Rostliny

Rostliny obecně, kořen

Rostliny obecně, kořen

Rozhodovačka: střední

Rostliny obecně, kořen

Rozhodovačka: těžké

Rostliny obecně, kořen

Příběhy: střední

Stonek, list, vegetativní rozmnožování

Stonek, list, vegetativní rozmnožování

Příběhy: střední

Stonek, list, vegetativní rozmnožování

Rozhodovačka: střední

Stonek, list, vegetativní rozmnožování

Rozhodovačka: těžké

Květ a květenství, opylení a oplození

Květ a květenství, opylení a oplození

Příběhy: střední

Květ a květenství, opylení a oplození

Rozhodovačka: střední

Květ a květenství, opylení a oplození

Rozhodovačka: těžké

Plody, semena a jejich šíření

Plody, semena a jejich šíření

Příběhy: střední

Plody, semena a jejich šíření

Rozhodovačka: těžké

Stavba a funkce rostlinného těla: mix

Stavba a funkce rostlinného těla: mix

Poznávačka: těžké

Stavba a funkce rostlinného těla: mix

Pexeso: těžké

Stavba a funkce rostlinného těla: mix

Otázky: těžké

Stavba a funkce rostlinného těla: mix

Poznávačka: střední

Stavba a funkce rostlinného těla: mix

Otázky: střední

Stavba a funkce rostlinného těla: mix

Rozhodovačka: střední

Stavba a funkce rostlinného těla: mix

Rozhodovačka: těžké

Řasy

Řasy

Pojmy ve větách: střední

Mechorosty

Mechorosty

Poznávačka: těžké

Mechorosty

Pexeso: těžké

Mechorosty

Otázky: těžké

Plavuně, kapradiny a přesličky

Plavuně, kapradiny a přesličky

Přesouvání: střední

Nahosemenné rostliny

Nahosemenné rostliny

Poznávačka: těžké

Nahosemenné rostliny

Pexeso: těžké

Nahosemenné rostliny

Otázky: těžké

Nahosemenné rostliny

Přesouvání: střední

Nahosemenné rostliny

Poznávačka: střední

Nahosemenné rostliny

Příběhy: střední

Nahosemenné rostliny

Rozhodovačka: střední

Nahosemenné rostliny

Rozhodovačka: těžké

Listnaté stromy a keře

Listnaté stromy a keře

Poznávačka: střední

Listnaté stromy a keře

Pexeso: střední

Listnaté stromy a keře

Příběhy: střední

Listnaté stromy a keře

Rozhodovačka: střední

Listnaté stromy a keře

Rozhodovačka: těžké

Listnaté stromy a keře

Roboti: lehké
0

Byliny v lese, keřové patro

Byliny v lese, keřové patro

Poznávačka: střední

Byliny v lese, keřové patro

Pexeso: střední

Byliny v lese, keřové patro

Příběhy: střední

Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody

Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody

Příběhy: střední

Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody

Poznávačka: střední

Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody

Pexeso: střední

Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště

Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště

Pexeso: střední

Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště

Příběhy: střední

Okrasné a pokojové rostliny

Okrasné a pokojové rostliny

Pexeso: střední

Okrasné a pokojové rostliny

Příběhy: střední

Okrasné a pokojové rostliny

Poznávačka: střední

Ovoce a zelenina, aromatické rostliny

Ovoce a zelenina, aromatické rostliny

Poznávačka: střední

Ovoce a zelenina, aromatické rostliny

Pexeso: střední

Ovoce a zelenina, aromatické rostliny

Příběhy: střední

Polní plodiny a plevele

Polní plodiny a plevele

Poznávačka: střední

Polní plodiny a plevele

Pexeso: střední

Polní plodiny a plevele

Rozhodovačka: lehké

Polní plodiny a plevele

Rozhodovačka: střední

Užitkové rostliny tropů a subtropů

Užitkové rostliny tropů a subtropů

Poznávačka: střední

Užitkové rostliny tropů a subtropů

Pexeso: střední

Užitkové rostliny tropů a subtropů

Otázky: střední

Masožravé rostliny

Masožravé rostliny

Poznávačka: střední

Masožravé rostliny

Pexeso: střední

Masožravé rostliny

Otázky: střední

Masožravé rostliny

Rozhodovačka: střední

Masožravé rostliny

Rozhodovačka: těžké

Sukulenty, paraziti, invazní rostliny

Sukulenty, paraziti, invazní rostliny

Poznávačka: střední

Sukulenty, paraziti, invazní rostliny

Pexeso: střední

Sukulenty, paraziti, invazní rostliny

Otázky: střední

Jedovaté a léčivé rostliny

Jedovaté a léčivé rostliny

Otázky: střední

Jedovaté a léčivé rostliny

Pexeso: střední

Jedovaté a léčivé rostliny

Poznávačka: střední

Pryskyřníkovité, brukvovité

Pryskyřníkovité, brukvovité

Poznávačka: střední

Pryskyřníkovité, brukvovité

Pexeso: střední

Pryskyřníkovité, brukvovité

Otázky: střední

Pryskyřníkovité, brukvovité

Příběhy: střední

Růžovité, bobovité

Růžovité, bobovité

Poznávačka: střední

Růžovité, bobovité

Pexeso: střední

Růžovité, bobovité

Otázky: střední

Růžovité, bobovité

Příběhy: střední

Miříkovité, hluchavkovité

Miříkovité, hluchavkovité

Příběhy: střední

Miříkovité, hluchavkovité

Poznávačka: střední

Miříkovité, hluchavkovité

Pexeso: střední

Miříkovité, hluchavkovité

Otázky: střední

Lilkovité, hvězdnicovité

Lilkovité, hvězdnicovité

Příběhy: střední

Lilkovité, hvězdnicovité

Poznávačka: střední

Lilkovité, hvězdnicovité

Pexeso: střední

Lilkovité, hvězdnicovité

Otázky: střední

Vyšší dvouděložné: mix

Vyšší dvouděložné: mix

Rozhodovačka: střední

Vyšší dvouděložné: mix

Rozhodovačka: těžké

Čeledi jednoděložných rostlin

Čeledi jednoděložných rostlin

Příběhy: střední

Čeledi jednoděložných rostlin

Rozhodovačka: střední

Čeledi jednoděložných rostlin

Poznávačka: střední

Čeledi jednoděložných rostlin

Pexeso: střední

Čeledi jednoděložných rostlin

Otázky: střední

Krytosemenné rostliny – čeledi: mix

Krytosemenné rostliny – čeledi: mix

Rozhodovačka: střední

Krytosemenné rostliny – čeledi: mix

Příběhy: střední

Krytosemenné rostliny – čeledi: mix

Pojmy ve větách: střední

Krytosemenné rostliny – čeledi: mix

Roboti: střední
0

Biologie: Živočichové

Chování živočichů

Chování živočichů

Rozhodovačka: střední

Žahavci

Žahavci

Rozhodovačka: těžké

Měkkýši obecně, plži

Měkkýši obecně, plži

Poznávačka: střední

Měkkýši obecně, plži

Pexeso: střední

Měkkýši obecně, plži

Otázky: střední

Mlži, hlavonožci

Mlži, hlavonožci

Poznávačka: střední

Mlži, hlavonožci

Pexeso: střední

Mlži, hlavonožci

Otázky: střední

Mlži, hlavonožci

Rozhodovačka: těžké

Měkkýši: mix

Měkkýši: mix

Poznávačka: střední

Měkkýši: mix

Pexeso: střední

Měkkýši: mix

Otázky: střední

Pavoukovci

Pavoukovci

Rozhodovačka: těžké

Pavoukovci

Poznávačka: střední

Pavoukovci

Pexeso: střední

Stonožkovci

Stonožkovci

Rozhodovačka: střední

Korýši

Korýši

Poznávačka: střední

Korýši

Pexeso: střední

Hmyz obecně

Hmyz obecně

Pojmy ve větách: střední

Hmyz s proměnou nedokonalou

Hmyz s proměnou nedokonalou

Příběhy: střední

Hmyz s proměnou nedokonalou

Poznávačka: střední

Hmyz s proměnou nedokonalou

Pexeso: střední

Hmyz s proměnou dokonalou

Hmyz s proměnou dokonalou

Příběhy: střední

Hmyz s proměnou dokonalou

Poznávačka: lehké

Hmyz s proměnou dokonalou

Pexeso: lehké

Hmyz s proměnou dokonalou

Rozhodovačka: střední

Hmyz s proměnou dokonalou

Poznávačka: střední

Hmyz s proměnou dokonalou

Pexeso: střední

Hmyz s proměnou dokonalou

Pexeso: těžké

Hmyz s proměnou dokonalou

Otázky: těžké

Hmyz s proměnou dokonalou

Poznávačka: těžké

Hmyz: mix

Hmyz: mix

Rozhodovačka: střední

Hmyz: mix

Pexeso: střední

Hmyz: mix

Příběhy: střední

Hmyz: mix

Otázky: střední

Hmyz: mix

Poznávačka: střední

Bezobratlí: mix

Bezobratlí: mix

Rozřazovačka: střední

Bezobratlí: mix

Poznávačka: střední

Bezobratlí: mix

Pexeso: střední

Paryby

Paryby

Pojmy ve větách: střední

Paryby

Poznávačka: střední

Paryby

Otázky: střední

Paryby

Pexeso: střední

Paprskoploutvé ryby

Paprskoploutvé ryby

Rozhodovačka: střední

Paprskoploutvé ryby

Příběhy: střední

Paprskoploutvé ryby

Otázky: střední

Paprskoploutvé ryby

Pexeso: střední

Exotické ryby

Pexeso: lehké

Paprskoploutvé ryby

Poznávačka: střední

Paprskoploutvé ryby

Roboti: lehké
0

Obojživelníci

Obojživelníci

Rozhodovačka: těžké

Obojživelníci

Rozhodovačka: střední

Obojživelníci

Pojmy ve větách: střední

Obojživelníci

Poznávačka: střední

Obojživelníci

Otázky: střední

Plazi

Plazi

Rozhodovačka: těžké

Plazi

Rozhodovačka: střední

Plazi

Poznávačka: střední

Plazi

Poznávačka: těžké

Plazi

Otázky: střední

Plazi

Otázky: těžké

Plazi

Pexeso: střední

Plazi

Pexeso: těžké

Plazi

Roboti: lehké
0

Ptáci obecně

Ptáci obecně

Pojmy ve větách: střední

Běžci, hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny

Běžci, hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny

Příběhy: střední

Běžci, hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny

Poznávačka: střední

Běžci, hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny

Otázky: střední

Sovy, dravci, sokoli, šplhavci a další

Sovy, dravci, sokoli, šplhavci a další

Poznávačka: střední

Sovy, dravci, sokoli, šplhavci a další

Příběhy: střední

Sovy, dravci, sokoli, šplhavci a další

Otázky: střední

Pěvci

Pěvci

Poznávačka: střední

Pěvci

Příběhy: střední

Pěvci

Otázky: střední

Pěvci

Pexeso: střední

Ptáci: mix

Ptáci: mix

Poznávačka: těžké

Ptáci: mix

Otázky: střední

Ptáci: mix

Otázky: těžké

Ptáci: mix

Pexeso: lehké

Ptáci: mix

Pexeso: střední

Ptáci: mix

Pexeso: těžké

Ptáci: mix

Příběhy: střední

Ptáci: mix

Roboti: lehké
0

Exotičtí ptáci

Exotičtí ptáci

Pexeso: lehké

Exotičtí ptáci

Poznávačka: lehké

Čím se živí exotičtí ptáci

Čím se živí exotičtí ptáci

Rozhodovačka: lehké

Čím se živí ptáci Česka

Čím se živí ptáci Česka

Rozhodovačka: střední

Čím se živí ptáci Česka

Rozhodovačka: těžké

Ptačí siluety

Ptačí siluety

Otázky: střední

Ptačí siluety

Pexeso: střední

Savci obecně, vejcorodí, vačnatci

Savci obecně, vejcorodí, vačnatci

Rozhodovačka: střední

Šelmy

Šelmy

Příběhy: střední

Šelmy

Rozhodovačka: střední

Šelmy

Rozhodovačka: těžké

Šelmy

Pexeso: těžké

Šelmy

Otázky: těžké

Šelmy

Poznávačka: těžké

Hlodavci a zajícovci

Hlodavci a zajícovci

Příběhy: střední

Hlodavci a zajícovci

Rozhodovačka: lehké

Hlodavci a zajícovci

Rozhodovačka: střední

Hlodavci a zajícovci

Pexeso: těžké

Hlodavci a zajícovci

Otázky: těžké

Hlodavci a zajícovci

Poznávačka: těžké

Sudokopytníci, kytovci

Sudokopytníci, kytovci

Příběhy: střední

Sudokopytníci, kytovci

Rozhodovačka: střední

Sudokopytníci, kytovci

Rozhodovačka: těžké

Sudokopytníci, kytovci

Pexeso: střední

Sudokopytníci, kytovci

Otázky: střední

Sudokopytníci, kytovci

Poznávačka: střední

Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti

Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti

Rozhodovačka: střední

Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti

Příběhy: střední

Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti

Pexeso: střední

Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti

Otázky: střední

Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti

Poznávačka: střední

Savci: mix

Savci: mix

Poznávačka: lehké

Savci: mix

Poznávačka: střední

Savci: mix

Poznávačka: těžké

Savci: mix

Otázky: těžké

Savci: mix

Pexeso: lehké

Savci: mix

Pexeso: střední

Savci: mix

Pexeso: těžké

Savci: mix

Rozhodovačka: střední

Savci: mix

Příběhy: střední

Savci: mix

Roboti: lehké
0

Stopy savců

Stopy savců

Poznávačka: střední

Stopy savců

Otázky: střední

Stopy savců

Pexeso: střední

Exotičtí savci

Exotičtí savci

Poznávačka: střední

Exotičtí savci

Poznávačka: těžké

Exotičtí savci

Pexeso: střední

Exotičtí savci

Pexeso: těžké

Exotičtí savci

Otázky: střední

Exotičtí savci

Otázky: těžké

Čím se živí exotičtí savci

Čím se živí exotičtí savci

Rozhodovačka: lehké

Čím se živí savci Česka

Čím se živí savci Česka

Rozhodovačka: střední

Biologie: Člověk

Úvod do biologie člověka, tkáně

Úvod do biologie člověka, tkáně

Rozhodovačka: střední

Kostra obecně

Kostra obecně

Rozhodovačka: střední

Kostra obecně

Porozumění: střední
0/4

Kosti v těle

Kosti v těle

Rozhodovačka: střední

Kosti v těle

Poznávačka: střední

Kosti v těle

Slepé mapy: střední

Kosti v těle

Pexeso: střední

Kosti v těle

Poznávačka: těžké

Kosti v těle

Slepé mapy: těžké

Kosti v těle

Pexeso: těžké

Kosti v těle

Poznávačka: lehké

Kosti v těle

Pexeso: lehké

Latinské názvy kostí

Latinské názvy kostí

Poznávačka: střední

Latinské názvy kostí

Pexeso: střední

Latinské názvy kostí

Otázky: střední

Kostra a klouby: mix

Kostra a klouby: mix

Rozhodovačka: střední

Kostra a klouby: mix

Příběhy: střední

Svalstvo

Svalstvo

Poznávačka: těžké

Svalstvo

Slepé mapy: těžké

Svalstvo

Pexeso: těžké

Svalstvo

Rozhodovačka: střední

Svalstvo

Rozhodovačka: těžké

Svalstvo

Poznávačka: střední

Svalstvo

Slepé mapy: střední

Svalstvo

Pexeso: střední

Svalstvo

Pojmy ve větách: střední

Svalstvo

Porozumění: střední
0/5

Krev

Krev

Rozhodovačka: střední

Srdce, cévy, krevní oběh

Srdce, cévy, krevní oběh

Rozhodovačka: střední

Srdce, cévy, krevní oběh

Příběhy: střední

Srdce, cévy, krevní oběh

Řazení: střední

Oběhová soustava: mix

Oběhová soustava: mix

Rozhodovačka: střední

Oběhová soustava: mix

Slepé mapy: střední

Oběhová soustava: mix

Pexeso: střední

Oběhová soustava: mix

Příběhy: střední

Dýchací soustava

Dýchací soustava

Poznávačka: střední

Dýchací soustava

Slepé mapy: střední

Dýchací soustava

Pexeso: střední

Dýchací soustava

Příběhy: střední

Dýchací soustava

Rozhodovačka: střední

Dýchací soustava

Rozhodovačka: těžké

Trávicí soustava

Trávicí soustava

Příběhy: střední

Trávicí soustava

Řazení: střední

Trávicí soustava

Řazení: těžké

Trávicí soustava

Rozhodovačka: těžké

Trávicí soustava

Rozhodovačka: střední

Trávicí soustava

Poznávačka: střední

Trávicí soustava

Slepé mapy: střední

Trávicí soustava

Pexeso: střední

Vylučovací soustava

Vylučovací soustava

Příběhy: střední

Vylučovací soustava

Poznávačka: střední

Vylučovací soustava

Slepé mapy: střední

Vylučovací soustava

Pexeso: střední

Vylučovací soustava

Rozhodovačka: střední

Kůže

Kůže

Příběhy: střední

Kůže

Rozhodovačka: lehké

Kůže

Rozhodovačka: střední

Lymfatická soustava a imunita

Lymfatická soustava a imunita

Rozhodovačka: střední

Lymfatická soustava a imunita

Rozhodovačka: těžké

Lymfatická soustava a imunita

Příběhy: střední

Hormonální soustava

Hormonální soustava

Rozhodovačka: střední

Hormonální soustava

Příběhy: střední

Nervová soustava

Nervová soustava

Poznávačka: střední

Nervová soustava

Pexeso: střední

Nervová soustava

Slepé mapy: střední

Nervová soustava

Řazení: střední

Nervová soustava obecně

Příběhy: lehké

Součásti nervové soustavy, onemocnění

Příběhy: střední

Nervová soustava

Rozhodovačka: střední

Nervová soustava

Rozhodovačka: těžké

Zrak

Zrak

Rozhodovačka: lehké

Zrak

Příběhy: střední

Zrak

Rozhodovačka: střední

Sluch a další smysly

Sluch a další smysly

Rozhodovačka: lehké

Sluch a další smysly

Příběhy: střední

Sluch a další smysly

Rozhodovačka: střední

Smysly: mix

Smysly: mix

Slepé mapy: střední

Smysly: mix

Pexeso: střední

Smysly: mix

Poznávačka: střední

Smysly: mix

Rozhodovačka: střední

Smysly: mix

Příběhy: střední

Smysly: mix

Řazení: střední

Pohlavní soustava muže

Pohlavní soustava muže

Rozhodovačka: střední

Pohlavní soustava muže

Rozhodovačka: těžké

Pohlavní soustava ženy

Pohlavní soustava ženy

Rozhodovačka: střední

Pohlavní soustava ženy

Rozhodovačka: těžké

Pohlavní soustava muže a ženy: mix

Pohlavní soustava muže a ženy: mix

Rozhodovačka: střední

Pohlavní soustava muže a ženy: mix

Poznávačka: střední

Pohlavní soustava muže a ženy: mix

Pexeso: střední

Pohlavní soustava muže a ženy: mix

Slepé mapy: střední

Pohlavní soustava muže a ženy: mix

Rozhodovačka: lehké

Pohlavní soustava muže a ženy: mix

Rozhodovačka: těžké

Pohlavní soustava muže a ženy: mix

Příběhy: střední

Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby

Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby

Rozhodovačka: střední

Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby

Rozhodovačka: lehké

Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby

Rozhodovačka: těžké

Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby

Příběhy: střední

Rozmnožování člověka: mix

Rozmnožování člověka: mix

Řazení: střední

Rozmnožování člověka: mix

Rozhodovačka: střední

Rozmnožování člověka: mix

Příběhy: střední

Lidské tělo: mix

Lidské tělo: mix

Příběhy: střední

Lidské tělo: mix

Rozřazovačka: těžké

Lidské tělo: mix

Otázky: těžké

Lidské tělo: mix

Rozhodovačka: střední

Lidské tělo: mix

Rozhodovačka: těžké

Lidské tělo: pojmy

Lidské tělo: pojmy

Poznávačka: lehké

Lidské tělo: pojmy

Otázky: lehké

Lidské tělo: pojmy

Poznávačka: střední

Lidské tělo: pojmy

Otázky: střední

Vývoj lidského jedince

Vývoj lidského jedince

Rozhodovačka: střední

Původ a vývoj člověka

Původ a vývoj člověka

Porozumění: střední
0/2

Biologie: Zdraví

Rozpoznávání emocí

Rozpoznávání emocí

Pojmy ve větách: střední

Rozpoznávání emocí

Pexeso: střední

Rozpoznávání potřeb

Rozpoznávání potřeb

Pojmy ve větách: střední

Rozpoznávání potřeb

Pexeso: střední

První pomoc obecně, stavy ohrožující život

První pomoc obecně, stavy ohrožující život

Rozhodovačka: lehké

První pomoc obecně, stavy ohrožující život

Rozhodovačka: střední

Úrazy, neúrazové stavy, ohrožení zdraví

Úrazy, neúrazové stavy, ohrožení zdraví

Rozhodovačka: lehké

Úrazy, neúrazové stavy, ohrožení zdraví

Rozhodovačka: střední

První pomoc: mix

První pomoc: mix

Rozhodovačka: střední

Krizové situace, mimořádné události

Krizové situace, mimořádné události

Rozhodovačka: střední

Výživa a metabolizmus

Výživa a metabolizmus

Rozhodovačka: střední

Onemocnění, prevence, léčba

Onemocnění, prevence, léčba

Poznávačka: střední

Onemocnění, prevence, léčba

Pexeso: střední

Onemocnění, prevence, léčba

Otázky: střední

Onemocnění, prevence, léčba

Rozhodovačka: těžké

Dospívání a reprodukční zdraví

Dospívání a reprodukční zdraví

Rozhodovačka: střední

Lékařské obory

Lékařské obory

Poznávačka: lehké

Lékařské obory

Pexeso: lehké

Lékařské obory

Otázky: lehké

Lékařské obory

Poznávačka: střední

Lékařské obory

Pexeso: střední

Lékařské obory

Otázky: střední

Léky a léčiva

Léky a léčiva

Rozhodovačka: střední

Lékárnička

Lékárnička

Rozhodovačka: střední

Vývoj emocí ve skupině

Vývoj emocí ve skupině

Porozumění: střední
0/10

Grafy nálady v čase

Grafy nálady v čase

Porozumění: střední
0/6

Asertivita

Asertivita

Porozumění: střední
0/8

Obrany, kontakt

Obrany, kontakt

Porozumění: střední
0/9

Sebepodpora

Sebepodpora

Porozumění: střední
0/6

Biologie: Geologie (neživá příroda)

Stavba Země

Stavba Země

Rozhodovačka: střední

Minerály a jejich vlastnosti

Minerály a jejich vlastnosti

Rozhodovačka: střední

Minerály a jejich vlastnosti

Pojmy ve větách: střední

Systém a příklady minerálů

Systém a příklady minerálů

Rozhodovačka: střední

Systém a příklady minerálů

Příběhy: střední

Usazené horniny

Usazené horniny

Příběhy: střední

Usazené horniny

Rozhodovačka: střední

Vyvřelé horniny

Vyvřelé horniny

Pojmy ve větách: těžké

Vyvřelé horniny

Rozhodovačka: střední

Přeměněné horniny

Přeměněné horniny

Rozhodovačka: střední

Horniny: mix

Horniny: mix

Rozhodovačka: střední

Horniny: mix

Rozřazovačka: střední

Minerály a horniny: mix

Minerály a horniny: mix

Rozhodovačka: střední

Minerály a horniny: mix

Otázky: střední

Minerály a horniny: mix

Rozřazovačka: střední

Vnější geologické děje

Vnější geologické děje

Rozhodovačka: střední

Vnější geologické děje

Příběhy: střední

Vnější geologické děje

Poznávačka: střední

Vnější geologické děje

Pexeso: střední

Vnější geologické děje

Slepé mapy: střední

Vnější geologické děje: příklady

Poznávačka: střední

Vnější geologické děje: původci

Otázky: lehké

Vnější geologické děje: příklady

Pexeso: střední

Vnější geologické děje: příklady

Otázky: střední

Vnitřní geologické děje

Vnitřní geologické děje

Rozhodovačka: střední

Vnitřní geologické děje

Příběhy: střední

Vnitřní geologické děje

Slepé mapy: střední

Vnitřní geologické děje

Pexeso: střední

Půdy

Půdy

Pojmy ve větách: střední

Půdy

Rozhodovačka: lehké

Půdy

Rozhodovačka: střední

Geologická období

Geologická období

Příběhy: střední

Geologická období

Rozhodovačka: lehké

Geologická období

Rozhodovačka: střední

Geologická stavba Česka

Geologická stavba Česka

Rozhodovačka: střední

Geologie: mix

Geologie: mix

Poznávačka: střední

Geologie: mix

Otázky: střední

Geologie: mix

Rozhodovačka: střední

Zeměpis: Svět

Státy a kontinenty

Státy a kontinenty

Rozřazovačka: střední

Státy a kontinenty

Otázky: střední

Svět města

Svět města

Slepé mapy: lehké

Svět města

Slepé mapy: střední

Svět města

Slepé mapy: těžké

Svět státy (nejvýznamnější)

Náboženství ve světě

Rozřazovačka: střední

Náboženství ve světě

Rozřazovačka: těžké

Věkové pyramidy

Pexeso: těžké

Nejvyšší hory států světa

Pexeso: lehké

Nejvyšší hory států světa

Pexeso: střední

Nejvyšší hory států světa

Pexeso: těžké

Svět státy (nejvýznamnější)

Slepé mapy: lehké

Svět státy (nejvýznamnější)

Slepé mapy: střední

Svět státy (nejvýznamnější)

Slepé mapy: těžké

Svět státy (nejvýznamnější)

Pexeso: lehké

Svět státy (nejvýznamnější)

Pexeso: střední

Populace států světa

Rozhodovačka: lehké

Populace států světa

Rozhodovačka: střední

Populace států světa

Rozhodovačka: těžké

Náboženství ve světě

Rozhodovačka: lehké

Náboženství ve světě

Rozhodovačka: střední

Náboženství ve světě

Rozhodovačka: těžké

Zaměstnanost v odvětvích

Rozhodovačka: lehké

Zaměstnanost v odvětvích

Rozhodovačka: střední

Svět státy (nejvýznamnější)

Rozhodovačka: lehké

Svět státy (nejvýznamnější)

Rozhodovačka: střední

Svět státy vlajky

Svět státy vlajky

Rozhodovačka: střední

Svět státy vlajky

Rozhodovačka: těžké

Svět státy vlajky

Poznávačka: lehké

Svět státy vlajky

Poznávačka: střední

Svět státy vlajky

Poznávačka: těžké

Svět státy vlajky

Otázky: lehké

Svět státy vlajky

Otázky: střední

Svět státy vlajky

Otázky: těžké

Svět státy vlajky

Rozhodovačka: lehké

Svět státy vlajky

Pexeso: lehké

Svět státy vlajky

Pexeso: střední

Svět státy vlajky

Pexeso: těžké

Svět řeky

Svět řeky

Slepé mapy: lehké

Svět řeky

Slepé mapy: střední

Svět řeky

Slepé mapy: těžké

Svět pohoří

Svět pohoří

Slepé mapy: střední

Svět: mix

Pamětihodnosti (fotky)

Pexeso: střední

Pamětihodnosti (fotky)

Otázky: střední

Svět: mix

Rozhodovačka: lehké

Svět: mix

Rozhodovačka: střední

Chemie: Obecná chemie

Vlastnosti látek, skupenství

Vlastnosti látek, skupenství

Rozhodovačka: střední

Směsi

Směsi

Pojmy ve větách: střední

Atom, prvky

Atom, prvky

Rozhodovačka: střední

Radioaktivita

Radioaktivita

Rozhodovačka: střední

Elektronová konfigurace, kvantová čísla

Elektronová konfigurace, kvantová čísla

Otázky: lehké

Elektronová konfigurace, kvantová čísla

Pexeso: lehké

Elektronová konfigurace, kvantová čísla

Poznávačka: lehké

Chemická vazba, molekuly, ionty

Chemická vazba, molekuly, ionty

Rozhodovačka: střední

Prvky, molekuly a počet částic

Prvky, molekuly a počet částic

Rozřazovačka: střední

Prvky, molekuly a počet částic

Otázky: střední

Prvky, molekuly a počet částic

Rozhodovačka: střední

Příklady iontů

Příklady iontů

Otázky: lehké

Příklady iontů

Otázky: střední

Příklady iontů

Otázky: těžké

Příklady iontů

Poznávačka: lehké

Příklady iontů

Poznávačka: střední

Příklady iontů

Poznávačka: těžké

Příklady iontů

Pexeso: lehké

Příklady iontů

Pexeso: střední

Příklady iontů

Pexeso: těžké

Úvod do chemických reakcí

Úvod do chemických reakcí

Rozhodovačka: střední

Vyčíslování rovnic

Vyčíslování rovnic

Vpisování: lehké

Vyčíslování rovnic

Vpisování: střední

Vyčíslování rovnic

Vpisování: těžké

Vyčíslování rovnic

Rozhodovačka: střední

Vyčíslování rovnic

Přesouvání: střední

Vyčíslování rovnic

Rozhodovačka: lehké

Vyčíslování rovnic

Přesouvání: těžké

Redoxní reakce

Redoxní reakce

Vpisování: lehké

Redoxní reakce

Vpisování: střední

Redoxní reakce

Vpisování: těžké

Redoxní reakce

Rozhodovačka: lehké

Redoxní reakce

Rozhodovačka: střední

Chemické reakce: mix

Chemické reakce: mix

Rozhodovačka: lehké

Chemické reakce: mix

Rozhodovačka: střední

Elektrochemie

Elektrochemie

Rozhodovačka: střední

Chemie: Anorganická chemie

Voda, vzduch, kyslík, vodík

Voda, vzduch, kyslík, vodík

Příběhy: střední

Voda, vzduch, kyslík, vodík

Otázky: střední

Voda, vzduch, kyslík, vodík

Pexeso: střední

Voda, vzduch, kyslík, vodík

Rozhodovačka: střední

Voda, vzduch, kyslík, vodík

Pojmy ve větách: střední

Vzácné plyny, halogeny

Vzácné plyny, halogeny

Rozhodovačka: střední

Dusík, síra, fosfor, uhlík

Dusík, síra, fosfor, uhlík

Rozhodovačka: střední

Alkalické kovy

Alkalické kovy

Rozhodovačka: střední

Alkalické kovy

Rozhodovačka: těžké

Kovy alkalických zemin

Kovy alkalických zemin

Rozhodovačka: střední

Kovy alkalických zemin

Rozhodovačka: těžké

Alkalické kovy, kovy alkalických zemin: mix

Alkalické kovy, kovy alkalických zemin: mix

Rozhodovačka: střední

Přechodné a další kovy: mix

Přechodné a další kovy: mix

Příběhy: střední

Halogenidy

Halogenidy

Pexeso: těžké

Halogenidy

Otázky: střední

Halogenidy

Otázky: těžké

Halogenidy

Rozhodovačka: střední

Halogenidy

Poznávačka: střední

Halogenidy

Poznávačka: těžké

Halogenidy

Pexeso: střední

Halogenidy: název na vzorec

Krok po kroku: lehké

Halogenidy: vzorec na název

Krok po kroku: lehké

Oxidy

Oxidy

Rozhodovačka: střední

Oxidy: název na vzorec

Krok po kroku: lehké

Oxidy: vzorec na název

Krok po kroku: lehké

Oxidy

Poznávačka: střední

Oxidy

Otázky: lehké

Oxidy

Otázky: střední

Oxidy

Pexeso: lehké

Oxidy

Pexeso: střední

Oxidy

Pojmy ve větách: střední

Sulfidy

Sulfidy

Otázky: střední

Sulfidy

Otázky: těžké

Sulfidy

Pexeso: střední

Sulfidy

Pexeso: těžké

Sulfidy

Poznávačka: střední

Sulfidy

Poznávačka: těžké

Kyseliny a hydroxidy

Kyseliny a hydroxidy

Poznávačka: střední

Kyseliny a hydroxidy

Poznávačka: těžké

Kyseliny a hydroxidy

Pexeso: střední

Kyseliny a hydroxidy

Pexeso: těžké

Kyseliny a hydroxidy

Otázky: střední

Kyseliny a hydroxidy

Otázky: těžké

Kyseliny a hydroxidy

Rozhodovačka: střední

Kyseliny a hydroxidy: název na vzorec

Krok po kroku: lehké

Kyseliny a hydroxidy: vzorec na název

Krok po kroku: lehké

Kyselost a zásaditost roztoků, pH

Kyselost a zásaditost roztoků, pH

Rozhodovačka: střední

Soli

Soli

Poznávačka: střední

Soli

Poznávačka: těžké

Soli

Pexeso: střední

Soli

Pexeso: těžké

Soli

Otázky: střední

Soli

Otázky: těžké

Chemie: Organická chemie

Úvod do organické chemie

Úvod do organické chemie

Rozhodovačka: střední

Zdroje organických látek (ropa, uhlí, zemní plyn)

Zdroje organických látek (ropa, uhlí, zemní plyn)

Rozhodovačka: střední

Uhlovodíky: (cyklo)alkany/alkeny/alkyny

Uhlovodíky: (cyklo)alkany/alkeny/alkyny

Rozhodovačka: střední

Uhlovodíky: (cyklo)alkany/alkeny/alkyny

Rozhodovačka: lehké

Aromatické uhlovodíky

Aromatické uhlovodíky

Rozhodovačka: střední

Uhlovodíky: mix

Uhlovodíky: mix

Rozhodovačka: střední

Uhlovodíky: mix

Poznávačka: lehké

Uhlovodíky: mix

Poznávačka: střední

Uhlovodíky: mix

Otázky: lehké

Uhlovodíky: mix

Otázky: střední

Uhlovodíky: mix

Pexeso: lehké

Uhlovodíky: mix

Pexeso: střední

Pohonné hmoty

Pohonné hmoty

Rozhodovačka: střední

Halogenderiváty a dusíkaté deriváty uhlovodíků

Halogenderiváty a dusíkaté deriváty uhlovodíků

Rozhodovačka: střední

Alkoholy, fenoly, ethery

Alkoholy, fenoly, ethery

Rozhodovačka: střední

Aldehydy, ketony

Aldehydy, ketony

Rozhodovačka: střední

Karboxylové kyseliny

Karboxylové kyseliny

Rozhodovačka: střední

Deriváty karboxylových kyselin

Deriváty karboxylových kyselin

Rozhodovačka: střední

Deriváty uhlovodíků: mix

Deriváty uhlovodíků: mix

Poznávačka: lehké

Deriváty uhlovodíků: mix

Poznávačka: střední

Deriváty uhlovodíků: mix

Otázky: lehké

Deriváty uhlovodíků: mix

Otázky: střední

Deriváty uhlovodíků: mix

Otázky: těžké

Deriváty uhlovodíků: mix

Pexeso: lehké

Deriváty uhlovodíků: mix

Pexeso: střední

Deriváty uhlovodíků: mix

Pexeso: těžké

Deriváty uhlovodíků: mix

Rozhodovačka: střední

Deriváty uhlovodíků: mix

Rozhodovačka: těžké

Plasty

Plasty

Rozhodovačka: lehké

Plasty

Rozhodovačka: střední

Chemie: Názvosloví

Triviální názvy

Triviální názvy

Pexeso: střední

Dějepis: 20. století

První světová válka

První světová válka

Příběhy: lehké

První světová válka

Rozhodovačka: lehké

První světová válka

Pojmy ve větách: střední

První světová válka

Rozhodovačka: střední

První světová válka

Porozumění: střední
0/7

První světová válka: testy

Porozumění: střední
0/9

Svět po první světové válce

Svět po první světové válce

Rozhodovačka: lehké

Svět po první světové válce

Porozumění: střední
0/4

Nacismus a fašismus

Nacismus a fašismus

Rozhodovačka: střední

Holocaust

Holocaust

Rozhodovačka: střední

Druhá světová válka

Druhá světová válka

Příběhy: lehké

Druhá světová válka

Rozhodovačka: lehké

Druhá světová válka: osobnosti

Příběhy: střední

Druhá světová válka

Rozhodovačka: střední

Druhá světová válka

Pojmy ve větách: střední

Svět po druhé světové válce

Svět po druhé světové válce

Příběhy: střední

Příběh československých legionářů

Příběh československých legionářů

Porozumění: střední
0/3

Vznik Československa

Vznik Československa

Příběhy: lehké

Vznik Československa

Rozhodovačka: střední

Protektorát

Protektorát

Rozhodovačka: střední

Československo po druhé světové válce

Československo po druhé světové válce

Příběhy: střední

Padesátá a šedesátá léta v ČSR

Padesátá a šedesátá léta v ČSR

Příběhy: střední

Období normalizace

Období normalizace

Příběhy: střední

Osobnosti první republiky (kultura)

Osobnosti první republiky (kultura)

Poznávačka: střední

Osobnosti první republiky (kultura)

Otázky: střední

Osobnosti první republiky (kultura)

Pexeso: střední

Osobnosti politiky

Osobnosti politiky

Poznávačka: střední

Osobnosti politiky

Otázky: střední

Osobnosti politiky

Pexeso: střední

Osobnosti kultury

Osobnosti kultury

Poznávačka: střední

Osobnosti kultury

Otázky: střední

Osobnosti kultury

Pexeso: střední

Prezidenti ČSR

Prezidenti ČSR

Příběhy: střední

Soudobé dějiny

Soudobé dějiny

Rozhodovačka: lehké

Dekolonizace

Dekolonizace

Rozhodovačka: střední

Izrael a Palestina

Izrael a Palestina

Rozhodovačka: střední

Rozvoj osobnosti: Argumentační fauly

Odvolávání se na autority

Odvolávání se na autority

Rozřazovačka: střední

Odvádění pozornosti

Odvádění pozornosti

Rozřazovačka: střední

Popletená logika (a statistika)

Popletená logika (a statistika)

Rozřazovačka: střední

Rozvoj osobnosti: Společenské návyky

Třídění odpadů

Třídění odpadů

Rozřazovačka: střední

Fyzika: Mechanika

Kinematika (popis pohybu)

Kinematika (popis pohybu)

Příběhy: lehké

Kinematika (popis pohybu)

Příběhy: střední

Kinematika (popis pohybu)

Příběhy: těžké

Kinematika (popis pohybu)

Vpisování: lehké

Kinematika (popis pohybu)

Vpisování: střední

Kinematika (popis pohybu)

Vpisování: těžké

Kinematika (popis pohybu)

Porozumění: střední
0/12

Rychlost, dráha, čas

Rychlost, dráha, čas

Rozhodovačka: lehké

Rychlost, dráha, čas

Rozhodovačka: střední

Rychlost, dráha, čas

Rozhodovačka: těžké

Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb

Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb

Rozhodovačka: lehké

Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb

Rozhodovačka: střední

Typy sil

Typy sil

Rozhodovačka: střední

Skládání sil

Skládání sil

Rozhodovačka: střední

Skládání sil

Rozhodovačka: těžké

Zákon setrvačnosti

Zákon setrvačnosti

Rozhodovačka: střední

Zákon setrvačnosti

Rozhodovačka: těžké

Zákon síly

Zákon síly

Rozhodovačka: střední

Zákon síly

Rozhodovačka: těžké

Zákon síly

Vpisování: střední

Zákon síly

Vpisování: těžké

Zákon akce a reakce

Zákon akce a reakce

Rozhodovačka: střední

Zákon akce a reakce

Rozhodovačka: lehké

Newtonův gravitační zákon

Newtonův gravitační zákon

Rozhodovačka: lehké

Newtonův gravitační zákon

Rozhodovačka: střední

Newtonův gravitační zákon

Rozhodovačka: těžké

Tíha a tíhová síla

Tíha a tíhová síla

Rozhodovačka: střední

Tíha a tíhová síla

Rozhodovačka: těžké

Smykové tření a třecí síla

Smykové tření a třecí síla

Rozhodovačka: lehké

Smykové tření a třecí síla

Rozhodovačka: střední

Smykové tření a třecí síla

Rozhodovačka: těžké

Smykové tření a třecí síla

Vpisování: střední

Smykové tření a třecí síla

Vpisování: těžké

Otáčivé účinky síly

Otáčivé účinky síly

Rozhodovačka: střední

Mechanická energie a zákon zachování mechanické energie

Mechanická energie a zákon zachování mechanické energie

Rozhodovačka: lehké

Mechanická energie a zákon zachování mechanické energie

Rozhodovačka: střední

Mechanická energie a zákon zachování mechanické energie

Rozhodovačka: těžké

Práce

Práce

Rozhodovačka: lehké

Práce

Rozhodovačka: střední

Účinnost a příkon

Účinnost a příkon

Rozhodovačka: lehké

Účinnost a příkon

Rozhodovačka: střední

Účinnost a příkon

Rozhodovačka: těžké

Páky

Páky

Rozhodovačka: lehké

Páky

Rozhodovačka: střední

Páky

Rozhodovačka: těžké

Kladky

Kladky

Vpisování: střední

Tlak a tlaková síla

Tlak a tlaková síla

Rozhodovačka: lehké

Tlak a tlaková síla

Rozhodovačka: střední

Tlak a tlaková síla

Vpisování: střední

Vlnění: pojmy

Vlnění: pojmy

Rozhodovačka: lehké

Vlnění: pojmy

Rozhodovačka: střední

Vlnění: pojmy

Rozhodovačka: těžké

Kmitání, vlnění, oscilace

Kmitání, vlnění, oscilace

Rozhodovačka: lehké

Kmitání, vlnění, oscilace

Rozhodovačka: střední

Kmitání, vlnění, oscilace

Rozhodovačka: těžké

Kmitání, vlnění, oscilace

Pexeso: lehké

Kmitání pro ZŠ

Porozumění: střední
0/8
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence