Úvodní tabulka byla přepracována a nabízí přehled získaných štítů, krystalů a pohárů.

Fakta

Třída / ročník:   Vše6.7.8.9.

Biologie: Neživá příroda

Stavba Země

Rozhodovačka

střední

Horniny a minerály

Rozřazovačka

střední

Rozhodovačka

střední

Minerály a jejich vlastnosti

Slova ve větách

střední

Systém a zástupci minerálů

Příběhy

střední

Horniny

Rozřazovačka

střední

Usazené horniny

Příběhy

střední

Vyvřelé horniny

Slova ve větách

střední

Přeměněné horniny

Rozhodovačka

střední

Vnější geologické děje

Příběhy

střední

Vnitřní geologické děje

Příběhy

střední

Půdy

Slova ve větách

střední

Vznik a vývoj života na Zemi

Příběhy

střední

Biologie: Živočichové

Žahavci

Příběhy

střední

Ploštěnci

Rozhodovačka

střední

Hlístice

Rozhodovačka

střední

Měkkýši

Příběhy

střední

Rozřazovačka

střední

Chat

střední

Poznávačka

střední

Otázky

střední

Pexeso

střední

Kroužkovci

Slova ve větách

střední

Pavoukovci

Poznávačka

střední

Příběhy

střední

Chat

střední

Korýši

Poznávačka

střední

Slova ve větách

střední

Chat

střední

Hmyz

Slova ve větách

střední

Hmyz s proměnou nedokonalou

Příběhy

střední

Hmyz s proměnou dokonalou

Příběhy

střední

Bezobratlí

Poznávačka

střední

Pexeso

střední

Paryby

Slova ve větách

střední

Poznávačka

střední

Otázky

střední

Pexeso

střední

Ryby

Poznávačka

těžké

Otázky

těžké

Pexeso

těžké

Příběhy

střední

Roboti

lehké
0

Exotická zvířata: ryby a paryby

Pexeso

lehké

Poznávačka

lehké

Otázky

lehké

Obojživelníci

Chat

střední

Slova ve větách

střední

Poznávačka

střední

Otázky

střední

Pexeso

střední

Plazi

Pexeso

těžké

Chat

střední

Rozhodovačka

střední

Poznávačka

střední

Poznávačka

těžké

Otázky

střední

Otázky

těžké

Pexeso

střední

Ptáci

Poznávačka

lehké

Poznávačka

střední

Poznávačka

těžké

Otázky

lehké

Otázky

střední

Otázky

těžké

Slova ve větách

střední

Pexeso

lehké

Pexeso

těžké

Roboti

střední
0

Hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny

Příběhy

střední

Sovy, dravci a další

Příběhy

střední

Pěvci

Příběhy

střední

Exotická zvířata: ptáci

Pexeso

lehké

Poznávačka

lehké

Otázky

lehké

Savci

Poznávačka

lehké

Otázky

lehké

Poznávačka

střední

Poznávačka

těžké

Otázky

střední

Otázky

těžké

Pexeso

lehké

Roboti

lehké
0

Šelmy

Příběhy

střední

Hlodavci a zajícovci

Příběhy

střední

Sudokopytníci, kytovci

Příběhy

střední

Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti

Příběhy

střední

Exotická zvířata: savci

Pexeso

lehké

Poznávačka

lehké

Otázky

lehké

Exotická zvířata: mix

Rozřazovačka

střední

Tetris

lehké
0

O živočiších

Otázky

střední

Čím se živí bezobratlí

Rozhodovačka

střední

Čím se živí exotičtí plazi

Rozhodovačka

lehké

Čím se živí exotičtí ptáci

Rozhodovačka

lehké

Čím se živí exotické ryby a paryby

Rozhodovačka

lehké

Čím se živí exotičtí savci

Rozhodovačka

lehké

Čím se živí naše ryby

Rozhodovačka

těžké

Čím se živí naši ptáci

Rozhodovačka

lehké

Rozhodovačka

střední

Rozhodovačka

těžké

Čím se živí naši savci

Rozhodovačka

lehké

Rozhodovačka

střední

Rozhodovačka

těžké

Kde žijí naši savci

Rozhodovačka

lehké

Zvířata váhy

Souvislosti

střední

Biologie: Člověk

Kostra

Souvislosti

střední

Příběhy

střední

Příběhy

lehké

Svalstvo

Slova ve větách

střední

Dýchací soustava

Slepé mapy

střední

Rozhodovačka

střední

Pexeso

střední

Příběhy

střední

Krev

Rozhodovačka

střední

Srdce a cévy

Příběhy

střední

Souvislosti

střední

Lymfatická soustava a imunita

Příběhy

střední

Trávicí soustava

Příběhy

střední

Rozhodovačka

střední

Výživa a metabolismus

Rozhodovačka

střední

Vylučovací soustava

Příběhy

střední

Kůže

Příběhy

střední

Žlázy s vnitřním vyměšováním

Příběhy

střední

Nervová soustava

Příběhy

lehké

Příběhy

střední

Rozhodovačka

střední

Zrak

Příběhy

střední

Sluch a další smysly

Příběhy

střední

Pohlavní soustava muže a ženy

Příběhy

střední

Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby

Příběhy

střední

První pomoc

Rozhodovačka

střední

Biologie: Genetika

Dědičnost a rozmnožování, nukleové kyseliny, základy proteosyntézy

Příběhy

střední

Typy znaků, dědičné choroby

Příběhy

střední

Praktické využití genetiky

Příběhy

střední

Zeměpis: Zeměpis, pojmy

Přírodní oblasti a jevy

Poznávačka

střední

Otázky

střední

Pexeso

střední

Počasí, klima a atmosféra

Poznávačka

střední

Otázky

střední

Pexeso

střední

Průmysl, nerostné bohatsví a zemědělství

Poznávačka

střední

Otázky

střední

Pexeso

střední

Zeměpis: Rakousko

Rakousko spolkové země

Poznávačka

střední

Slepé mapy

střední

Chemie: Chemické reakce

Vyčíslování rovnic

Vpisování

lehké

Vpisování

střední

Vpisování

těžké

Určování oxidovaných a redukovaných prvků

Vpisování

lehké

Vpisování

střední

Vpisování

těžké

Dějepis: Pravěk

Pravěk

Příběhy

střední

Dějepis: Středověk (český)

Raný středověk

Rozhodovačka

střední

Rozhodovačka

lehké

První státy

Příběhy

střední

Přemyslovská knížata

Příběhy

střední

Poslední Přemyslovci

Rozhodovačka

střední

Nástup Lucemburků

Příběhy

lehké

Husitské války

Příběhy

střední

Dějepis: Středověk (obecné dějiny)

První státy

Příběhy

střední

Dějepis: Raný novověk (český)

Tereziánské a josefínské reformy

Příběhy

střední

Dějepis: Raný novověk (obecné dějiny)

Velká francouzská revoluce a Napoleonské války

Rozhodovačka

střední

Dějepis: 19. století (obecné dějiny)

19. století (obecné dějiny)

Asie

těžké

Evropa po roce 1848

střední

Průmyslová revoluce

Rozhodovačka

lehké

Výchova k občanství: Právo a instituce

Listina základních práv a svobod

Rozhodovačka

lehké

Instituce EU

Rozhodovačka

střední

Rozhodovačka

těžké

Ústava ČR

Rozhodovačka

lehké

Rozhodovačka

střední

Výchova k občanství: Argumentační fauly

Odvolávání se na autority

Rozřazovačka

střední

Odvádění pozornosti

Rozřazovačka

střední

Popletená logika (a statistika)

Rozřazovačka

střední

Výchova k občanství: Společenské návyky

Třídění odpadů

Rozřazovačka

střední

Tetris

střední
0

Tematická zadání: Křížovky: tematická zadání

Křížovky: tematická zadání

Různá témata

lehké
0/6
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat

Vzhledem k uzavření škol mají systémy Umíme zvýšený provoz a množství dotazů. Prosím zasílejte pouze nezbytné dotazy a připomínky. Před zasláním dotazu si prosím prohlédněte časté dotazy. Děkujeme za pochopení.
Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.